Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2016 107 SE

 • Text
 • Motorex
 • April
 • Grossglockner
 • Hela
 • Fordon
 • Conform
 • Snabbt
 • Vintern
 • Jura
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2016 107 SE

PÅ FÄLTET EFFEKTIVT

PÅ FÄLTET EFFEKTIVT SLÄPPMEDEL Det innovativa släppmedlet CONFORM 5450 BIO uppfyller några inom byggsektorn länge framförda önskemål: Det kan användas för både betong och asfalt, det är VOC-fritt (fritt från flyktiga organiska föreningar) och dessutom biologiskt snabbt nedbrytbart. Emeric Dubosson visar varför han uppskattar produkten så mycket. Emeric Dubosson (chef verkstad och schaktning) CONFORM 5450 BIO hindrar svarta beläggningar från att fastna och kan generellt också användas som korrosionsskyddsmedel (angriper inte plast). Byggföretaget Michaud & Mariaux SA (www.mimasa.ch) i Monthey i kantonen Valais (Schweiz) är med sina 65 anställda (högsäsong) typiskt för små och medelstora företag. Det regionala bygg- och anläggningsföretaget bildades 1990 och arbetar sedan länge med MOTOREXprodukter. Emeric Dubosson har använt släppmedlet CONFORM 5450 BIO sedan det introducerades på marknaden. NYA BESTÅNDSDELAR OCH SAMMANSÄTTNINGAR Till normalt förekommande släppmedel användes tidigare oftast paraffin- eller naftenbaserade låg- till medelviskösa mineraloljeraffinat med hög andel lösningsmedel. Idag prioriterar man en hög miljökompatibilitet med samma eller bättre släppeffekt. Följden blir att man, som i CONFORM 5450 BIO, använder tunnflytande biologiskt snabbt nedbrytbara basoljor. Inga VOC-haltiga lösningsmedel används heller längre. Med dess moderna tillsatser (verksamma substanser), som till exempel avsevärt förbättrat avluftningen och den vattenundanträngande förmågan, lägger man genast märke till betongens utomordentliga ytkvalitet. I synnerhet för målade eller arkitektoniskt synliga betongytor är den här egenskapen av största vikt. 20

Foton: NOE-Schalungstechnik, Oensingen Sprayutrustningen för släppmedel bör ha ett platt strålmunstycke och alltid köras med högsta möjliga tryck. Det VOC-fria CONFORM 5450 BIO ger en perfekt formbild också i mycket avancerade släppningssituationer, som här med strukturform. TALANGFULLA CONFORM 5450 BIO Emeric Dubosson har lång praktisk erfarenhet i sitt yrke och använder CONFORM 5450 BIO som släppmedel till alla formtyper (metall, plast och trä), som bitumensläppmedel för vägfordon och även som korrosionsskydd för fordon, maskiner och verktyg. Något som han särskilt uppskattar är att han kan förse båda arbetslagen (bygg resp. anläggning) med en och samma produkt. Det förhindrar förväxlingar och dyrbara feltillämpningar. ARGUMENT FRÅN VERKLIGHETEN ”Korrekt applicering av släppmedlet är av central betydelse för formbilden”, säger Emeric Dubosson. När CONFORM 5450 BIO används är följande punkter viktiga: • Spraya bara på en tunn, men regelbunden, film • Applicera släppmedlet mycket sparsamt • Använd en lämplig sprayutrustning med platt strålmunstycke • Använd alltid släppmedlet utan förtunning • Lämpar sig också som skydd mot vidhäftande betong och asfalt • Kompatibelt med material som gummi (ljudisolering) och plast Den optimala verkningsgraden och frånvaron av VOChaltiga lösningsmedel i CONFORM 5450 BIO lönar sig också ur ekonomisk och miljörelevant synpunkt. ”Korrekt applicering av alla släppmedel är av central betydelse för formbilden säger,” Emeric Dubosson (Chef för verkstad och schaktning) Låt din MOTOREX-partner informera dig om de olika användningsområdena och upptäck din dolda optimeringspotential. • MOTOREX CONFORM 5450 BIO Lösningsmedelsfritt, biologiskt snabbt nedbrytbart betongsläppmedel. En speciell tillsats minskar friktionen och möjliggör på så sätt en optimal utfyllnad och fördelning av betongen i alla slag av formar. Den har ett mycket gott korrosionsskydd och en särkskild avluftningstillsats. Den utvecklar inga giftiga ångor och lämpar sig därmed också för användning i slutna utrymmen och vid tunnelarbeten. Garanterar ett högklassig ytkvalitet, även för målade eller arkitektoniskt synliga betongytor. Finns som användningsfärdig produkt i fat om 200 liter eller dunk om 25 liter. MOTOREX MAGAZINE 107 I APRIL 2016 21

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES