Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2015 105 SE

 • Text
 • Motorex
 • Juli
 • Nexus
 • Ortho
 • Kunder
 • Swedmog
 • Adblue
 • Euroline
 • Produkter
 • Erbjuder
MOTOREX Magazine 2015 105 SE

INSIDE Det krävs ett

INSIDE Det krävs ett korrekt taget oljeprov för varje oljeanalys på MOTOREX laboratorium. För detta har vi en praktisk oljeanalyssats som ger enkel och säker provtagning och provhantering. TROVÄRDIGA OLJEANALYSER Oljeanalyser är av central betydelse för tillståndsövervakningen av en maskin eller ett system. MOTOREX erbjuder sina kunder behovsanpassade analyspaket och tjänster. Antingen det gäller analyser av motor-, växellåds- eller hydraulolja, metallbearbetningsvätska, kompressorolja eller andra smörjmedel, ger rätt tolkad oljeanalys alltid möjlighet att dra trovärdiga slutsatser om respektive enheters tillstånd och användning. För vissa anläggningar (t.ex. linbanor) är laboratorieanalyser för tillståndsövervakning till och med föreskrivna i lag. UTGÅNGSPUNKT OLJEPROV För att en undersökning ska kunna genomföras behövs alltid ett korrekt taget oljeprov. Därvid bör maskinen ha drifttemperatur och oljan om möjligt tas ut vid en avtappningspunkt i oljekretsen. Under inga omständigheter får provtagningen ske vid tankens (vevhusets) botten eller dess yta. Vi har därför tagit fram oljeanalyssatser som underlättar korrekt provtagning och som du vid behov kan beställa från din MOTOREX-representant. Då måste du också ovillkor ligen ha fyllt i bilagan fullständigt och skrivit en korrekt text på provet i den medföljande flaskan. Sedan kan du helt enkelt skicka bilagan och oljeprovet med posten till MOTOREX. Idag görs omkring 120 olika analyser vid MOTOREX laboratorier i Langenthal. Varje år analyserar vår kunniga personal cirka 8 000 smörjmedelsprov med hjälp av modern analysutrustning. Den laboratoriedata som bestämts utvärderas och kommenteras i samråd med applikationsteknikerna vid den tekniska kundtjänsten. Då får också kunden konkreta rekommendationer. FÖR TILLSTÅNDSÖVERVAKNINGEN Analyser av de använda smörjmedlen ger ett idealiskt stöd åt tillståndsövervakningen. Det finns ett stort antal möjliga analyser för många olika tillämpningsområden som ger en direkt inblick i maskinen. Analyserna kan ge besked om maskinens generella tillstånd. Man kan ofta 14

Trovärdig: Det räcker med 100 ml av den vätska som ska kontrolleras för att MOTOREX-laboratoriet ska kunna göra de önskade analyserna. Olika prov av t.ex. en hydraulvätska kan direkt jämföras med varandra genom röntgenfluorescensanalys. upptäcka skador (värme, friktion), inträngning av vatten och främmande föremål, otätheter och mikrobiologiska föroreningar. Dessutom erbjuder smörjmedelsanalyser ett stort antal värdefulla fördelar: • Verifiering och i förekommande fall förlängning av oljebytesintervall • Optimering av serviceintervall • Lägre kostnader och ökad kostnadstransparens • Högre driftsäkerhet FÖRDEL TILLVERKAREN Som tillverkare av smörjtekniska produkter har MOTOREX hög kompetens inom petrokemi. Det kan gälla egenskaperna hos t.ex. en hydraulvätska av helsyntetiska estrar, speciella högtryckstillsatser eller hur biologiskt snabbt nedbrytbara produkter uppför sig: den som vet hur hans produktserie med flera tusen recept är uppbyggd, vet också vad som är viktigt vid analysen. DEN MYCKET ANVÄNDA RFA-METODEN För en snabb och exakt analys av använda smörjmedel använder MOTOREX bland annat röntgenfluorescensanalys (RFA). Den är en av de oftast använda metoderna för kvalitativ och kvantitativ bestämning av sammansättningen av grundämnen i ett prov. Tillämpningsområdet är extremt brett. Provet förstörs inte vid mätning. Påvisandegränsen ligger vid ungefär ett mikrogram (0,000001 gram). En central punkt är en korrekt kalibrering av apparaten. Analysen är målinriktad och anpassad för smörjmedlet ifråga. Resultatet ligger till grund för beslut. Följande är särskilt intressant: • Förekomsten av beståndsdelar, t.ex. tillsatser, och deras halter • Partiklar (metaller) för slitageoch eventuell skadeanalys • Föroreningar • Inblandningar (externa oljor) • Råvaruinnehåll i nya produkter (produktionskontroll) Den som vet hur en produktserie med flera tusen recept är uppbyggd, vet också vad som är viktigt vid analysen. KOSTNADSKONSEKVENSER AV ANALYSER Smörjmedelsanalyser av kundprover kan ge olika resultat beroende på produkt och analysmetod. Därför kan det arbete som vår personal lägger ned i det egna för ändamålet inrättade analyslaboratoriet variera. Analysresultaten kontrolleras och bedöms av erfarna applikationstekniker, varefter de översänds, oftast via e-post. Om så behövs förklarar den ansvarige MOTOREX-representanten resultaten för kunden. Oljeanalysen kan kosta mellan 1000 och 3000 kronor. Jämfört med kostnaden för den filtrering som annars krävs för fortsatt användning i en stor entreprenadmaskin är detta ett försvinnande litet belopp. MOTOREX-laboratoriets tjänster ger ett viktigt bidrag till effektiv drift. Din MOTOREX-representant ger dig gärna mer information om detta. • MOTOREX MAGAZINE 105 I JULI 2015 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES