Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2016 107 SE

 • Text
 • Motorex
 • April
 • Grossglockner
 • Hela
 • Fordon
 • Conform
 • Snabbt
 • Vintern
 • Jura
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2016 107 SE

MOTOROLJA OLJEBYTE

MOTOROLJA OLJEBYTE ENLIGT TILLVERKAREN Motoroljan är en väsentlig del i en motor och ska idag utföra ett stort antal uppgifter. Dessa uppgifter definieras i noggranna tillverkarspecifikationer och varierar lika mycket som själva motorkonstruktionerna. Därför lyder det första och främsta budet: Följ konsekvent serviceintervallen för motoroljan. Egenskaper och dimensionering av olje- och luftfilter är också parametrar tillverkaren tar hänsyn till vid fastställande av serviceintervall. Bara motortillverkaren kan bestämma den rätta tidpunkten för oljebyte i motorn. Om man inte vill sätta tillverkarens garanti på spel måste smörjmedlet å ena sidan officiellt uppfylla den begärda specifikationen, och å andra sidan måste man strikt följa motortillverkaren föreskrivna intervall för oljebyte i motorn. Efter skandalen med feldeklarerade avgas- och förbrukningsvärden får man utgå från att motortillverkarna insisterar på att föreskrifterna följs. MÅNGA VARIABLA FAKTORER Motortillverkarens föreskrifter om oljebytesintervall har tagits fram genom bl a komplexa tekniska beräkningar och erfarenhetsvärden från tillverkarens ingenjörer och avgasreningsspecialister, samt råd från i huvudsak externa olje-, luftfilter- och smörjmedelsspecialister. Om intervallen följs garanterar tillverkarna att fordonen uppfyller de mångskiftande kraven på effekt, förbrukning, servicekostnader, avgasvärden och livslängd. Tillverkarnas garanti är direkt förknip pad med att serviceintervallen följs. Det finns varken nu eller inom en förutsebar framtid några smörjmedelsfabrikat i världen som medger avvikelser från detta. Som välrenommerad utvecklare och tillverkare av kvalitetssmörjmedel kan MOTOREX ge nerellt inte gå med på några serviceintervall som avviker från motortill verkarens föreskrifter. SERVICEINTERVALL Påfrestningarna på motoroljan kan variera mycket beroende på det fordon eller den maskin där motorn ska utföra sitt arbete. I många moderna personbilar och 8

numera sedan länge också i de flesta lastbilar finns inbyggda system som baserat på belastning, antal kallstarter, bränslekvalitet och köregenskaper kontinuerligt bestämmer en rad olika parametrar för motorn och delvis också direkt för motoroljan. Motorstyrenheten använder dessa parametrar för att beräkna ett slags ”oljebelastningsindex” och får på så sätt fram ett lämpligt oljebytesintervall (i lastbilar också för växellåda, bakaxel osv) som i god tid aviseras via servicesymbolen på instrumentbrädan. Det här är också ett krav från motortillverkarna. DYRBARA EFFEKTER Dagens smörjmedel kan inte jämföras med gårdagens. Högre effekter, längre serviceintervall, mer avancerade avgasreningssystem och mindre oljevolymer kräver många egenskaper hos ett modernt smörjmedel. Den inbördes avstämningen av alla komponenter är mycket noga genomtänkt och medger bara små toleranser. Detta gäller i synnerhet för oljebytesintervallen. Intervallen för personbilar har under de senaste 50 åren ökat med en faktor 20 (se diagrammet). VAD GÄLLER FÖR ENTREPRENADMASKINER? För detta extremt hårt belastade släkte av maskiner och fordon inom bygg, jordbruk och alpin infrastruktur (pistmaskiner) har det hittills sällan eller inte alls funnits några intelligenta serviceintervallsystem, eftersom drift- och belastningsförhållandena kan vara så olika. Här måste man alltså vara extra noga med att följa de för varje tillverkare olika uppgifterna om antal drifttimmar. Detta blir begripligt om man inser att en drifttimme med cirka 50 km körsträcka för en byggplatslastbil och ett oljebytesintervall på 1000 drifttimmar motsvarar hela 5000 mils landsvägskörning! FÖLJ ANVISNINGARNA Många tillverkare trycker hårt på konsekvenserna av att serviceintervall försummas. Så här säger t.ex. Mercedes- Benz i sina driftföreskrifter (MB BeVo_215.0), som efter en lättfattlig framställning av påfrestningarna på motoroljan avslutas med följande: UTVECKLINGEN AV BYTESINTERVALLET FÖR MOTOROLJA Ojebytesintervall (km) 60000 50000 40000 30000 20000 10000 tion till den förmodade kostnadsbesparingen. Det är verkligen något som ekonomiskt tänkande slutkunder bör ha för ögonen. Om du har frågor får du gärna kontakta din MOTOREX-representant eller vår tekniska kundtjänst. • OLIKA DRIFTFÖRHÅLLANDEN – SAMMA OLJEBYTESINTERVALL De serviceintervall som fordonstillverkaren föreskriver har beräknats med hänsyn till den högsta möjliga belastningen. På så sätt kan man garantera en hög driftsäkerhet för de tillverkardeklarerade driftparametrarna (utsläpp, effekt, förbrukning osv). Trots olika driftförhållanden får den transportbil som beskrivs nedan i alla fyra fallen service vid samma tidpunkt. Användning TRANSPORTER FÖR ÄLDREBOENDE Ø vikt 2,2 ton STORFAMILJ Ø vikt 2,6 ton BUDBIL Ø vikt 2,8 ton Utvecklingen av bytesintervallet för motorolja under de senaste 50 åren 0 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 Modellår Utfört arbete 4500 km/år. Många kallstarter och huvudsakligen korta körsträckor 17 000 km/år Blandad körning, många kallstarter och korta körsträckor. Långa sträckor under semestern 100 000 km/år 70 % lång- och budkörning. Få kallstarter. ”De maximala oljebytesintervall som anges i fordonets användarhandbok måste ovillkorligen följas.” Risken att råka ut för skador om föreskrivna oljebytesintervall inte följs står alltså inte i någon som helst propor- BYGGFÖRETAG Ø vikt 3,5 ton 15 000 km/år Transporter till byggplatser, hög belastning, motorbroms används ofta. Släp 3,5 ton MOTOREX MAGAZINE 107 I APRIL 2016 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine 2018 113 SE
MOTOREX Magazine 2018 112 SE
MOTOREX Magazine 2018 111 SE
MOTOREX Magazine 2017 110 SE
MOTOREX Magazine 2017 109 SE
MOTOREX Magazine 2016 108 SE
MOTOREX Magazine 2016 107 SE
MOTOREX Magazine 2015 106 SE
MOTOREX Magazine 2015 105 SE
MOTOREX Magazine 2015 104 SE
MOTOREX Magazine 2014 103 SE
MOTOREX Magazine 2014 102 SE
MOTOREX Magazine 2014 101 SE
MOTOREX Magazine 2013 100 SE
MOTOREX Magazine 2013 98 SE
MOTOREX Magazine 2013 99 SE
MOTOREX Magazine 2012 97 SE
MOTOREX Magazine 2012 96 SE
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES