Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2014 103 SE

 • Text
 • Motorex
 • Svenningsens
 • Magnum
 • December
 • Reportage
 • Hela
 • Svenska
 • Fordon
 • Tobias
 • Moretti
MOTOREX Magazine 2014 103 SE

PÅ FÄLTET Moderna

PÅ FÄLTET Moderna kylarvätskor liknar varandra, men kan skilja sig åt väsentligt när det gäller sammansättningen. Från vänster prov på: MOTOREX COOLANT M2.0, M3.0, M3.1, M4.0, M4.13, M5.0 och G48. NYA UTSLÄPPSREGLER SÄTTER PRESS PÅ KYLARVÄTSKAN Sedan standarden Euro 6 och fjärde steget infördes har kylarvätskan och underhållet av hela kylsystemet fått ännu större betydelse. Det framgår också tydligt av de skärpta tillverkarspecifikationerna. För att den kraftigaste minskningen någonsin av skadliga ämnen ska kunna realiseras har motortillverkarna utnyttjat många tekniska nyheter. Till dessa hör helt klart de olika avgasreningssystemen med den nu praktiskt taget obligatoriska, kylda returcirkulationen, de ständigt snävare tillverkningstoleranserna vid användning av moderna material samt de finurliga bränsledoseringssystemen. Kort uttryckt har Euro 6 och fjärde slutsteget nödvändiggjort och gynnat avancerad teknik i motortillverkningen. HÖGRE DRIFTTEMPERATUR De tekniska metoder som används för avgasrening (SCR, EGR osv.) höjer också drifttemperaturen i köldmediesystemet. Men samtidigt har många kylsystem och deras volyminnehåll förblivit i stort sett oförändrat. Förutom sina redan mångskiftande uppgifter måste den senaste motorgenerationens köldmedier punktvis kunna uthärda högre temperaturer (returcirkulation av avgaser). Om olämplig kylarvätska används kan en höjning av drifttemperaturen med cirka 10 – 15 °C eller ännu mer medföra att inhibitorerna (de verksamma ämnena) sönderdelas. Detta kan leda till att kylsystemet slutar fungera eller fungerar sämre (se bilderna på silikonslang och kylare). Därför föreskriver fordonstillverkarna exakt vilka standarder och vilken typ av kylarvätska som ska tillämpas. Man framhåller då också gärna att produkter av samma sort alltid ska användas. INGET FÖR ALLA För de senaste bruksfordonen enligt Euro 6 föreskriver Mercedes-Benz, MAN och Scania kylarvätska med 8

Den högre drifttemperaturen i motorer i Euro 6/generation 4 kan förstöra kylarvätskan. Följden kan bli överhettning och avlagringar. Kylsystem med silikonslangar ställer särskilda krav på kylarvätskan och måste vara kompatibla med detta. beteckningen Si-OAT (Silicate Organic Acid Technology) och levererar fordonen med detta medel redan påfyllt. Si-OAT-köldmediet (MOTOREX COOLANT M4.0) kan även användas på äldre Mercedes Benz och MAN ned till Euro 3 och på Scania ned till Euro 4. Men många tillverkare påpekar att bara köldmedier av samma slag får användas och att olika typer av kylarvätskor inte får blandas. av tillverkarna. Kraven för en ”Euro 6”-lastbil, en traktor, en byggmaskin och en personbil kan som alla förstår vara mycket olika. Därför är rådgivningen för att kunna välja det rätta och därmed också alltid den mest ekonomiska kylarvätskan kopplad till ett antal villkor (fordons-/maskinparkens sammansättning, tillverkarnas föreskrifter, logistik m.m.). Eftersom olika typer av kylarvätskor används är det inte möjligt att förse alla fordon i en blandad fordonspark med en universalvätska. Därför måste man alltid följa tillverkarnas föreskrifter. MOTOREX representanter och kundtjänst ställer gärna upp med stöd när det gäller kylarskydd. • BRA ATT VETA Många fordonstilverkare strävar efter att hålla sina fordons driftkostnader så låga som möjligt. Den högre termiska belastningen i den senaste motorgenerationen (Euro 6/generation 4) gör att kylarvätskan måste klara nya uppgifter. Följ därför alltid principerna nedan när det gäller kylarvätskor: • Använd alltid kylarvätska enligt tillverkarens specifikationer. • Byt kylarvätskan med 3 eller 5 års mellanrum. • Använd alltid kylarvätska av samma slag! Blanda inte olika typer av vätskor! • Samma färg behöver inte betyda samma typ av produkt. • Kontrollera att kylarslangarna är kompatibla med kylarvätskan. LYSSNA ALLTID PÅ GODA RÅD MOTOREX saluför ett stort antal kylarvätskor som är anpassade till alla motorgenerationer och som godkänts TRE TEKNIKER I princip baseras dagens kylarvätskor på tre olika tekniska system. Det är tillverkningsåret och tillverkarens föreskrifter som avgör vilken kylarvätska som ska användas och hur länge den kan användas. HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) Färg Oftast turkos, blå eller grön Särskilda egenskaper Silikathaltigt, kompatibelt med silikonslangar Användning Lämpligt för äldre motorer OAT Färg Särskilda egenskaper Användning Si-OAT Färg Särskilda egenskaper Användning (Organic Acid Technology) Oftast rosa eller gul Silikatfritt, medger långa bytesintervall upp till 5 år, kompatibelt med VCS (Volvo) För Scania ner till Euro 4, senaste traktormotorer enligt generation 4 (Silicated Organic Acid Technology) Oftast rosa Mycket oxidationsstabilt (kyld returcirkulation av avgaser), silikathaltigt Kan användas för Euro 6 från Mercedes Benz, MAN och Scania, Kan användas i ”Euro 3”- enheter (MB och MAN) resp. Euro 4 (SCANIA) MOTOREX MAGAZINE 103 I DECEMBER 2014 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES