Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2015 106 SE

 • Text
 • Motorex
 • Sverige
 • Malwa
 • Nordic
 • Hela
 • December
 • Hydraulikhuset
 • Specma
 • Dessutom
 • Perfekt
MOTOREX Magazine 2015 106 SE

NORDEN LÄTTARE ÄR

NORDEN LÄTTARE ÄR EFFEKTIVARE Med cirka 23 miljoner hektar skog (vilket motsvarar hela Storbritanniens areal) är Sverige skogsbevuxet till 57 %. För att det mekaniserade skogsarbetet så långt det är möjligt ska kunna utföras utan att efterlämna spår i naturen satsar den svenska skogsmaskintillverkaren på allt effektivare maskiner. När det gäller att bruka skogsmark skonsamt vet Per-Olov Gunnarsson (skogsägare och entreprenör) i Alfta varför han be stämde sig för kombimaskinen Malwa 560 C. I Alfta, omkring 30 mil norr om Stockholm, finns det liksom överallt i Sverige områden där markförhållandena är besvärliga på grund av hög vattenhalt. Dessutom finns det många myrmarker som påverkar skogsbruket. Det mekaniserade skogsbruket har gjort det nödvändigt att vidta målinriktade åtgärder för att hålla komprimeringen av markerna så låg som möjligt. I Sverige finns klart definierade regler för hur markskador ska repareras. Om skogsmarken förblir intakt kan företagaren reducera dessa tids- och kostnadsintensiva arbeten till ett minimum. MALWA 560 H – IDEALISKT DIMENSIONERAD Nyckeln till en effektiv tryckavlastning av skogsmarken finns i första hand i låg vikt och bra viktfördelning hos maskinen. Malwa 560 H är en skördare som bara väger 5400 kg (6700 kg med vattenfyllda däck). Vikten är specifikt fördelad på de sex hjulen och möjliggör på så sätt ett fördelaktigt lågt marktryck. För att praktiskt taget inga hjulspår ska uppkomma körs den med breda däck som dessutom kan förses med boggiband. Med en sådan utrustning blir marktrycket så lågt som 0,2 kg/cm². En människa som går i skogen utövar marktrycket 0,4 kg/cm². Malwa 560 kan också beställas som skotare 560 F eller som kombinerad version 560 C, som kan konverteras till skotare på mindre än 15 minuter. Malwas grundare och nuvarande affärsutvecklingschef Magnus Wallin med kunden Per Olov Gunnarsson. ENKLARE GALLRING Med grip- och såghuvudet Log Max 928 blir Malwa 560 H en perfekt skördare för gallring av träd med diameter upp till 42 cm. Den ledade maskinen drivs hydrostatiskt och fördelar sin drivkraft till antingen 2 hjul eller alla 6 hjulen. Drivningen sker med Caterpillars dieselmotor 3.4B, Tier 4, klass Euro IIIB. Den utvecklar 55 kW (75 hk) som till största delen används för att driva arbetshydrauliken och den hydrostatiska transmissionen. Samtliga enheter drivs med MOTOREX-smörjmedel. 20

FAKTA OCH SIFFROR Företag Malwa International AB Huvudkontor Skene, sydost om Göteborg Grundat 2009 Antal medarbetare 15 Representerat i Sverige, Norge, Finland, Tjeckien, Polen, Baltikum och Schweiz Omsättning 50 miljoner kronor Webbsida www.malwa.se (svenska och engelska) Här har skogsarbetena inte gått spårlöst förbi på skogsmarken. Med en lättare men inte mindre effektiv maskingeneration erbjuder Malwa sina kunder ett alternativ som är skonsammare för marken. Foto: Bosch Rexroth AG Med breda däck och så kallade boggiband kan fordonets marktryck fördelas jämnt över hela kontaktytan. MOTOREX EKOSYNT HEES har testats framgångsrikt under 1300 timmar hos Bosch Rexroth och uppfyller det officiella typgodkännandet DIN ISO 15 380 (HEES). KRAFTFULL HYDRAULIK Arbetshydraulsystemets påfyllningsvolym är så låg som 60 liter. Också detta är resultatet av en viktoptimerad utformning. Vid motorvarvtalet 1600 varv/min och kapaciteten 140 liter per minut hos axialkolvpumpen med variabelt deplacement passerar hela hydrauloljevolymen varje minut 2,33 gånger igenom systemet. Det gör tillsammans med tryck på upp till 195 bar att stora krafter kan överföras tillförlitligt och under timmar i sträck. Men det som här ser så enkelt ut när man läser det är ett mycket tungt arbete som kräver en hydraulvätska i toppklass. Med den biologiskt snabbt nedbrytbara (OECD 301 B) EKOSYNT HEES har Malwa gjort ett utmärkt val, även med tanke på vätskans stora kapacitetsreserver. MALWA INTERNATIONAL AB Företaget startade 2009 och har specialiserat sig på att utveckla, tillverka och marknadsföra effektiva och miljövänliga skogsmaskiner. Malwas maskinkoncept, som för första gången ställdes ut på Elmia Wood i Sverige samma år som företaget startade, har vidareutvecklats och utgör idag grundvalen för dagens olika modellvarianter. Alltsedan affärsverksamheten började har Malwa haft ett framgångsrikt samarbete med MOTOREX. Med sina maskiner, som är exakt anpassade till dagens behov i gallring, har Malwa skapat sig en god marknadsposition. Detta gläder också skogsägaren och företagaren Per-Olov Gunnarsson (Per-Olov Gunnarsson Entreprenad AB), som varit aktiv inom skogsbruket i 28 år, eftersom det bara är med rätt maskiner man idag kan arbeta ekonomiskt och samtidigt mycket miljövänligt. • Malwa 560: Skördaren Malwa 560 H i arbete: Malwa 560 H Skördare (QR-kod) Malwa 560 C Kombinerad skördare och skotare Malwa 560 F Skotare MOTOREX MAGAZINE 106 I DECEMBER 2015 21

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES