motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2015 106 SE

 • Text
 • Motorex
 • Sverige
 • Malwa
 • Nordic
 • Hela
 • December
 • Hydraulikhuset
 • Specma
 • Dessutom
 • Perfekt
MOTOREX Magazine 2015 106 SE

SVERIGE Med en

SVERIGE Med en genomtänkt organisation som består av ett dotterbolag och fyra distributörer som agerar över hela landet stärker MOTOREX målmedvetet sin ställning i Sverige som smörjteknikspecialist. MOTOREX VISAR VÄGEN MOTOREX står sedan flera årtionden för professionella smörjtekniklösningar. Så är det också i Sverige, där företaget sedan många år servar olika branscher via etablerade distributörer. 2011 grundades dotterbolaget MOTOREX NORDIC AB med säte i Göteborg. Genom den direkta närvaron, den effektiva logistiken och utbyggnaden av specialistteamet kan företaget idag försörja ytterligare specialmarknader med hittills inte representerade produktlinjer. Dessutom erbjuder dotterbolaget en i många avseenden optimal support på platsen. Som medelstort företag har MOTOREX under de senaste 98 åren, tack vare produkternas konsekventa kvalitet och rådgivningen på plats, blivit en uppskattad partner för stora och små kunder inom många olika branscher. Detta gäller särskilt i Sverige, eftersom marknadens behov och förståelsen för kvalitet passar mycket bra ihop med MOTOREX inriktning. MOTOREX, KVALITET SEDAN 1917 Behovet av allt mer specialiserade och effektiva smörjmedel växer ständigt. Efterfrågan på kompetens har aldrig varit större än idag. MOTOREX har alltid varit 6

Vid huvudkontoret i Langenthal i Schweiz ägnar sig MOTOREX med sina över 250 anställda åt forskning, utveckling och produktion av högkvalitativa smörjmedel och andra kemisk-tekniska produkter. inriktat på forskning, utveckling och produktion av smörjmedel och är idag en banbrytande smörjteknikspecialist och en tillförlitlig partner för kunder inom många olika branscher. Genom sina otaliga fram gångar på tävlingsbanorna och det nära samarbetet med ledande fordons-, motor- och komponenttillverkare har MOTOREX gett trovärdiga bevis på sitt kunnande. Därigenom har också varumärket MOTOREX fått en hög igenkänningsgrad och är känt för sin höga kvalitet över hela världen. I Schweiz har MOTOREX för övrigt flera gånger i följd korats till SMÖRJMEDEL SMÖRJMEDEL SMÖRJMEDEL BEST BEST BRAND BRAND 2014 2014 2014 20142015 ”bästa märke” bland personbilsmotoroljorna. Nu för femte året i följd och före alla globala jättar. • Skogs- och jordbruk • Entreprenad • Transport • Personbil • Marint MOTOREX NORDIC AB (POSTADRESS) Box 2071 438 12 Landvetter nordic@motorex.com www.motorex.se Tel. 031-94 64 94 Fax 031-94 64 95 Robert Konvalina VD MOTOREX NORDIC AB robert.konvalina@motorex.com MOTOREX NORDIC AB MOTOREX helägda dotterbolag MOTOREX NORDIC AB har sitt säte i närheten av Göteborg, vilket innebär ett idealiskt utgångsläge. Samarbetet med den effektiva logistikpartnern i Karlshamn (se sidorna 8/9) spelar en central roll för distributionen av MOTOREX-produkter över hela Sverige och delvis också i de andra nordiska länderna. MOTOREX NORDIC AB:s team består av två account managers och en sales manager med stöd av VD och customer service manager. De svarar gemensamt för följande marknadssegment i hela Sverige: Leif Reimelid Sales Manager leif.reimelid@motorex.com Mobil 072 221 27 07 Janne Pulliainen Account Manager janne.pulliainen@motorex.com Mobil 072 221 20 46 Thomas Grymark Customer Service Manager thomas.grymark@motorex.com Tel. 031-94 64 94 Karl-Emil Lundblad Account Manager karl-emil.lundblad@motorex.com Mobil 072 221 20 67 MOTOREX MAGAZINE 106 I DECEMBER 2015 7

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES