Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2016 108 SE

 • Text
 • Motorex
 • Fordon
 • Farmer
 • Juli
 • Racing
 • Senaste
 • Hela
 • Spindle
 • Intensive
 • Cleaner
MOTOREX Magazine 2016 108 SE

REPORTAGE Vart resan än

REPORTAGE Vart resan än går – en fullt funktionsduglig flygplats och bra väderförhållanden är grundförutsättningar för att en flygning ska kunna genomföras. 340 HEKTAR FLYGPLATSAREAL Genèves flygplats: En välsmord port mot världen En gång var det ett privilegium. Idag har flygresor blivit vardag. Ofta är passageraren inte medveten om hur mycket samvetsgrant arbete som ligger bakom varje flygning. Förutom ett flygplan och dess besättning finns på flygplatsen ofta tusentals personer vilkas arbetsuppgift är att se till att ”porten mot världen” öppnas utan gnissel, om så behövs en gång i minuten. Så är det också i Genève. Organisationen på en flygplats kan jämföras med den som råder i en stad: Passagerarna utgör så länge de befinner sig på flygplatsen stadens befolkning, med många olika behov. De vistas där normalt mellan 30 och 90 minuter. Med en skräddarsydd infrastruktur, som fortlöpande justeras, kunde Schweiz näst största flygplats i fjol betjäna 15,8 miljoner passagerare (tendensen är ökande). OBEROENDE OCH ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Genèves internationella flygplats togs i bruk 1922. Idag drivs flygplatsen, som ligger bara 4 km från stadens centrum, av Genève Aéroport, som är en oberoende offentlig institution (i kantonen Genève) med federal koncession. ”Alla passagerare ska få ett varaktigt intryck av Genèves flygplats” förklarar Bertrand Stämpfli (kommunikationsansvarig). Man har alltså 10

Foton: Genèves flyplats, Frank Baumann 140 DESTINATIONER 15,8 MILJONER PASSAGERARE 70000 TON FLYGFRAKTGODS Utrymmena för allmänheten ser ganska lika ut på alla flygplatser – men den yrkeskunniga personal som arbetar bakom kulisserna förblir ofta ”osynlig”. Snö och is på vintern. För snöröjningen finns bland annat inte mindre än 14 björnstarka Boschung Jetbroom. inte lång tid på sig för att förmedla en perfekt image. Genève Aéroport sysselsätter omkring 1000 anställda. Totalt arbetar idag cirka 10 000 personer i 200 olika yrken på flygplatsen. 365 DAGAR OM ÅRET I motsats till många andra näringsgrenar och företag har Genèves flygplats bara ett driftläge: kontinuerlig drift. Varje dag måste flygplatsen med alla sina verksamheter kring ankommande och avgående flygplan vara fullt driftsduglig från klockan 6 på morgonen till 22.30 på kvällen. Vad som verkligen är synligt för passagerarna är incheckningen, säkerhetskontrollen, bagagehanteringen, transporttjänsterna och hela infrastrukturen med 80 butiker och restauranger. Den som vill kan komma till flygplatsen via motorvägen eller bekvämt direkt per tåg. Där kan man gå till posten, handla och om en akutsituation uppstår också träffa en läkare. Bakom kulisserna styr kontrollcentralen flygtrafiken via tornet, och på vintern avlägsnar specialister snö och is från flygplansdelar och från banor och andra ytor. För att inte tala om de många tusen skickliga insatser som flygexperterna utför i de intilliggande hangarerna, som står i rad med de båda terminalerna. MOTOREX MAGAZINE 108 I JULI 2016 11

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES