Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2014 103 SE

 • Text
 • Motorex
 • Svenningsens
 • Magnum
 • December
 • Reportage
 • Hela
 • Svenska
 • Fordon
 • Tobias
 • Moretti
MOTOREX Magazine 2014 103 SE

INDUSTRI FRAMGÅNGSSAGA

INDUSTRI FRAMGÅNGSSAGA T&S MACHINE SHOP Uppgiften framgångsrikt löst: Med skärvätskan SWISSCOOL MAGNUM UX 200 i varianten SW, avsett för mycket mjukt vatten, har MOTOREX vunnit legotillverkaren T&S Machines obegränsade förtroende. MAGNUM UX 200 SW: ”SLUTA INTE SÄLJA DET!” Det finns väl knappt någon finare komplimang från en kund än kommentaren i rubriken. Mike Tullos är VD för företaget T & S Machine Shop i Brandon i delstaten Mississippi i USA. Sedan han upptäckte MAGNUM UX 200 SW från MOTOREX, en skärvätska som är speciellt anpassat för mjukt vatten, litar han blint på den schweiziska emulsionen. T & S Machine grundades 1981 av George J. Tullos. Som VD styr idag Michael D. Tullos med sitt team av 22 välutbildade anställda företagets öden. Med mer än 30 års erfarenhet har T & S Machine Inc. byggt upp ett mycket värdefullt know-how, även för extremt krävande bearbetningsprocesser. Företaget täcker nu in alla tillverkningsområden från små till stora serier. De viktigaste kundsegmenten finns inom bland annat flyget, maskinteknik och medicinsk teknik. processäkerheten så att arbetet kan löpa utan avbrott. T & S Machine Inc. har under länge letat efter en universalskärvätska för bearbetning av aluminium, rostfritt, stål och icke-järnmetaller som koppar eller mässing. Man har testat totalt fem olika emulsioner, men ingen av dem var verkligt övertygande. Problem som klibbning och skum- och luktbildning gick inte att avhjälpa tillfredsställande, inte ens med speciella symptomorienterade åtgärder. INGEN TID FÖR PROBLEM Det är inte bara hos legoföretag som tid per komponent är en central faktor. Därför måste man kunna garantera KNÄCKFRÅGAN: VATTNETS HÅRDHET Vid mycket mjukt vatten, som förekommer exempelvis i vissa delar av USA, måste skärvätskan anpassas till det 18

VD Mike Tullos (bilden) förvissade sig personligen hos MOTOREX-importören om att han också i framtiden kan beställa ”sin framgångsprodukt” MAGNUM UX 200 SW. T & S Machine har en enormt bred maskinpark. I automatsvarvarna används MOTOREX SWISSCUT ORTHO NF-X till all bearbetning. De enastående bearbetningsresultaten, den höga stabiliteten och framför allt den milda sammansättningen hos MAGNUM UX 200 SW uppskattas starkt hos företaget. Den höga processäkerheten hos den ytterst stabila emulsionen är något som garanterat betalar sig. faktum att kalk och mineralämnen saknas i vattnet. Vi ska titta lite närmare på det här: Den olja som finns i en emulsion för blandning med vatten hålls svävande av så kallade emulgatorer. Emulgatorer är tvålartade ämnen. Tvål har som bekant en tendens att löddra, vilket man inte vill att skärvätska ska göra. Men emulgatorerna förenar sig med de ämnen som bestämmer vattnets hårdhet, t.ex. kalk och mineraler, och bildar så kallade mikrokalktvålar. Om de doseras exakt hämmar de skumbildningen. För tillämpningar med mycket mjukt vatten, där just kalk och mineraler saknas, har MOTOREX därför utvecklat den från MAGNUM UX 200 härledda varianten MAGNUM UX 200 SW (soft water – för mjukt vatten) med den nya SW-tillsatsen. Den garanterar att emulsionen harmoniserar optimalt med mycket mjukt vatten och inte löddrar. MOTOREX MAGNUM 200 SW T & S Machine arbetar sedan länge framgångsrikt med skärvätskan ORTHO NF-X från Euroline, som är importör för MOTOREX SWISSLINE i USA (www.eurolineusa.com). Efter de dåliga erfarenheterna med de emulsioner som maskintillverkarna rekommenderade frågade T & S Machine till slut också Euroline, som suveränt löste samtliga uppgifter med MAGNUM UX 200 SW. Det rör sig här om en universellt användbar, vattenblandbar skärvätska med enormt hög kapacitet. Dess exceptionella stabilitet och utmärkta vätbarhet garanterar en optimal kyl- och smörjeffekt. T & S Machine använder MAGNUM UX 200 SW med koncentrationen 6 % av den speciellt för mjukt vatten avpassade SW-tillsatsen. Med denna dosering får man utomordentliga resultat vid alla olika bearbetningar. Den första påfyllningen hos T & S Machine gjordes för drygt ett år sedan, och regelbunden kontroll, cirkulation, filtrering och sporadisk efterdosering räcker för att uppnå den långsiktiga som Mike Tullos uppskattar så mycket. Därmed blir svaret på frågan om MAGNUM kommer att finnas kvar också i framtiden ett obetingat ja. • www.tandsmachine.com MOTOREX MAGAZINE 103 I DECEMBER 2014 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES