Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2015 105 SE

 • Text
 • Motorex
 • Juli
 • Nexus
 • Ortho
 • Kunder
 • Swedmog
 • Adblue
 • Euroline
 • Produkter
 • Erbjuder
MOTOREX Magazine 2015 105 SE

PÅ FÄLTET Med honing

PÅ FÄLTET Med honing får man en kontrollerad avverkning och uppruggning av en cylindrisk yta. Detta – oftast sista – bearbetningsmoment är viktigt för den önskade funktionen. Förutom stor erfarenhet och lämplig infrastruktur är den använda honingsoljan av central betydelse för ett perfekt resultat. Know-how söks: Bara en korrekt utförd honing och en korrekt honingsbild gör det möjligt att senare få det perfekt samspelet mellan kolvringar och cylinder. Foto: sim-motoren.ch DEN SISTA PUTSEN Honingsverktyg med styroch honingslister (vita). Begreppet honing kommer från det engelska verbet ”to hone”, som betyder ungefär ”att slipa” ett föremål mot en sten. Redan 1923 använde Ford det här bearbetningsmomentet i motortillverkningen. UTBREDD: LÅNGSLAGSHONING Vid långslagshoning (bara ett av många honingssätt) av cylinderlöphylsor (gjutjärn/stål) roterar verktyget kring sin egen axel och rör sig därvid upp och ned, dvs. oscillerande, över hålets hela längd. Genom flera överfarter på samma yta med motsatt matningsriktning bildas de för honingen typiska raka eller elliptiskt korsande räfflorna. Den s. k. korsslipningen med ungefär 45 graders vinkel är alltså karakteristisk för henade ytor. Den är av central betydelse för glid-, tät- och nödloppsegenskaperna hos en motor, eftersom olja kan samlas i de små fårorna. PLATÅHONING AV CYLINDERLÖPHYLSOR Platåhoning innebär att man i ett ytterligare honingsmoment bryter av spetsarna från det föregående bearbetningsförloppet (borrning/honing). Denna avverkning måste ha räknats in i förväg. Optimala resultat vid bearbetning av cylinderlöphylsor kan på cylinderslipmaskiner också uppnås med platåhoning (se rutan). MÅNGA ENKELEGGAR Honingsverktyg är försedda med styrnings- och honingslister (kallas också honingsstenar). Honingsstenar är slipmedel av bundna korn och varierar allt efter det material som bearbetas samt önskad honingsbild. Om man betraktar dem i ett mikroskop känner man genast igen de många obestämda eggarna. Med honingsprocessen kan cylindersliparen också påverka arbetsstyckets cylinderform målinriktat. NÖDVÄNDIG HONINGSOLJA MOTOREX kan erbjuda honingsvätskorna SWISSCUT och SWISSFINISH, lämpliga för många olika honingsprocesser. De har till uppgift att kyla arbetsstycket och verktyget under bearbetningen, att spola bort avverkat material från bearbetningszonen och säkerställa en klart definierad smörjning. För att honingseffekten ska bli optimal får smörjningen dock inte ha för stark verkan, eftersom den önskade honingsbilden då inte framkommer alls eller alltför långsamt. Cylinderyta före platåhoning Cylinderyta efter platåhoning Har du några frågor om det här ämnet? Din MOTOREXkontaktperson hjälper dig gärna vidare.• 20

NORDEN De vet hur viktigt det är med högkvalitativa smörjmedel: Eftermarknadschefen Johan Ljungar och försäljningsingenjören Claes Fehling vid Swedmog AB. Unimog är en förkortning som betyder ”universalmotorredskap”. Dessa legendariska allhjuls drivna multitalanger, plus två andra märken, importeras framgångsrikt till Sverige av Swedmog AB, som också svarar för komplett service. MOTOREX- produkter är en viktig framgångsfaktor för detta. POWERPLAY MED SWEDMOG Swedmog AB har sitt huvudkontor i Mönsterås på ostkusten, mellan Oskarshamn och Kalmar. Företaget startades 1991 av bröderna Lars och Leif Fehling (VD) och är generalimportör för Mercedes-Benz Unimog, den mångsidiga redskapsbäraren Multihog och de snabbgående traktorerna JCB Fastrac. SMÖRJTEKNIKEN ÄR NÖDVÄNDIG Den som en gång har betraktat en välutrustad Unimog ur teknisk synvinkel vet hur omfattande uppbyggnaden av dessa extremt terränggående redskapsbärare är: I fullt arbete under karossen finns förutom den turboladdade Euro 6-klassade motorn, växellådorna med fördelnings- och reducersteg, den permanenta allhjulsdriften med inkopplingsbara differentialspärrar, det integrerade hydraulsystemet och kraftuttagen. För att detta ska fungera så friktions- och slitagefritt som möjligt satsar Swedmog på det omfattande smörjmedelssortimentet från MOTOREX. Detta gäller även kompetent rådgivning och felfritt fungerande logistik i hela Sverige. PÅ VÄG I NATUREN De flesta av Swedmogs kunder arbetar ute i naturen: De kan vara byggföretag, eldistributörer, kommuner, skogsföretag eller militärer – alla måste de kunna lita hundraprocentigt på den infrastruktur som används. Swedmogs hittills största order var för övrigt 54 specialutrustade Unimog till den svenska armén. Också för Räddningstjänsten utförs allt fler skräddarsydda order. Då kan man med den idealiskt strukturerade produktportföljen konfigurera den rätta maskinen för varje användningssätt. KVALITET LÖNAR SIG Något som har fått starkt gensvar bland Swedmogs kunder är EKOSYNT HEES. Den här hydraulvätskan har övertygat dem genom sin extra långa användningstid, kontinuerligt höga kapacitet och snabba biologiska nedbrytbarhet. Swedmog använder den både i redskapsbäraren Multihog för kommunala arbeten och i maskiner för lantbruks- och byggsektorn. Den som känner till de varumärken som Swedmog representerar vet också att kvalitet alltid lönar sig. Det gör att MOTOREX passar perfekt in i Mönsterås-proffsens företagsfilosofi. • www.swedmog.se FAKTA OCH SIFFROR Företag Huvudkontor Grundat Medarbetare Marknad Omsättning Generalagentur Swedmog AB Mönsterås, Schweden 1991 5 Sverige 30 miljoner kr Mercedes-Benz Unimog, Multihog, JCB Fasttrac MOTOREX MAGAZINE 105 I JULI 2015 21

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES