Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2016 107 SE

 • Text
 • Motorex
 • April
 • Grossglockner
 • Hela
 • Fordon
 • Conform
 • Snabbt
 • Vintern
 • Jura
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2016 107 SE

REPORTAGE Oväntat

REPORTAGE Oväntat snöfall är inget ovanligt på Grossglockner. Därför måste fordon och maskiner alltid vara klara att använda. Om det behövs ger en helikopter underhållstruppen vingar i ordets verkliga bemärkelse vid vissa utsatta arbeten. och avloppsavsnitt. Vattnet är nämligen den alpina vägens ständiga följeslagare i form av regn, snö, is och smältvatten. Det för också oavsiktligt med sig stenar och jord. Om sådant hamnar på körbanan får Embachers folk omedelbart att göra. Dessutom omhändertar de varje år några tiotal ton avfall, som självklart källsorteras, och ansvarar för 40 km stängsel mot de jordbruk som ligger på alpsluttningarna. MYCKET KUNNANDE OCH MASKINKRAFT Vid Grossglockner besannas åter det faktum att människan kan ha stora idéer och kapacitet att förverkliga dem med hjälp av maskiner. Vägen byggdes med enklast tänkbara hjälpmedel som med tiden utvecklats visare, även när det gäller underhållet. Idag svarar en omfångsrik fordons- och maskinpark för underhållet och framför allt för öppnandet av passen på våren. För detta arbete finns också 5 stora snöslungor. Av dessa kan de fyra mer än 50 år gamla Wallack-rotationsslungorna betraktas som verkliga veteraner. Franz Wallack var inte bara den som grundade Grossglockner Hochalpenstrasse. Han uppfann också rotationsplogen ”System Wallack”. Det här bandgående fordonet är en kombination av snöslunga och plog och användes första gången på våren 1953. Den idealiska viktfördelningen gör att is och snö kan fräsas bort skiktvis. Under vintern gås maskinerna igenom i egna verkstäder och får en professionell service. Genom sina konstruktionsfördelar står de, enligt en nyligen genomförd analys, knappast modernare maskiner efter när det gäller snöröjning. Högsta möjliga driftsäkerhet är en viktig faktor för alla maskiner och fordon som används i Alperna. Därför har man valt smörjmedel från MOTOREX till hela maskinparken, med elverk, snöslungor och lastbil. Innan man började använda Wallack-snöslungan behövdes 350 man och 70 dagars röjningsarbete för att få bort snön. Idag räcker det med i genomsnitt 14 dagar. PASSÖPPNINGEN ETT KRAFTPROV Medan hundratals arbetare 1936 fick röja undan snön manuellt inför den första passöppningen på våren, klarar de väl samspelta teamen på nord- och sydsidan idag till största delen av detta maskinellt. Beroende på hur lång och hård vintern varit kan röjningen starta redan i början av april. Då arbetar man samtidigt från norr (Fusch) och söder (Heiligenblut). Den totala situationen kontrolleras från luften med helikopter. Vad som är särskilt intressant är då de snömassor som ligger kvar, eftersom de utgör en lavinrisk som alltid måste tas på allvar. För att 12

Snöröjningsfordonen från Kärnten och Salzburg möts vid Hochtor: ”Mötet” är varje år snöröjningens höjdpunkt. man ska kunna frakta ned snömassorna till lägre belägna punkter och skydda röjningsmanskapet måste laviner utlösas kontrollerat. Man har då s k bergförare till sitt förfogande. Beroende på vintern, väderleken och vinden varierar snödjupen kraftigt. I Ferleiten (på 1151 m höjd) kan t.ex. snödjupet i början av april vara ”bara” 2,5 meter, för att sedan på toppsträckan mellan Fuscher Törl och Hochtor (på 2 505 m höjd) vara över 10 meter på en längd av tio kilometer. På hösten sätter man upp 6 meter höga snökäppar som på våren ska visa röjningsmanskapet var vägen finns. Ofta syns dessa inte alls, och då måste man tillgripa sondering för att ”leta fram” vägen. Här kan du se en video från passöppningen vid Grossglockner (tyska/engelska): MÅLET: MÖTET ”Mötet” är varje år ett nytt stort ögonblick som också firas som sig bör. När snöröjningstrupperna från Kärnten och Salzburg står mitt emot varandra nära Hochtor vet alla som är med att den nya säsongen strax ska börja. Om förstås inte något kommer emellan – om dåligt väder bryter ut eller om temperaturen faller för mycket kan hela teamets arbete vara raserat på några få timmar. Men då jobbar man på dubbelt så hårt och sedan hörs ”Våren” av Vivaldi eller ännu bättre någon inspirerande folkmusik från radion i transportbussen, och då är världen åter i god ordning för teamet däruppe vid Grossglockner.• www.grossglockner.at Klart för kommande säsong: Perfekt skick väntar gästerna från hela världen på denna oförglömliga panoramväg. Byggnadsingenjör Franz Wallack (till höger) och delstaten Salzburgs regeringschef Franz Werl vid den första äventyrliga färden 1935 på alpvägen och andra bilder från vägens tillkomst för över 80 år sedan. MOTOREX MAGAZINE 107 I APRIL 2016 13

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES