Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2016 107 SE

 • Text
 • Motorex
 • April
 • Grossglockner
 • Hela
 • Fordon
 • Conform
 • Snabbt
 • Vintern
 • Jura
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2016 107 SE

REPORTAGE Oväntat

REPORTAGE Oväntat snöfall är inget ovanligt på Grossglockner. Därför måste fordon och maskiner alltid vara klara att använda. Om det behövs ger en helikopter underhållstruppen vingar i ordets verkliga bemärkelse vid vissa utsatta arbeten. och avloppsavsnitt. Vattnet är nämligen den alpina vägens ständiga följeslagare i form av regn, snö, is och smältvatten. Det för också oavsiktligt med sig stenar och jord. Om sådant hamnar på körbanan får Embachers folk omedelbart att göra. Dessutom omhändertar de varje år några tiotal ton avfall, som självklart källsorteras, och ansvarar för 40 km stängsel mot de jordbruk som ligger på alpsluttningarna. MYCKET KUNNANDE OCH MASKINKRAFT Vid Grossglockner besannas åter det faktum att människan kan ha stora idéer och kapacitet att förverkliga dem med hjälp av maskiner. Vägen byggdes med enklast tänkbara hjälpmedel som med tiden utvecklats visare, även när det gäller underhållet. Idag svarar en omfångsrik fordons- och maskinpark för underhållet och framför allt för öppnandet av passen på våren. För detta arbete finns också 5 stora snöslungor. Av dessa kan de fyra mer än 50 år gamla Wallack-rotationsslungorna betraktas som verkliga veteraner. Franz Wallack var inte bara den som grundade Grossglockner Hochalpenstrasse. Han uppfann också rotationsplogen ”System Wallack”. Det här bandgående fordonet är en kombination av snöslunga och plog och användes första gången på våren 1953. Den idealiska viktfördelningen gör att is och snö kan fräsas bort skiktvis. Under vintern gås maskinerna igenom i egna verkstäder och får en professionell service. Genom sina konstruktionsfördelar står de, enligt en nyligen genomförd analys, knappast modernare maskiner efter när det gäller snöröjning. Högsta möjliga driftsäkerhet är en viktig faktor för alla maskiner och fordon som används i Alperna. Därför har man valt smörjmedel från MOTOREX till hela maskinparken, med elverk, snöslungor och lastbil. Innan man började använda Wallack-snöslungan behövdes 350 man och 70 dagars röjningsarbete för att få bort snön. Idag räcker det med i genomsnitt 14 dagar. PASSÖPPNINGEN ETT KRAFTPROV Medan hundratals arbetare 1936 fick röja undan snön manuellt inför den första passöppningen på våren, klarar de väl samspelta teamen på nord- och sydsidan idag till största delen av detta maskinellt. Beroende på hur lång och hård vintern varit kan röjningen starta redan i början av april. Då arbetar man samtidigt från norr (Fusch) och söder (Heiligenblut). Den totala situationen kontrolleras från luften med helikopter. Vad som är särskilt intressant är då de snömassor som ligger kvar, eftersom de utgör en lavinrisk som alltid måste tas på allvar. För att 12

Snöröjningsfordonen från Kärnten och Salzburg möts vid Hochtor: ”Mötet” är varje år snöröjningens höjdpunkt. man ska kunna frakta ned snömassorna till lägre belägna punkter och skydda röjningsmanskapet måste laviner utlösas kontrollerat. Man har då s k bergförare till sitt förfogande. Beroende på vintern, väderleken och vinden varierar snödjupen kraftigt. I Ferleiten (på 1151 m höjd) kan t.ex. snödjupet i början av april vara ”bara” 2,5 meter, för att sedan på toppsträckan mellan Fuscher Törl och Hochtor (på 2 505 m höjd) vara över 10 meter på en längd av tio kilometer. På hösten sätter man upp 6 meter höga snökäppar som på våren ska visa röjningsmanskapet var vägen finns. Ofta syns dessa inte alls, och då måste man tillgripa sondering för att ”leta fram” vägen. Här kan du se en video från passöppningen vid Grossglockner (tyska/engelska): MÅLET: MÖTET ”Mötet” är varje år ett nytt stort ögonblick som också firas som sig bör. När snöröjningstrupperna från Kärnten och Salzburg står mitt emot varandra nära Hochtor vet alla som är med att den nya säsongen strax ska börja. Om förstås inte något kommer emellan – om dåligt väder bryter ut eller om temperaturen faller för mycket kan hela teamets arbete vara raserat på några få timmar. Men då jobbar man på dubbelt så hårt och sedan hörs ”Våren” av Vivaldi eller ännu bättre någon inspirerande folkmusik från radion i transportbussen, och då är världen åter i god ordning för teamet däruppe vid Grossglockner.• www.grossglockner.at Klart för kommande säsong: Perfekt skick väntar gästerna från hela världen på denna oförglömliga panoramväg. Byggnadsingenjör Franz Wallack (till höger) och delstaten Salzburgs regeringschef Franz Werl vid den första äventyrliga färden 1935 på alpvägen och andra bilder från vägens tillkomst för över 80 år sedan. MOTOREX MAGAZINE 107 I APRIL 2016 13

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES