Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2015 106 SE

 • Text
 • Motorex
 • Sverige
 • Malwa
 • Nordic
 • Hela
 • December
 • Hydraulikhuset
 • Specma
 • Dessutom
 • Perfekt
MOTOREX Magazine 2015 106 SE

CLASSIC LINE KLASSISKT

CLASSIC LINE KLASSISKT MED MOTOREX ”Många veteranbilägare kör med fel olja! De riskerar därför allvarliga motorskador, får räkna med oljeförluster och betalar dessutom (alltför) mycket pengar för oljan.” Så lyder många fackmäns facit från klassikerscenen. Det här missförhållandet har föranlett MOTOREX att arbeta om det befintliga motoroljesortimentet för klassiska fordon och lansera en ny, användarvänlig och klart strukturerad produktfamilj på marknaden: MOTOREX CLASSIC LINE. VARFÖR SPECIALSMÖRJMEDEL? Det finns ingen universalolja för veteranfordon. Det behövs motoroljor med olika sammansättning för att täcka in klassiska fordons smörjbehov. Men en sak har de gemensamt: de är milt legerade mineraloljor som passar till de motorkonstruktioner och material som användes under den aktuella epoken, och de måste bytas med relativt korta intervall. Ett annat viktigt kriterium för valet av lämplig motorolja är motorns tekniska skick (originalskick med patina eller renoverad motor). TRE OLIKA SMÖRJMETODER Många olika motorkonstruktioner har utvecklats och släppts ut på marknaden. De har omarbetats, förbättrats och sedan bytts ut mot modernare. I princip kan man skilja mellan tre olika smörjmetoder som ställer olika krav när det gäller motoroljan. A MOTORER UTAN TRYCKSMÖRJNING (TIDEN 1900–1930) De här motorerna behöver en smörjolja som bildar oljedimma under drift. Dimman försörjer alla smörjpunkter som inte smörjs med olja via droppsmörjning. Oljan måste också fästa på smörjpunkterna för att säkra fullgod smörjning. I den här smörjmetoden används i princip inga filtersystem. MOTOREX REGULAR SAE 30 och SAE 40 En mineraloljebaserad motorolja med så få tillsatser som möjligt, för bensin- och dieselmotorer med dropp- och dimsmörjning. Eftersom filtersystem saknas har tvättaktiva ämnen, s k detergenter, och s k dispergenter, dvs ämnen som binder oljeolösliga fasta ämnen, medvetet utelämnats. 1 l, 5 l, 60 l och 200 l MOTOREX RUNNING IN SAE 30 Den här speciella inkörningsoljan finns också i oljefamiljen REGULAR. 1 l, 5 l, 60 l och 200 l 14

B MOTORER MED TRYCKSMÖRJNING, UTAN FINFILTER (TIDEN 1930–1960) De här motorerna har inbyggd oljepump som försörjer alla relevanta smörjpunkter. De är konstruerade så att smuts och partiklar samlas i en fördjupning i oljetråget med hjälp av en magnet eller i ett grovfilter. Detta innebär att motoroljan aldrig får innehålla dispergenter! MOTOREX SUPREME SAE 30, SAE 40 och SAE 50 En mineraloljebaserad motorolja särskilt avsedd för bensin- och dieselmotorer med trycksmörjning utan finfilter. Innehåller tillsats som hämmar dimbildning och ger optimalt skydd mot slitage och oxidation. Innehåller inga dispergenter. 1, 5, 60 och 200 l C MOTORER MED TRYCKSMÖRJNING, MED FINFILTER (TIDEN 1960–1970 OCH 1970–1990) De här motorerna har en inbyggd oljepump som försörjer alla relevanta smörjpunkter. De inbyggda finfiltersystemen förutsätter en motorolja som innehåller detergenter och dispergenter. Då kan smutsen lösas upp och ledas till filtret, där den fångas upp. MOTOREX HEAVY DUTY SAE 30, SAE 40, SAE 50 och SAE 20W/50 En mineraloljebaserad motorolja för flera olika användningsområden, särskilt annpassad för bensin- och dieselmotorer, samt tvåtaktsdieselmotorer med trycksmörjning och finfilter. Lämpar sig särskilt för motorer med förhöjd drifttemperatur och hög belastning. Innehåller dimhämmande tillsats och ger optimalt skydd mot slitage och oxidation. (Tiden 1960–1970). 1, 5, 60 och 200 l MOTOREX – I GÅR OCH I DAG MOTOREX EVOTEC SAE 10W/30, SAE 15W/40, SAE 20W/50 och SAE 50 Kraftfulla oljor baserade på utvalda paraffinoljor och är avsedda för flera olika användningsområden. Oljorna är särskilt avsedda för bensin- och dieselmotorer, samt tvåtaktsdieselmotorer med trycksmörjning och finfilter. Den förhöjda zinkhalten garanterar ett mycket starkt slitageskydd. Lämpar sig särskilt för motorer från USA, historiska tävlingsmotorer och motorer med OHC/OHV-ventilstyrning. (perioden 1970–1990). 1, 5, 60 och 200 l De smörjtekniska kraven har ändrats mycket under de senaste hundra åren. Sedan 1917 har MOTOREX deltagit i och drivit på utvecklingen. Därför ger den heltäckande CLASSIC LINE ett väsentligt bidrag till bevarandet av det motoriserade kulturarvet. De nya motoroljorna i MOTOREX CLASSIC LINE finns nu på marknade. Din MOTOREX-representant och vår tekniska kundtjänst står gärna till tjänst med mer information. • MOTOREX MAGAZINE 106 I DECEMBER 2015 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES