Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2015 105 SE

 • Text
 • Motorex
 • Juli
 • Nexus
 • Ortho
 • Kunder
 • Swedmog
 • Adblue
 • Euroline
 • Produkter
 • Erbjuder
MOTOREX Magazine 2015 105 SE

AKTUELLT Den senaste

AKTUELLT Den senaste generationen byggmaskiner förses med moderna system för efterbehandling av avgaser och kräver därför en tillförlitlig försörjning med AdBlue ® . ADBLUE ® – LEVERANSTRYGGHET Med SCR-tekniken (selektiv katalytisk reduktion) i moderna dieselmotorer reduceras kväveoxidutsläppen (NO x ) med upp till 90 %. Därför måste man förutom bränsleförsörjningen också säkra försörjningen av den för avgasbehandlingen nödvändiga urealösningen AdBlue®. För en konsekvent reducering av miljöskadliga utsläpp krävs teknisk know-how på toppnivå. Genom en exakt dosering av AdBlue® före katalysatorn och ett genomtänkt, självreglerande system blåser man målinriktat, det vill säga selektivt som den tekniska termen antyder, till jakt på kväveoxiderna (NO x). VAD ÄR ADBLUE ® EGENTLIGEN? MOTOREX AdBlue ® är en speciell vätska för efterbehandling av avgaser i dieselmotorer. Den är en syntetiskt framställd 32,5-procentig urealösning (inte att förväxla med urinsyra!). MOTOREX AdBlue ® är vattenklar, ogiftig, lätt att hantera och miljövänlig. Uppfyller kraven i standarderna DIN 70070, ISO 22241 och AUS32 ® . Tank MOTOREX AdBlue ® Dosering av AdBlue ® Termisk reaktion och hydrolys Oxidering av CO och HC Reduktion av sotpartiklar NO x -reduktion Dieselmotor Oxidationskatalysator Dieselpartikelfilter SCR-katalysator 6

Dessa tillbehör kan också när som helst användas mobilt, t.ex. i hemmaverkstaden eller för att försörja fordonsparken inom transportområdet. MOTOREX erbjuder förutom katalyten AdBlue® också ett komplett tillbehörssortiment. Det praktiska 10-literskärlet har på baksidan ett avtagbart påfyllningsrör, som är till god hjälp vid påfyllning av AdBlue ® -tanken. FÖRPACKNINGSSTORLEKAR FÖR ALLA BEHOV MOTOREX AdBlue®-sortiment finns i förpackningsstorlekarna 1000, 210 och 10 liter. För många företag lönar det sig att köpa in större mängder AdBlue® från MOTOREX, precis som ofta är fallet med smörjmedel. Det är inte bara mer ekonomiskt utan skapar också olika logistiska fördelar för en heltäckande försörjning av byggplatsdriften. SCR-tekniken har visat sig vara det bästa sättet att rena avgaser effektivt från NO x. Ett antal lastbiltillverkare var 2005 först med att använda tekniken. I och med införandet av Euro 6 satsar nu alla lastbilsleverantörer på det här systemet. Man har även börjat använda SCR och AdBlue® på entreprenadmaskiner. Därför måste sådana maskiner med SCR-katalysator förutom med bränsle också försörjas med urealösningen AdBlue® på användningsplatsen, som ofta ligger långt bort från leveransanläggningarna. En uppgift som passar precis till MOTOREX kompetensområde. ALLT PÅ EN HAND MOTOREX framställer sedan 1917 högkvalitativa smörjprodukter och kemtekniska produkter för många olika tillämpningar. Forskning, utveckling och produktion av hela sortimentet, som omfattar 7500 artiklar, sker i Langenthal. Som smörjteknikpartner till verkstäder, industrier och många bygg- och transportföretag går MOTOREX på djupet med kundernas behov. Försörjningen med AdBlue® på attraktiva villkor är en logisk utvidgning av leveransprogrammet, förutom att den också logistiskt täcker in hela kundkretsen. SÅ SJÄLVSTÄNDIGT SOM MÖJLIGT Eftersom entreprenadmaskiner ofta är borta långa tider från sina hemmaanläggningar har alla större byggplatser idag både mobila dieseltankar och professionell försörjning av AdBlue®. Ureaförbrukningen ligger ofta på mellan 6 och 8 % av bränsleförbrukningen. Man brukar räkna med att det går åt ungefär 2 liter per timme. Eftersom man måste vara mycket noga med renligheten vid tankning lönar det sig också att skaffa lämpliga tillbehör för påfyllning av maskiner och fordon. 1000 l IBC pallcontainer 210 l plastfat 10-litersdunk med inbyggt påfyllningsrör Tänk på följande när du använder MOTOREX AdBlue®: • Var mycket noga med renligheten vid tankning. • Rengör spill med vatten. • Undvik kontakt med metaller (korrosion!). • Angriper betong, murverk och vissa färger. • Lagringstemperatur – 5 till +25 °C PRAKTISKA TILLBEHÖR Som vi redan nämnt måste du vara mycket noga med renligheten vid hantering av AdBlue®. Fyll därför alltid på AdBlue® direkt från leveranskärlen i behållaren på maskinen. Därvid har du god hjälp av MOTOREX-TOP­ TECH AG:s praktiska tillbehör. Vi har både stationära AdBlue®-system för hemmabasen och olika mobila lösningar. Till dessa räknas bland annat pumpar (eldrivna/ manuella), räkneverk, tappningspistoler och uppsamlingskärl. Här kan du garanterat hitta rätt lösning för varje tillämpning. Motorex AdBlue® säljs inte i Sverige.• Praktiskt: Den eldrivna pumpsatsen ger en ren och problemfri påfyllning av AdBlue ® -tankar. Pumpsatsen kan också levereras med räkneverk. MOTOREX MAGAZINE 105 I JULI 2015 7

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES