Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2014 103 SE

 • Text
 • Motorex
 • Svenningsens
 • Magnum
 • December
 • Reportage
 • Hela
 • Svenska
 • Fordon
 • Tobias
 • Moretti
MOTOREX Magazine 2014 103 SE

INSIDE Dr Markus

INSIDE Dr Markus Kurzwart är chef för forskning och utveckling hos MOTOREX. Han och hans team sysslar intensivt med framtidens smörjmedel. Deras arbete har redan lett till mycket lovande resultat i pilotprojekt! FORTFARANDE STOR POTENTIAL FÖR INNOVATIONER … Om någon tror att allting redan är uppfunnet misstar han sig. Ett samtal med dr Markus Kurzwart, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen vid MOTOREX, visar vilken oanad potential ur ekonomisk och ekologisk synvinkel som ännu finns för innovationer inom tillämpad smörjmedelsteknik (tribologi). Foto: fotolia Dr Kurzwart, hur länge har mänskligheten egentligen sysslat med friktionsteori? Vi vet att den store matematikern och geniet Leonardo da Vinci (1452 – 1519) redan vid slutet av 1400-talet utförde friktionstekniska experiment (se bilden). Det intressanta med detta är att dåtidens grundkunskaper fortfarande gäller! Naturligtvis ser det idag lite annorlunda ut i våra laboratorier (skratt), för utan moderna analysinstrument och datorer skulle vi inte kunna bedriva vår forsknings- och utvecklingsarbete med tillräcklig precision och snabbhet. Vilka forsknings- och utvecklingsprojekt fokuserar du och ditt team på? Vårt arbete är alltid målinriktat. Eftersom vi är ett tillverkningsföretag i en fri marknadsekonomi är det marknadsorienterade FoU-projekt vi ägnar oss åt. Därvid samarbetar vi också nära med statliga högskolor och institut. Till exempel med den federala tekniska högskolan (ETH), den federala materialprovningsoch forskningsanstalten (EMPA) och den schweiziska kommissionen för teknik och innovation (KTI). Kan du nämna några viktiga områden inom ert aktuella FoU-arbete? Gärna. De områden vi väljer att arbeta med griper ofta in i varandra och går därför inte alltid att avgränsa exakt. 16

Leonardo da Vinci ägnade sig redan i slutet av 1400-talet åt grundforskning inom smörjteknik. Alltid rätt smörjmedel till varje applikation. MOTOREX har ett extremt brett sortiment och kunnande inom smörjteknik. Här följer några av de områden vi arbetar med: 1. Högre verkningsgrad genom lägre friktion och mindre slitage 2. Utveckling av särskilda smörjmedel för forskningsprojekt 3. Utnyttjande av hållbara resurser/alternativ till traditionella råvaror 4. Smörjmedlens roll i det fortsatta arbetet med att minska utsläppen 5. Projekt som för närvarande ännu inte är mogna att offentliggöras Hur långt kan man egentligen höja energieffektiviteten? Smörjmedlen spelar en central roll när det gäller förbränningsmotorers verkningsgrad. För motoroljor råder en obruten trend i riktning mot sammansättningar med allt lägre viskositet (tunnflytande), och SAE 0W/20 kommer snart att vara standardviskositeten. För att viskositeten ska kunna sänkas utan att slitaget ökar har vi utvecklat en modern lågfriktionstillsats som uppfyller belastningsprofilen idealiskt vid alla friktionstillstånd (torrfriktion, blandad friktion och vätskefriktion). Friktionskoefficienten har ett direkt samband med energiåtgången i alla rörliga tillämpningar. Förutom sänkningen av friktionskoefficienten har också slitstyrkan kunnat ökas enormt, vilket även bekräftats genom mätningar hos EMPA. Utvecklar MOTOREX också specialprodukter? Inom många områden har smörjmedlet idag blivit ett konstruktionselement. Kraven i de olika tillämpningarna har blivit mycket komplexa, genom att det förekommer så många olika material, omgivningsförhållanden och funktionskrav. Bara för olja till personbilsmotorer finns idag cirka 50 specifikationer – och tendensen är ökande! Vad bidrar naturen med i ditt arbete? En hel del – genom nya kemiska framställnings- och förädlingsprocesser kan vi allt oftare använda naturliga och förnybara råvaror i en form som lämpar sig för oss. Det gör att vi t.ex. kan byta ut beståndsdelar som ur olika perspektiv är problematiska att framställa eller bara kan ske med en dåligt avvägd energibalans. Tänkesättet om en hållbar ekonomi vinner terräng också här. Globaliseringen gör att de nationella regelverken måste harmoniseras. Märker du av globaliseringens effekter? Globaliseringen gör att de nationella regelverken måste harmoniseras (se vidare GHS Globally Harmonized System för klassificering av substanser). Det förekommer att substanser t.ex. är godkända i USA men inte i Europa. Detta kan internationellt verksamma kunder förstås inte acceptera. Därför måste våra recept uppfylla internationellt gällande standarder (REACH, GHS-märkning osv.). Det finns ett starkt krav på oss att följa betstämmelserna om säkerhetsdatablad och märkningar av produkterna. Vilken erfarenhet kan man få av kundprover? Genom att undersöka begagnat smörjmedel kan man dra slutsatser på platsen om driften och aggregatets tillstånd, ungefär som med ett blodprov på en människa. Man kan slå fast huruvida oljan ska fortsätta att användas eller om den måste bytas. Men erfarenheterna från tiotusentals analyserade kundprover ger också ett avsevärt bidrag till utvecklingen av nya produkter. Hjärtligt tack för det intressanta samtalet! • MOTOREX MAGAZINE 103 I DECEMBER 2014 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine 2018 113 SE
MOTOREX Magazine 2018 112 SE
MOTOREX Magazine 2018 111 SE
MOTOREX Magazine 2017 110 SE
MOTOREX Magazine 2017 109 SE
MOTOREX Magazine 2016 108 SE
MOTOREX Magazine 2016 107 SE
MOTOREX Magazine 2015 106 SE
MOTOREX Magazine 2015 105 SE
MOTOREX Magazine 2015 104 SE
MOTOREX Magazine 2014 103 SE
MOTOREX Magazine 2014 102 SE
MOTOREX Magazine 2014 101 SE
MOTOREX Magazine 2013 100 SE
MOTOREX Magazine 2013 98 SE
MOTOREX Magazine 2013 99 SE
MOTOREX Magazine 2012 97 SE
MOTOREX Magazine 2012 96 SE
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES