Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2014 102 SE

 • Text
 • Motorex
 • Husqvarna
 • Augusti
 • Swissfel
 • Hela
 • Motorolja
 • Motoroljor
 • Tekniska
 • Bucher
 • Cirka
MOTOREX Magazine 2014 102 SE

TREDUBBEL BESPARING DEN

TREDUBBEL BESPARING DEN NYA MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30 Sänker 1) dina bränslekostnader, 2) dina CO 2 -utsläpp och 3) dina underhållskostnader. Vår nya lågfriktionsmotorolja ökar bränslets effektivitet tack vare det lägre friktionsmotståndet och bidrar på så sätt till mindre CO 2 -utsläpp. Dessutom blir underhålls‐ och reparationskostnaderna lägre genom det maximala slitageskyddet. Läs mer om hur du kan spara tredubbelt med MOTOREX: www.motorex.se

INNEHÅLL FÖRSÄLJNINGSCHEFEN HAR ORDET NYTT 4 Nyheter kring MOTOREX AKTUELLT 6 Släpp och skydd: MOTOREX släppmedel MOTOROLJA 8 Banbrytande: Det kompletta motoroljesortimentet REPORTAGE 10 Röntgenblick in i framtiden med SwissFEL EXPORT 14 Moto3 VM: HUSQVARNA tävlar INSIDE 16 MOTOREX representanter förr och nu INDUSTRI 18 COOL lösning för nya rekord PÅ FÄLTET 20 Tryckluftsoljan ROTAC BIO 100 NORDEN 21 Tillväxt hos MOTOREX NORDIC AB SMÅTT OCH GOTT 22 Coola idéer/Visste du att…/Serie Till alla våra kunder och läsare DET NYA KOMMER, DET GODA FINNS KVAR “Panta rei – allt flyter”, det visste redan den grekiske filosofen Herakleitos (460 f. Kr.). På vår planet duger det inte att stå stilla. Vi måste ständigt möta nya utmaningar, utveckla nya metoder och söka efter nya svar. Men måste det verkligen vara så, behövs det faktiskt alltid nya vägar? Rapporten “Röntgenblick in i framtiden” på sida 10 besvarar frågan med ett klart JA och visar hur det välkända institutet Paul Scherrer ständigt söker nya vägar. Tillsammans med specialistföretag bygger man för närvarande SwissFEL (frielektronlaser). Anläggningen gör det möjligt för forskarna att skaffa sig ny kunskap och därmed i sin tur vara hela samhället till nytta på många olika sätt. Det stora projektet visar också att innovativa lösningar alltid är förknippade med tvärvetenskapligt samarbete och att de är beroende av flexibla och kraftfulla industripartner. “Panta rei” – också smörjteknikvärlden flyter ständigt framåt och även MOTOREX rör sig i detta avseende med tiden. Våra representanter kan visa bra exempel på hur kundkontakterna har vidareutvecklats över tiden. “Det nya kommer, det goda finns kvar”. De finns också, framgångsfaktorerna som verkar kunna övervinna alla förändringar och turbulenser. Och de här egenskaperna gäller för forskare i lika hög utsträckning som för säljare. Drivfjädern är alltid nyfikenheten och lidelsen att upptäcka något nytt, och glädjen och entusiasmen över att gemensamt åstadkomma något. Vi låter de här egenskaperna driva oss så att vi alltid ska kunna ge er – våra uppskattade kunder – kompetent rådgivning och erbjuda er bästa möjliga produkter och service. Så kommer det att vara också i framtiden. Jag önskar er all glädje och framgång i ert dagliga arbete med våra MOTOREXprodukter! Martin Basler, försäljningschef Schweiz BUCHER AG LANGENTHAL UTGIVNING Utgivare: BUCHER AG LANGENTHAL I MOTOREX Lubrication I Bern-Zürich-Strasse 31 I CH-4901 Langenthal I Tel. +41 (0)62 919 75 75 I Fax +41 (0)62 919 75 95 I Kundservice via telefon. Råd och problemlösning på tyska, franska och italienska I Ansvarig utgivare: Manuel Gerber, marknadsföringschef I Spåk: Tyska, franska, engelska och svenska I Sammantagen upplaga: 60 000 exemplar I Design, redaktion och grafisk form: AESCHLIMANN, Advertising Concepts and PR GmbH, Muri/Berne I Översättning: Idiom AB, Kinna, Sverige I Grafik och prepress: Burki & Scherer AG, Oftringen I Tryck: www.justnu.se I Texterna får användas vid angivande av källa. I Omslagsfoto: Framsteg genom tekniskt kunnande I MOTOREX ® och alla produktnamn är internationellt skyddade varumärken. I Vi påtar oss inget ansvar för tryckfel eller ändringar i teknisk data. MOTOREX MAGAZINE 102 I AUGUSTI 2014 3

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES