Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2014 102 SE

 • Text
 • Motorex
 • Husqvarna
 • Augusti
 • Swissfel
 • Hela
 • Motorolja
 • Motoroljor
 • Tekniska
 • Bucher
 • Cirka
MOTOREX Magazine 2014 102 SE

MOTOROLJA VISAR VÄGEN:

MOTOROLJA VISAR VÄGEN: KOMPLETT SORTIMENT MOTOROLJOR Sedan 2000 har antalet tillverkarspecifika motoroljestandarder ökat oavbrutet. Resultatet har blivit ett allt bredare sortiment av motoroljor. Hos MOTOREX står därför rådgivningsinsatserna för rätt val av motorolja i centrum. Om det år 2000 förutom de övergripande kvalitetsstandarderna ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) och API (American Petroleum Institute) knappt fanns några tillverkarspecifika krav som måste uppfyllas, så finns det i dag en bra bit över 40! Sådana här “inhousegodkännanden” gör att kravspektrumet för motoroljor breddas extremt mycket. Mångfalden ökar och även fackfolk får allt svårare att skapa överblick. Här kommer MOTOREX fackkunskaper till sin rätt. Dels garanterar representanternas och den tekniska kundtjänstens aktuella kompetens en tekniskt sett optimal rådgivning, och dels täcker det klart strukturerade fullsortimentet av motoroljor in hela spektrumet av godkännanden och tillämpningar. Du får alltid en förmånlig allroundhjälp från MOTOREX, vare sig du driver en auktoriserad märkesverkstad, en flermärkesverkstad eller en servicestation. OFFICIELLT LISTAD? Bakom inhouse-godkännanden döljer sig särskilda provningsprogram för motoroljor hos enskilda biltillverkare, t.ex. BMW, Ford, GM, Mercedes-Benz Porsche, Renault, VWgruppen och många andra. De definierar ett visst effektspektrum med ledning av de strikta krav som utvecklingsingenjörerna ställer på den använda motoroljan. När en ny motorolja utvecklas tar man hänsyn till de här OEM-kraven (OEM = Original Equipment Manufacturer). Därefter måste motoroljan testas av vederbörande OEM. Först sedan alla prov godkänts och tillverkarkraven uppfyllts får godkännandet anges officiellt på produkten. Tyvärr råder i det här avseendet en dålig transparens på marknaden. Det finns billiga motoroljor som utlovar väldigt många godkännanden, men som inte är officiellt listade hos någon OEM. För verkstadsägaren innebär det att biltillverkaren inte påtar sig något garantiansvar för skador som orsakas av motoroljan. MOTOREX lägger stor vikt vid transparensen. Därför kan våra kunder när som helst begära att få se certifikatet för det aktuella OEM-godkännandet. Alla officiellt tilldelade godkännanden finns listade hos vederbörande OEM. Generellt är OEM-provningar mer komplexa och omfattande än godkännande enligt ACEA- och APIstandarderna. EN EGEN STANDARD FÖR VARJE TILLVERKARE MOTOREX sortiment av motoroljor för personbilar omfat- 8

tar fler än 25 olika produkter för samtliga i bruk varande motorgenerationer och effektklasser. För märkesverkstäder är det ett absolut krav att de specifika tillverkargodkännandena uppfylls genom den använda motoroljan och tillhörande garantiåtaganden. Här kan MOTOREX, t.ex. med PROFILE- och CONCEPT-motoroljorna, specifikt för varje märke erbjuda synnerligen effektiva och samtidigt ekonomiska lösningar. ÄVEN FÖR FLERMÄRKESVERKSTÄDER Om det gäller att med en enda motorolja täcka in så många motorer som möjligt enligt tillverkarnas krav kan man välja XPERIENCE-, SELECT- och TOPAZ-smörjmedlen i MOTOREX CAR LINE. MOTOREX SELECT SP-X SAE 5W/40 täcker t.ex. tillverkargodkännanden från Audi, Egenskaperna hos “konstruktionselementet” motorolja föreskrivs exakt och testas av motortillverkarna. BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Seat, Skoda och VW! Tack vare de praktiskt avstämda förpackningsstorlekarna (1, 4, 60 och 200 liter) kan man om det skulle behövas också beställa en liten volym märkesspecifik motorolja till en service. RÅD INGÅR Genom ett klokt val av rätt motoroljesortiment i verkstaden skapar man grunden för ett effektivt och ekonomiskt arbete. Därför har du tillgång till de kostnadsfria men ändå mycket värdefulla råden från MOTOREX representanter. Vill du veta vilken motorolja som lämpar sig bäst för ett visst fordon? Använd då vår sökmotor på www.motorex.se/oilfinder eller fråga din närmaste MOTOREX-representant. • FAKTORER SOM PÅVERKAR MOTOROLJANS MÅNGSIDIGHET Motoroljor (standardviskositet) (SAE 15W/40) (SAE 10W/40) (SAE 5W/30) Mångfald av motoroljor (SAE 0W/20) År Avgaslagstiftning API- och ACEA-standarder och tillverkargodkännanden ADVS 1986 (Schweiz/CH) 1986 CMC-oljespecifikationer Inga nämnvärda tillverkargodkännanden EURO 0 FAV 1-1 (CH) 1990 EURO 1 1993 ACEA-oljespecifikationerna införs Schweiz inför EURO-standarderna EURO 2 1996 1997 Första OEM-tillverkarstandaarderna (VW TDI 505 01) API = American Petroleum Institute ACEA = Association des Constructeurs Européens d’Automobiles OEM = Original Equipment Manufacturer 2000 0 OEM tillverkarstandarder: EURO 3 4 ACEA och cirka 12 OEM tillverkarstandarder 7 ACEA standarder med de tre nya C-klasserna 22 OEM-tillverkarstandarder 8 ACEA (C4-klassen införs) och cirka 30 OEMtillverkarstandarder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2001 EURO 4 2006 2007 EURO 5 2011 8 ACEA och cirka 48 OEM tillverkarstandarder 2013 2014 cirka 50 2015 2015 EURO 6 2016 2017 2018 2018 MOTOREX CARLINE www.motorex.com MOTOREX MAGAZINE 102 I AUGUSTI 2014 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES