Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2014 102 SE

 • Text
 • Motorex
 • Husqvarna
 • Augusti
 • Swissfel
 • Hela
 • Motorolja
 • Motoroljor
 • Tekniska
 • Bucher
 • Cirka
MOTOREX Magazine 2014 102 SE

PÅ FÄLTET Vid

PÅ FÄLTET Vid tunnelbyggnad använder man idag ofta borraggregat. Om de används och underhålls rätt ger de värdefull hjälp. Tryckluftsoljan har här en viktig uppgift när det gäller att driva det dyrbara borraggregatet i den ogästvänliga arbetsmiljön med minsta möjliga slitage och driftstörningar. Det är svårt att idag ens tänka sig tunnelbyggnad utan borraggregat. Om de används och underhålls rätt ger de värdefull hjälp ROTAC BIO FÖR GROVJOBBET Foto: Sandvik/Tamrock STÄNDIG SMÖRJNING! Den viktigaste och mest prisvärda underhållsposten för trycklufts- eller hydrauldriven rivningsutrustning är en korrekt smörjning. Eftersom den oljedimma som följer med i tryckluften i slutändan släpps ut i omgivningen (förlustsmörjning) bör man använda en biologiskt snabbt nedbrytbar tryckluftsolja. Oljeförbrukningen kan variera kraftigt beroende på den luftvolym som behövs för driften, det inställda arbetstrycket och tillverkarens föreskrifter. MOTOREX ROTAC BIO 100 Den kraftfulla och biologiskt snabbt nedbrytbara tryckluftsoljan ROTAC BIO med ISO-viskositeten VG 100 är generellt lämplig för användning i tryckluftsverktyg. Den helsyntetiska oljan blandar sig lätt med tryckluften, tar upp fukt på ett kontrollerat sätt och ger ett optimalt korrosionsskydd. Speciella tillsatser gör att den fukt som finns i tryckluften inte kan kristalliseras (frysa till is). MOTOREX ROTAC BIO övertygar genom följande produktfördelar: BORRAGREGATET De första borraggregaten användes redan 1860 vid tunnelbyggnad och senare också i gruvdrift. Tidigare drevs de enbart med tryckluft. Idag drivs slag- och borrverket hydrauliskt. Men de rörliga delarna smörjs och kyls med den tryckluftsolja som följer med i tryckluften. Vid förloppets slut släpps luft-/oljeblandningen ut längs de förskjutbara borrarnas glidbanor och smörjer då dessa samtidigt. Foto: Sandvik Sandviks borraggregat HFX5 med 24,5 kW slageffekt Ren tryckluft genomblandad med tryckluftsolja Begagnad tryckluft genomblandad med tryckluftsolja Utlopp på glidbanan och smörjning av denna • Utmärkt skydd mot korrosion och slitage • Brett temperaturanvändningsområde • Optimal tryckupptagningsförmåga • Sammansatt med tanke på hög slageffekt • Binder fukten och leder bort den • Bästa möjliga vidhäftning • Smörjer glidbanor KVALITET LÖNAR SIG Om smörjningen saknas, utförs felaktigt eller är otillräcklig kan man efter mindre än en minuts borrning konstatera mycket höga temperaturer i borraggregatet. Om man ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt borraggregatets smörjsystem och använder rätt tryckluftsolja riskerar man inte dyrbara driftavbrott. Din MOTOREX-representant och den tekniska kundtjänsten ger dig gärna råd i alla smörjtekniska frågor. • 20

NORDEN Sedan dotterbolaget MOTOREX NORDIC AB grundades i slutet av 2011 har MOTOREX steg för steg byggt ut sin verksamhet i Sverige. Från och med augusti utökar vi vårt nuvarande Nordic- Team med två Account managers. Det finns gott om smörjtekniska utmaningar i Sverige, och kundkretsen utnyttjar MOTOREX know how intensivt. TILLVÄXT I NORDEN VI STÄLLER GÄRNA UPP FÖR DIG MOTOREX NORDIC gläder sig åt att få presentera teamets två nya och engagerade medarbetare. De tillträder sina arbeten den 1 augusti och har lång praktisk erfarenhet inom smörjteknikområdet. De har också genomgått ett intensivt utbildningsprogram och kan när som helst lösa smörjtekniska uppgifter i samarbete med MOTOREX tekniska kundtjänst! Vi önskar dem båda välkomna och lycka till i teamet hos MOTOREX NORDIC! • KARL-EMIL LUNDBLAD karl-emil.lundblad@motorex.com mobil +46 722 21 20 67 Karl-Emil Lundblad är 26 år och en verklig multitalang när det gäller motorer. Han är utbildad mekaniker med bakgrund inom lastbilsbranschen och började sin yrkesbana med mekaniska arbeten på lastbilar och jordbruksoch byggmaskiner på en verkstad i södra Sverige. Därefter har han koncentrerat sina aktiviteter på motorområdet. Hans huvudinriktning har varit industri- och motorcykelmotorer, som har vidareutvecklats, omprogrammerats och testats systematiskt. Karl-Emils senaste anställning var vid Volvo Truck/Bus huvudkontor i Gent i Belgien som Technical Support Engineer Aftermarket. Karl-Emil kommer att arbeta som Account manager för Sydsverige. JANNE PULLIAINEN janne.pulliainen@motorex.com mobil +46 722 21 20 46 Janne är 35 år och arbetade senast som avdelningschef vid de tekniska verken i Mölndals kommun, som gränsar direkt till Göteborg. Janne ansvarade för den tekniska administrationen, underhållet och användningen av kommunens alla maskiner och lastbilar. Han är utbildad lastbilsmekaniker och har tidigare arbetat länge hos Volvo Trucks i Göteborg. Först som mekaniker och därefter vidare i karriären som testförare, avdelningschef för verkstaden och teknisk instruktör. Janne kommer att arbeta som Account manager för västra Sverige. MOTOREX MAGAZINE 102 I AUGUSTI 2014 21

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES