Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2016 107 SE

 • Text
 • Motorex
 • April
 • Grossglockner
 • Hela
 • Fordon
 • Conform
 • Snabbt
 • Vintern
 • Jura
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2016 107 SE

NORDEN Varbergs

NORDEN Varbergs Golfklubb, söder om Göteborg, kan erbjuda två 18-hålsbanor. För skötseln av anläggningen satsar klubbens miljömedvetna banchef på MOTOREX. VARBERGS GOLFKLUBB HANDIKAPP NOLL MED MOTOREX Erfarna golfspelare märker redan vid första steget på gräset hur bra en bana är skött. En professionell greenkeeper med stor erfarenhet och en väl anpassad maskinpark är en central framgångsfaktorer för varje golfklubb. Det gäller också för Varbergs Golfklubb: Där lägger Jonas Gustafsson och hans team ned all sin kraft på den 40 år gamla klubben. Det är ännu för vått efter vintern för att man ska kunna spela på banan. Men det kunde vara värre. Det finns i alla fall en driving range i en delvis täckt anläggning, där medlemmarna kan träna. Idag kan den 40 år gamla klubben räkna in över 2000 medlemmar! De båda 18-hålsbanorna, den östra och den västra, ligger cirka 15 km från varandra. Detta och lokala markförhållanden påverkar säsongsöppningen av banorna. En felfritt fungerande maskin- och fordonspark är en förutsättning för att banan alltid är optimalt skött. ETT SVÅRT VAL – ÖSTRA ELLER VÄSTRA Klubben startade 1976 med den ”östra” banan. Den ligger harmoniskt inbäddad i ett parkliknande skogslandskap. Den har 18 hål på omkring 50 hektar. Ännu storslagnare anlagd är den ”västra” banan, som öppnades 1992. Där finns de 18 hålen i ett väl tilltaget och fantasifullt utformat hedlandskap på 90 hektar. Den största greenen är på hela 1400 kvadratmeter! På båda banorna finns en välutrustad verkstad för banans greenkeeper och deras maskiner. 14

Under vintern genomförs större underhålls- och servicearbeten med reducerad personalstyrka. Jonas Gustafsson ser i sitt arbete också alltid till att det råder balans mellan golfspelarnas intressen och naturen. VETENSKAPLIG BANSKÖTSEL Skötseln av båda banorna är mycket arbetskrävande under sommarsäsongen. Då har banchefen Jonas Gustafsson omkring 15 personer i arbete. De olika markförhållandena på de båda banorna gör arbetet extra besvärligt. Greenerna klipps dagligen till en längd på 2,8 – 3,8 mm. Områden som foregreen, utslagsplats, fairway och semiruff klipps flera gånger i veckan. Bunkrarna krattas 2 – 3 gånger per vecka och ruffen klipps en gång i veckan. Hålen och utslagen måste också flyttas flera gånger i veckan. Greenerna bearbetas också regelbundet mekaniskt, bl a för att luftas. Till detta kommer vattning, dressning, gödsling, eftersådd och andra arbeten. ner har hydraulaggregat. Därför rinner det MOTOREX hydraulolja EKOSYNT HEES 46 i klubbens samtliga hydraulsystem. Om oljan skulle läcka ut på banan, t. ex. genom ett läckage, blir sanering och återställande avsevärt enklare än om man i stället använt konventionell mineralolja i systemen. Ett mineraloljeutsläpp kräver i vissa fall fullständig sanering av den förorenade jorden och komplett omläggning av gräsytan. Med miljöoljan EKOSYNT HEES räcker det oftast med en enkel spolning och i vissa fall eftersådd, resten sköter naturen. ”MOTOREX EKOSYNT HEES är precis vad vi behöver.” FÖRDEL FÖR BIOFLUID Banchefen ansvarar inte bara för användningen utan också för underhållet av den omfattande maskinparken. Den består i Varbergs fall av inte mindre än 40 gräsklippare, 6 traktorer, 10 arbets- och transportfordon samt 13 golfbilar. Det som Jonas Gustafsson framför allt uppskattar hos MOTOREX är att han får allt från en och samma leverantör (motor-, transmissions- och hydraulolja, smörjfett, sprayer osv) och att det finns biologiskt snabbt nedbrytbara produkter. Högt miljömedvetande är en viktig faktor som lyfts fram överallt där det är möjligt. Så gott som alla maski- Jonas Gustafsson och hans team kommer igång med arbetet redan tidigt på våren, även om snöflingorna flyger omkring därute. Tack vare detta kan Varbergs Golfklubb också i framtiden räknas bland de bästa adresserna för Sveriges golfare. • www.varbergsgk.se FAKTA OCH SIFFROR Företag Huvudkontor Startår Antal anställda Omsättning Webbplats Varbergs Golfklubb Varberg 1976 19 14 miljoner kr www.varbergsgk.se MOTOREX MAGAZINE 107 I APRIL 2016 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES