Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2015 104 SE

 • Text
 • Motorex
 • Monteverdi
 • Kawasaki
 • Racing
 • April
 • Hela
 • Aebi
 • Schmidt
 • Maskiner
 • Monteverdis
MOTOREX Magazine 2015 104 SE

INDUSTRI FRAMGÅNGSSAGA

INDUSTRI FRAMGÅNGSSAGA CMS-GmbH Före… och efter: CMS GmbH blåser nytt liv i verktygsmaskinerna CHIRON och STAMA och låter dem allt efter kundernas önskemål genomgå ännu en kapacitetskur. Vinnare är förutom kunderna också miljön. DET VÅRAS FÖR BEGAGNADE VERKTYGSMASKINER Det är helt uppenbart att CMS GmbH: s affärsidé blomstrat för fullt ända sedan företaget grundades för 15 år sedan. Med renoverade CHIRON- och STAMA-enheter imponerar företaget, som ingår i CHIRON-koncernen, på nuvarande och nya kunder över hela världen. CMS satsar alltid på högsta kvalitet och använder konsekvent industrismörjmedel från MOTOREX. Det är inte alltid så lätt att hitta en bra begagnad verktygsmaskin. ”Begagnade maskiner är värdefulla, framför allt för tillverkaren själv. Han känner sina produkter bäst och kan som originaltillverkare gradvis återställa dem ända till nyskick. Det är exakt vår kärnverksamhet” förklarar Rui Böninger, VD för CMS GmbH i Neuhausen ob Eck i Tyskland. CHIRON- och STAMA-maskiner står för hög kvalitet. Men beroende på belastning och underhåll når även den bästa verktygsmaskinen förr eller senare slutet på sin livstid. GAMMALT BLIR SOM NYTT Från hela världen hittar begagnade maskiner vägen till CMS GmbH och företagets omkring 40 specialutbildade anställda. Maskinerna besiktas, rengörs och demonteras. Därefter renoveras tillverkningscellen enligt ett exakt föreskrivet förlopp med originaldelar, mekaniskt, elektriskt och optiskt i olika steg, för det mesta till nyskick eller bättre. Bättre innebär att den nye ägaren får sina behov tillgodosedda och kan låta modernisera den aktuella maskinen, till exempel genom att bygga in en snabbare styrenhet, en bestyckningsrobot eller till och med två spindelenheter istället för bara en. MÅNGA FÖRDELAR Att CMS GmbH reparerar begagnade CHIRON- och STAMA-maskiner professionellt har sin förklaring i de båda märkenas solida och högklassiga konstruktion. En begagnad maskin erbjuder en billig introduktion till CHIRON-STAMA-klassen och framstår ständigt som ett uppskattat alternativ. Särskilt som leveranstiden vid en 18

Här står tre CHIRON FZ i mottaget (vänster), delvis reviderade (mitten) och färdigrenoverade (höger) i fabrikshallen. CMS känner ”sina” maskiner ända från grunden och vet precis vilka enheter man måste gå igenom vid renoveringen och hur det ska göras. Det kan gälla ny kabeldragning eller komplett utbyte av styrenheten mot en snabbare: hos CMS uppfylls alla önskemål. Alla axlar mäts upp och grundinställs enligt fabriksföreskrifterna. Efter bara 8 veckor strålade den här tillverkningscellen i sin nya glans och den har nu också fått förbättrad prestanda genom den målinriktade ombyggnaden. renovering blir avsevärt kortare och investeringen bara motsvarar cirka 60 % av en ny maskin. CMS-kunderna kan dessutom dra nytta av samma tjänster och service som gäller för CHIRON-företagens försäljning av nya maskiner. CMS erbjuder också korttidsuthyrning av nya och begagnade maskiner och ställer därmed upp aktivt för kundkretsen när tillverkningskapaciteten måste ökas och vid revision/installation av en maskin. DRIFTSÄTTNING MED MOTOREX Alla maskiner som renoveras av CMS mäts upp och kontrolleras enligt gällande standarder (original och DIN) och tas i drift under noggrann dokumentation. Därvid demonstreras bearbetningskvaliteten på en standardiseras NAS-detalj och om så önskas också på en kunddetalj. Även när det gäller drift- och bearbetningsvätskor har CMS stor erfarenhet. ”Om en tillverkningscell kommer in till vår fabrik kan man direkt se och lukta sig till om den har körts och underhållits med rätt vätskor. MOTOREX kan för var och en av våra maskiner erbjuda en idealisk produkt ur sitt eget sortiment. Vi har tillsammans utarbetat en produktportfölj och optimerade servicepaket” säger Arno Schröder under driftsättningen av en CHIRON FZ18 S. Precis som CHIRON- bolaget använder också CMS GmbH följande MOTOREX SWISSLINE-produkter: • SWISSCUT skärolja • SWISSCOOL skärvätska • SPINDLE LINE spindelkylmedel • Transmissions- och gejderolja • Hydraulolja • Tekniskt fett • Rengöringsmedel EFFEKTIV LOGISITK Den effektiva logistiken hos CMS är en viktig framgångsfaktor för professionell renovering och modernisering av begagnade maskiner. Bara två dagar efter drifttagning och mottagning av den aktuella maskinen är den förpackad och klar att transportera till kunden i Österrike. Kunden har då i förväg beställt två fat med kylsmörjmedlet SWISSCOOL 7722 för påfyllning av maskinen från MOTOREX säljpartner i kundens land. Denna CHIRON FX18 S kan alltså garanterat börja sin ”nya vår” med en framgångsupplevelse. • CMS-GmbH, D-78579 Neuhausen ob Eck www.pre-owned-machines.com MOTOREX MAGAZINE 104 I APRIL 2015 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES