Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2016 107 SE

 • Text
 • Motorex
 • April
 • Grossglockner
 • Hela
 • Fordon
 • Conform
 • Snabbt
 • Vintern
 • Jura
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2016 107 SE

NORDEN Varbergs

NORDEN Varbergs Golfklubb, söder om Göteborg, kan erbjuda två 18-hålsbanor. För skötseln av anläggningen satsar klubbens miljömedvetna banchef på MOTOREX. VARBERGS GOLFKLUBB HANDIKAPP NOLL MED MOTOREX Erfarna golfspelare märker redan vid första steget på gräset hur bra en bana är skött. En professionell greenkeeper med stor erfarenhet och en väl anpassad maskinpark är en central framgångsfaktorer för varje golfklubb. Det gäller också för Varbergs Golfklubb: Där lägger Jonas Gustafsson och hans team ned all sin kraft på den 40 år gamla klubben. Det är ännu för vått efter vintern för att man ska kunna spela på banan. Men det kunde vara värre. Det finns i alla fall en driving range i en delvis täckt anläggning, där medlemmarna kan träna. Idag kan den 40 år gamla klubben räkna in över 2000 medlemmar! De båda 18-hålsbanorna, den östra och den västra, ligger cirka 15 km från varandra. Detta och lokala markförhållanden påverkar säsongsöppningen av banorna. En felfritt fungerande maskin- och fordonspark är en förutsättning för att banan alltid är optimalt skött. ETT SVÅRT VAL – ÖSTRA ELLER VÄSTRA Klubben startade 1976 med den ”östra” banan. Den ligger harmoniskt inbäddad i ett parkliknande skogslandskap. Den har 18 hål på omkring 50 hektar. Ännu storslagnare anlagd är den ”västra” banan, som öppnades 1992. Där finns de 18 hålen i ett väl tilltaget och fantasifullt utformat hedlandskap på 90 hektar. Den största greenen är på hela 1400 kvadratmeter! På båda banorna finns en välutrustad verkstad för banans greenkeeper och deras maskiner. 14

Under vintern genomförs större underhålls- och servicearbeten med reducerad personalstyrka. Jonas Gustafsson ser i sitt arbete också alltid till att det råder balans mellan golfspelarnas intressen och naturen. VETENSKAPLIG BANSKÖTSEL Skötseln av båda banorna är mycket arbetskrävande under sommarsäsongen. Då har banchefen Jonas Gustafsson omkring 15 personer i arbete. De olika markförhållandena på de båda banorna gör arbetet extra besvärligt. Greenerna klipps dagligen till en längd på 2,8 – 3,8 mm. Områden som foregreen, utslagsplats, fairway och semiruff klipps flera gånger i veckan. Bunkrarna krattas 2 – 3 gånger per vecka och ruffen klipps en gång i veckan. Hålen och utslagen måste också flyttas flera gånger i veckan. Greenerna bearbetas också regelbundet mekaniskt, bl a för att luftas. Till detta kommer vattning, dressning, gödsling, eftersådd och andra arbeten. ner har hydraulaggregat. Därför rinner det MOTOREX hydraulolja EKOSYNT HEES 46 i klubbens samtliga hydraulsystem. Om oljan skulle läcka ut på banan, t. ex. genom ett läckage, blir sanering och återställande avsevärt enklare än om man i stället använt konventionell mineralolja i systemen. Ett mineraloljeutsläpp kräver i vissa fall fullständig sanering av den förorenade jorden och komplett omläggning av gräsytan. Med miljöoljan EKOSYNT HEES räcker det oftast med en enkel spolning och i vissa fall eftersådd, resten sköter naturen. ”MOTOREX EKOSYNT HEES är precis vad vi behöver.” FÖRDEL FÖR BIOFLUID Banchefen ansvarar inte bara för användningen utan också för underhållet av den omfattande maskinparken. Den består i Varbergs fall av inte mindre än 40 gräsklippare, 6 traktorer, 10 arbets- och transportfordon samt 13 golfbilar. Det som Jonas Gustafsson framför allt uppskattar hos MOTOREX är att han får allt från en och samma leverantör (motor-, transmissions- och hydraulolja, smörjfett, sprayer osv) och att det finns biologiskt snabbt nedbrytbara produkter. Högt miljömedvetande är en viktig faktor som lyfts fram överallt där det är möjligt. Så gott som alla maski- Jonas Gustafsson och hans team kommer igång med arbetet redan tidigt på våren, även om snöflingorna flyger omkring därute. Tack vare detta kan Varbergs Golfklubb också i framtiden räknas bland de bästa adresserna för Sveriges golfare. • www.varbergsgk.se FAKTA OCH SIFFROR Företag Huvudkontor Startår Antal anställda Omsättning Webbplats Varbergs Golfklubb Varberg 1976 19 14 miljoner kr www.varbergsgk.se MOTOREX MAGAZINE 107 I APRIL 2016 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES