Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2014 102 SE

 • Text
 • Motorex
 • Husqvarna
 • Augusti
 • Swissfel
 • Hela
 • Motorolja
 • Motoroljor
 • Tekniska
 • Bucher
 • Cirka
MOTOREX Magazine 2014 102 SE

AKTUELLT Överallt där

AKTUELLT Överallt där det byggs gör MOTOREX släppmedel och blandarskydd ett värdefullt jobb. Med sitt toppaktuella sortiment täcker MOTOREX in samtliga tillämpningsområden, både ekonomiskt och miljövänligt. Foto: G. Seybert – fotolia.com SLÄPPA OCH SKYDDA Byggare, formtekniker och betongtillverkare ställer ständigt upp allt ambitiösare mål och förverkligar innovativa byggidéer i betong. Därvid spelar betongsläppmedlen en viktig roll som osynliga medhjälpare för att ge betongen en god ytkvalitet och underlätta arbetsprocessen. Betongrecepten innehåller ofta ett stort antal kemiskt verksamma ämnen, och idag måste släppmedelstillverkaren ha ett brett byggkemiskt kunnande. TRE FÖR ALLA ALTERNATIV MOTOREX har den erfarenhet som behövs, tack vare sitt mångåriga samarbete med användare och ledande tillverkare av betong och betongformar. Förutom de optimala släppegenskaperna underlättar och förenklar moderna släppmedel också rengöringen av formarna. Nedanstående tre VOC-fria släppmedel (VOC = flyktiga organiska föreningar = lösningsmedel) har mycket framgångsrika bevisat sin förmåga i praktisk användning: MOTOREX CONFORM 5450 BIO Biologiskt snabbt nedbrytbart, grönfärgat, VOC-fritt och högeffektivt släppmedel. De tunnflytande grundoljorna gör att medlet bara behöver appliceras på tunt på formen. Nya tillsatser garanterar ett enastående korrosionsskydd och en snabb härdning av betongytan. Den biologiska nedbrytbarheten gör att medlet utan problem kan användas vid betongelementtillverkning, tunnelbyggnad och vattenbyggnader. Det är också lämpligt som bitumensläppmedel. MOTOREX CONFORM 5100 Gulfärgat VOC-fritt släppmedel med medelhög viskositet. Utvecklat på en bas av högraffinerade mineraloljor. Utmärkt korrosionsskydd. Tillsatser med ny sammansättning ger snabb avluftning, optimerad vibrering och vackra, rena och högkvalitativa ytor. Lämpar sig mycket bra för synliga betongytor och för alla slag av formar, även med okonventionell utformning. En samvetsgrann sprutning av den här stålformen med ett tunt släppmedelsskikt garanterar att betongen lossnar perfekt efter bränningen. MOTOREX SLÄPPMEDEL 4100 Gulfärgat VOC-fritt släppmedel med medelhög viskositet. Mycket drygt (upp till 40 m 2 /liter och vid stålform upp till 6

MOTOREX SLÄPPMEDEL MOTOREX SATURN 6600 BIO Idealisk Mycket bra Bra CONFORM 5450 BIO CONFORM 5100 PERAFORM 5300 SLÄPPMEDEL 4450 BIO SLÄPPMEDEL 4100 SLÄPPMEDEL 436 BITUMENSLÄPPMEDEL 4720 MOTOREX TRENNBIT SATURN 6600 BIO BLANDARSKÝDD Aluminumformar Träformar Plastformar Stålformar Betonganläggning/Lastbilsblandare Installationsutrustning Pneumatik och vägvältar/Verktyg Bioologiskt nedbrytbart Luftningstillsatser Korrosionsskyddstillsatser VOC-fritt Vattenavvisande Bästa släppverkan: enklare formrengöring Viskositet vid 40 °C 5,9 8 14 4,6 8,3 3,1 3,1 6,8 7 Ljusblått, VOC-fritt och biologiskt nedbrytbart blandarskydd. Högmoderna tillsatser gör att medlet söker sig in under vatten och tränger undan det, och bildar ett skikt som ger alla maskin-, metall- och gummidelar ett tillförlitligt skydd mot restpartiklar. Kan användas efter våtrengöring och på torra ytor. Fräschar upp färger märkbart. 80 m 2 /liter). Bra korrosionsskydd, vattenavvisande. Ger vackra ytor med hög kvalitet, också för synliga betongytor. Lämpar sig för alla vanligen förekommande formmaterial. Andra produkter och användningsområden, t.ex. för betongstationer, beläggningsmaskiner, gummihjuls- och vägvältar, återfinns i ovanstående tabell. BYGGARNA KAN BERÄTTA Låt din MOTOREX-representant och den tekniska kundtjänsten ge dig råd om dina tillämpningar. Alla produkterna levereras användningsklara i 200-, 60- och 25-litersförpackningar. • KORREKT ANVÄNDNING Genom att använda släppmedlet på rätt sätt kan man inte bara åstadkomma kvalitativt bättre ytor, utan också spara arbetstid och i slutändan en hel del pengar. Här följer några praktiska tips: • Applicera släppmedlet så kort tid som möjligt före gjutningen • Utsätt inte formen för direkt solljus • Applicera släppmedlet sparsamt (1 liter räcker till 50 – 80 m 2 ) • Använd en lämplig spruta (arbetstryck lägst 4 bar) med platt munstycke • Ta bort överskott av släppmedel från formen med gummiskrapa • Temperaturen får inte vara lägre än 5 °C vid sprutningen CONFORM 5450 BIO är en värdefull resurs vid drift av vägvältar. MOTOREX MAGAZINE 102 I AUGUSTI 2014 7

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES