Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2015 105 SE

 • Text
 • Motorex
 • Juli
 • Nexus
 • Ortho
 • Kunder
 • Swedmog
 • Adblue
 • Euroline
 • Produkter
 • Erbjuder
MOTOREX Magazine 2015 105 SE

INDUSTRI FRAMGÅNGSSAGA

INDUSTRI FRAMGÅNGSSAGA Ultra Décolletage SA Med den universellt använda skärvätskan ORTHO NF-X från MOTOREX kan man utnyttja kapacitetshöjande synergier både på traditionella och i ännu mycket högre grad på den senaste generationens verktygsmaskiner. ORTHO NF-X MÖTER SWISSNANO Automatsvarvar ger med sina producerade detaljer ett avgörande bidrag till många tekniska mästerverk. Introduktionen av den kompakta CNC-styrda Tornos SwissNano har ifrågasatt de gammaldags kurvstyrda automatsvarvarnas existensberättigande. En jämförelse mellan de båda maskingenerationerna och de skärvätskor som används hos företaget Ultra Décolletage SA visar vilken potential som finns. Många svarvningsföretag behärskar sitt fack sedan flera generationer. Ny teknik och nya processer, material och maskiner har kommit och gått i produktionshallarna. Några epoker har i olika företag förblivit synliga fram till idag. Inom klockindustrin framställs än idag miljontals detaljer marknadsmässigt i gammaldags kurvstyrda automatsvarvar. SwissNano från Tornos har utvecklats för bearbetning av mycket små detaljer med mycket höga precisionskrav. Den har 6 linjär- och 2 C-axlar och lämpar sig för stångdiametrar upp till 4 mm. HÖGRE FLEXIBILITET KRÄVS Den som ofta också tillverkar små och medelstora serier vet vilken fördel det är att kunna disponera maskinparken optimalt. Kundernas önskemål om leveranstider är idag som bekant fasta föreskrifter som starkt påverkar om ordergenomförandet ska bli framgångsrikt. Denna omständighet kräver mycket hög flexibilitet. Den nya maskingenerationen SwissNano från Tornos erbjuder just den flexibilitet som behövs. Den CNC-styrda enaxliga maskinen går snabbt att ställa upp och är tack vare 18

Vmax-tekniken i ORTHO NF-X utgörs av särskilda tillsatser som blir aktiva först vid bestämda temperaturer. Ett garanterat plus för kapaciteten! Den rostfria detaljen i testet (Inox 4C 27A) får genomgå fyra bearbetningssteg och används i miljontal som gängfot inom klockindustrin. Slitage och färg på de använda verktygen ger alltid viktig information om verktygens status. sin höga kapacitet och precision en förnuftig investering i framtiden i dagens hård konkurrens. MOTOREX har medverkat som smörjteknikspecialist vid utvecklingen av Tornos nya kompaktklass och byggt ut maskinens potential ytterligare genom att utnyttja synergier. SKÄRVÄTSKA FRÅN MEDICINTEKNIKEN Högkapacitetsskärvätskan MOTOREX ORTHO NF-X har, som namnet redan antyder, sitt ursprung i den högt avancerade medicintekniken. Där gäller det att tillverka detaljer av svårbearbetade material till avancerade applikationer och med högsta kvalitet. Det kräver bland annat en mycket hög kapacitetsreserv hos skärvätskan. Denna reserv har inarbetats generellt i SWISSCUT ORTHO och innebär därmed en ny standard för många olika tillämpningar. MOTOREX har med SWISSCUT ORTHO NF-X omsatt önskemålen om förbättrad produktivitet, längre verktygsanvändningstider och optimala bearbetningsresultat i verkligheten genom att använda Vmax-tekniken. En jämförelse mellan en kurvstyrd automatsvarv och Tornos SwissNano med användning av en standardskärvätska respektive MOTOREX ORTHO NF-X Iso 15 visar med eftertryck hur mycket extra potential som kan utnyttjas (se diagrammet). TRADITION OCH INNOVATION Företaget Ultra Décolletages SA med huvudkontor i Court startades 1906 och är ett klassiskt exempel på ett familjeföretag med en idealisk förening av tradition och innovation. I maskinhallen står flera generationer av automatsvarvar sida vid sida. Grunden för en framgångsrik produktion av mycket små detaljer till klock- och apparatindustrin utgörs alltså av fyra generationers samlade kunskap och kompetens. Genom anskaffningen av Tornos SwissNano kompletteras den befintliga maskinparken optimalt. Samtliga 49 automatsvarvar körs för närvarande med ORTHO NF-X. Dessutom skär man kuggar på 15 maskiner och valsar klockdetaljer på 30 maskiner. Seriestorlekarna varierar från 25 till flera miljoner per månad. Genom att använda en och samma skärvätska för alla automatsvarvar har man förenklat vätskehanteringen, höjt kapaciteten och förbättrat verktygsanvändningstiderna. • www.ultradec.ch KAPACITETSANALYS, AUTOMATSVARVNING Standardskärvätska och MOTOREX ORTHO NF-X 15 på en kurvstyrd verktygsmaskin och en Tornos SwissNano. Material: Rostfritt stål 4C 27A Detalj: Gängfot urverk Standardskärvätska MOTOREX ORTHO NF-X 15 Verktygslivslängd i tusental/per verktyg 14 12 +84% +66% 10 +33% 8 6 4 2 0 På kurvstyrd maskin På Tornos SwissNano * med höjning av matning och skärhastighet MOTOREX ORTHO NF-X 15 MOTOREX ORTHO NF-X 15 + bearbetnings parametrar * MOTOREX MAGAZINE 105 I JULI 2015 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES