Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2014 103 SE

 • Text
 • Motorex
 • Svenningsens
 • Magnum
 • December
 • Reportage
 • Hela
 • Svenska
 • Fordon
 • Tobias
 • Moretti
MOTOREX Magazine 2014 103 SE

PÅ FÄLTET Moderna

PÅ FÄLTET Moderna kylarvätskor liknar varandra, men kan skilja sig åt väsentligt när det gäller sammansättningen. Från vänster prov på: MOTOREX COOLANT M2.0, M3.0, M3.1, M4.0, M4.13, M5.0 och G48. NYA UTSLÄPPSREGLER SÄTTER PRESS PÅ KYLARVÄTSKAN Sedan standarden Euro 6 och fjärde steget infördes har kylarvätskan och underhållet av hela kylsystemet fått ännu större betydelse. Det framgår också tydligt av de skärpta tillverkarspecifikationerna. För att den kraftigaste minskningen någonsin av skadliga ämnen ska kunna realiseras har motortillverkarna utnyttjat många tekniska nyheter. Till dessa hör helt klart de olika avgasreningssystemen med den nu praktiskt taget obligatoriska, kylda returcirkulationen, de ständigt snävare tillverkningstoleranserna vid användning av moderna material samt de finurliga bränsledoseringssystemen. Kort uttryckt har Euro 6 och fjärde slutsteget nödvändiggjort och gynnat avancerad teknik i motortillverkningen. HÖGRE DRIFTTEMPERATUR De tekniska metoder som används för avgasrening (SCR, EGR osv.) höjer också drifttemperaturen i köldmediesystemet. Men samtidigt har många kylsystem och deras volyminnehåll förblivit i stort sett oförändrat. Förutom sina redan mångskiftande uppgifter måste den senaste motorgenerationens köldmedier punktvis kunna uthärda högre temperaturer (returcirkulation av avgaser). Om olämplig kylarvätska används kan en höjning av drifttemperaturen med cirka 10 – 15 °C eller ännu mer medföra att inhibitorerna (de verksamma ämnena) sönderdelas. Detta kan leda till att kylsystemet slutar fungera eller fungerar sämre (se bilderna på silikonslang och kylare). Därför föreskriver fordonstillverkarna exakt vilka standarder och vilken typ av kylarvätska som ska tillämpas. Man framhåller då också gärna att produkter av samma sort alltid ska användas. INGET FÖR ALLA För de senaste bruksfordonen enligt Euro 6 föreskriver Mercedes-Benz, MAN och Scania kylarvätska med 8

Den högre drifttemperaturen i motorer i Euro 6/generation 4 kan förstöra kylarvätskan. Följden kan bli överhettning och avlagringar. Kylsystem med silikonslangar ställer särskilda krav på kylarvätskan och måste vara kompatibla med detta. beteckningen Si-OAT (Silicate Organic Acid Technology) och levererar fordonen med detta medel redan påfyllt. Si-OAT-köldmediet (MOTOREX COOLANT M4.0) kan även användas på äldre Mercedes Benz och MAN ned till Euro 3 och på Scania ned till Euro 4. Men många tillverkare påpekar att bara köldmedier av samma slag får användas och att olika typer av kylarvätskor inte får blandas. av tillverkarna. Kraven för en ”Euro 6”-lastbil, en traktor, en byggmaskin och en personbil kan som alla förstår vara mycket olika. Därför är rådgivningen för att kunna välja det rätta och därmed också alltid den mest ekonomiska kylarvätskan kopplad till ett antal villkor (fordons-/maskinparkens sammansättning, tillverkarnas föreskrifter, logistik m.m.). Eftersom olika typer av kylarvätskor används är det inte möjligt att förse alla fordon i en blandad fordonspark med en universalvätska. Därför måste man alltid följa tillverkarnas föreskrifter. MOTOREX representanter och kundtjänst ställer gärna upp med stöd när det gäller kylarskydd. • BRA ATT VETA Många fordonstilverkare strävar efter att hålla sina fordons driftkostnader så låga som möjligt. Den högre termiska belastningen i den senaste motorgenerationen (Euro 6/generation 4) gör att kylarvätskan måste klara nya uppgifter. Följ därför alltid principerna nedan när det gäller kylarvätskor: • Använd alltid kylarvätska enligt tillverkarens specifikationer. • Byt kylarvätskan med 3 eller 5 års mellanrum. • Använd alltid kylarvätska av samma slag! Blanda inte olika typer av vätskor! • Samma färg behöver inte betyda samma typ av produkt. • Kontrollera att kylarslangarna är kompatibla med kylarvätskan. LYSSNA ALLTID PÅ GODA RÅD MOTOREX saluför ett stort antal kylarvätskor som är anpassade till alla motorgenerationer och som godkänts TRE TEKNIKER I princip baseras dagens kylarvätskor på tre olika tekniska system. Det är tillverkningsåret och tillverkarens föreskrifter som avgör vilken kylarvätska som ska användas och hur länge den kan användas. HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) Färg Oftast turkos, blå eller grön Särskilda egenskaper Silikathaltigt, kompatibelt med silikonslangar Användning Lämpligt för äldre motorer OAT Färg Särskilda egenskaper Användning Si-OAT Färg Särskilda egenskaper Användning (Organic Acid Technology) Oftast rosa eller gul Silikatfritt, medger långa bytesintervall upp till 5 år, kompatibelt med VCS (Volvo) För Scania ner till Euro 4, senaste traktormotorer enligt generation 4 (Silicated Organic Acid Technology) Oftast rosa Mycket oxidationsstabilt (kyld returcirkulation av avgaser), silikathaltigt Kan användas för Euro 6 från Mercedes Benz, MAN och Scania, Kan användas i ”Euro 3”- enheter (MB och MAN) resp. Euro 4 (SCANIA) MOTOREX MAGAZINE 103 I DECEMBER 2014 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES