Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2015 106 SE

 • Text
 • Motorex
 • Sverige
 • Malwa
 • Nordic
 • Hela
 • December
 • Hydraulikhuset
 • Specma
 • Dessutom
 • Perfekt
MOTOREX Magazine 2015 106 SE

REPORTAGE Foton: Jonas

REPORTAGE Foton: Jonas Koel Bildmedia Vid piren i den utbyggda Värtahamnen i Stockholm finns just nu sex passagerarlandgångar i drift med hydrauliklösningar från Specma Hydraulikhuset AB. Ansvarig för installation och driftsättning av den komplexa hydrauliken är teknikern Thomas Sundman (till höger i bilden) och hans team. HYDRAULIK FÖR IDÉER Det råder stor efterfrågan på innovativa lösningar för de mångskiftande behoven hos världens växande befolkning. Samtidigt med dimensionerna ökar idag också kraven på effektivitet, t. ex. inom infrastruktur, rörlighet och energi. När hydraultekniken växte fram mot slutet av 1700-talet skapade den en omfattande grund för otaliga nya och hydrauliskt understödda tillämpningar. De nordiska länderna är hemort för många namnkunniga konstruktörer och tillverkare av hydrauliska totallösningar, aggregat och komponenter. Hydraulvätskor för kraft- och energiöverföring är därvid en central förutsättning för felfri funktion. Behovet av högkvali tativa hydraulvätskor för många olika tillämpningar samman- förde företaget Specma Hydraulikhuset AB i Göteborg med smörjteknikerna hos MOTOREX NORDIC AB. Tack vare det fick MOTOREX Magazine möjlighet att kasta en spännande blick bakom kulisserna i de stora hydrauliklösningarnas värld. 10

Foto: Stockholms hamn Fågelperspektivet ger en bra bild av hur hamnområdet och hamnanläggningarna byggs ut i stor skala. De hydrauldrivna landgångarna finns nu på plats för fartygen i Värtahamnen. VÄRTAHAMNSPROJEKTET I STOCKHOLM Stockholm växer – för varje år får regionen kring den svenska metropolen omkring 35 000 nya invånare. Det kräver, som vi redan nämnt, en allt effektivare infrastruktur. Ett bra exempel är den för 100 år sedan anlagda Värtahamnen, som har en nyckelposition både när det gäller persontrafik (färjor, passagerar- och kryssningsfartyg) och godstrafik (1,7 miljoner ton gods per år). Den förbinder Sverige med Finland, Baltikum och Ryssland. I hamnföretaget Stockholm Hamnars stora utvecklingsprojekt Värtan ingår en nybyggd hamn som ska länkas samman med staden. Resultatet är inte bara ett flerfaldigt effektivare hamnområde utan också ytterligare 85 000 m² yta som Stockholms stad kan utnyttja till stadsutvecklingen. Den nya hamnen får 5 nya kajplatser med en sammanlagd längd på 1200 meter. Centrum för passagerarna är den nya och moderna terminalen. Varje år har Värtahamnen i genomsnitt över 1500 fartygsanlöp och 4 miljoner passagerare. Hydraulikspecialisten framför andra heter Specma Hydraulikhuset, som levererat den hydrauliska totallösningen för landgångarna till Värtahamnen. MOTOREX MAGAZINE 106 I DECEMBER 2015 11

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES