motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2015 106 SE

 • Text
 • Motorex
 • Sverige
 • Malwa
 • Nordic
 • Hela
 • December
 • Hydraulikhuset
 • Specma
 • Dessutom
 • Perfekt
MOTOREX Magazine 2015 106 SE

REPORTAGE De totalt fyra

REPORTAGE De totalt fyra hydraulmotorerna (två upptill och två nedtill) placerar landgången i exakt längdledsposition vid passagerarutgången. På den här landgången (en av sex) kan man tydligt se hydraulcylindern för horisontal framkörning till fartyget och de snyggt dragna hydraulledningarna. Varje landgång har en hydraulisk centralenhet. Där finns pumpar, styrsystem med ventiler och hydrauloljetank med filter. FAKTA OCH SIFFROR HYDRAULPIONJÄR SEDAN 40 ÅR Det företag som idag heter Specma Hydraulikhuset AB startade 1975 och producerade då med totalt 4 anställda hydraulaggregat (PU) åt marina kunder i Göteborg. Som första försäljningspartner till Parker Hannifin hydraulikprodukter och andra tillverkare utvecklades affärsverksamheten sedan positivt. Sedan 2008 har Hydraulikhuset 3 anläggningar i Västsverige: Göteborg (huvudkontor), Kungsbacka och Falkenberg. Kärnkompetensen ligger i utveckling och produktion av användarspecifika hydraulaggregat, oftast på uppdrag av välkända OEM-tillverkare. Andra verksamhetsgrenar är handel med hydraulkomponenter samt service och underhåll av befintliga system. Den sista punkten utgör för övrigt en allt viktigare del av omsättningen. Förutom Företag Specma Hydraulikhuset AB Huvudkontor Göteborg Bildat 1975 Antal anställda 26 Representerat i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien, Polen, USA, Brasilien och Kina Omsättning 63 miljoner kronor Webbsida www.hydraulikhuset.se and www.specmahydraulic.se (svenska och engelska) de tre filialerna finns också fem servicetekniker med specialutrustade servicefordon. Idag arbetar 26 engagerade medarbetare hos Specma Hydraulikhuset AB och presterar en årsomsättning på cirka 63 miljoner kronor. De typiska kunderna finns inom områden som marin (hamn-, sluss- och fartygsbyggnad), lastbilar (t.ex. Volvo Trucks), gaffeltruckar, byggmaskiner och många andra områden. Specma Hydraulikhuset bidrar med sina produkter och expertkunnande inom hydraulik på ett avgörande sätt till framgången för de stora idéerna, ofta i ett nära samarbete med kunderna, som själva ofta är underleverantörer i större projekt. MOBILA LANDGÅNGAR För att få en snabb och säker klarering av många olika fartygstyper i den nya hamnen används sammanlagt sex hydrauldrivna och elektroniskt styrda landgångar. TTS Marine (www.ttsgroup.com), leverantör av hamnteknik, gav hydraulikspecialisterna hos Specma Hydraulikhuset i uppdrag att projektera, tillverka och installera den hydrauliska totallösningen: Landgångarna drivs av hydraulmotorer med planetväxlar och körs fjärrstyrt parallellt med fartyget till exakt position. I vertikal riktning lyfter hydraulcylindrar landgångarna upp till 5 meter med millimeterprecision till de ofta dubbelt så högt belägna passagerarutgångarna. Anordningen kan 12

Totalt installerades flera hundra meter stålrör och massor av hydraulslangar, sedan de först hade tryckprovats med olja hos Hydraulikhuset enligt gällande marina standarder. Hydraulcylindrarna förflyttar de flera ton tunga landgångarna exakt till varje önskad position För att driva hydraulsystemet, som befinner sig i hamnbassängens omedelbara närhet, används den biologiskt snabbt nedbrytbara biovätskan EKOSYNT HEES. också köras teleskopiskt i sidled upp till 4,5 meter mot fartyget. Det uppstår aldrig någon direkt kontakt med fartyget. I varje mobil landgång arbetar en pumpgrupp som består av två kraftfulla Parker-hydraulpumpar av modell PD075-LS med flödet 200 liter per minut. Hela enheten styrs av en egenutvecklad programvara som får den data den behöver från olika sensorer. När landgången väl nått sin position intill fartyget kan passagerarna gå torrskodda till den centralt belägna 650 meter långa passagerarbron till hamnterminalen. TUFFA BESTÄMMELSER För att projektera och genomföra stora projekt krävs alltid topprestationer. Stor uppmärksamhet ägnas därvid åt de mycket viktiga miljökraven. De höga kraven sträcker sig också till den hydraulvätska som används. Den biologiskt snabbt nedbrytbara (OECD 301 B) hydrauloljan EKOSYNT HEES (Hydraulic Environmental Ester Syntetic) lämpar sig perfekt för tillämpningar där t.ex. vätskan vid ett läckage kan rinna ut i marken eller vatten. Ansvarsmedvetna företagare satsar idag även utan lagbestämmelser på biovätskor, eftersom de också är ekonomiskt lönsamma. MOTOREX EKOSYNT HEES har utmärkta egenskaper och kan användas under tre till fem gånger längre tid än en mineraloljebaserad hydraulvätska. Detta beror också på att den senaste additivtekniken används. Dessutom garan- terar det praktiskt taget linjära sambandet mellan temperatur och viskositet en säker och effektiv funktion även vid minusgrader. Filtrering i flera steg (10 mikron) håller de 600 litrarna EKOSYNT HEES 22 i varje landgång rena. Dessa höga krav bidrar till användning av hydraulolja från MOTOREX. ÄNNU BÄTTRE MED TEAMARBETE De imponerande landgångarna i den utbyggda Värtahamnen är ett bra exempel på hur stora idéer kan förverkligas perfekt in i minsta detalj tack vare ett nära samarbetet mellan olika specialistföretag. Detta möjliggör nya dimensioner och lösningar, som ofta överstiger det enskilda företagets kunskap och kompetens. Med sina övertygande resultat lägger deltagarna samtidigt en ny grundsten för kommande stora idéer. På så sätt har flera projekt kunnat genomföras i Norden, Storbritannien och andra delar av Europa under TTS Marines och Specma Hydraulikhusets ledning. Oavsett hur stor roll hydrauliken spelar i projekten finns MOTOREX alltid med som en fast komponent, så att stora idéer också kan bli till en perfekt fungerande verklighet. • Ta en titt på videon om Värtahamnsprojektet (på engelska och svenska) MOTOREX MAGAZINE 106 I DECEMBER 2015 13

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES