Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2014 102 SE

 • Text
 • Motorex
 • Husqvarna
 • Augusti
 • Swissfel
 • Hela
 • Motorolja
 • Motoroljor
 • Tekniska
 • Bucher
 • Cirka
MOTOREX Magazine 2014 102 SE

INDUSTRI Genom att

INDUSTRI Genom att SWISSCOOL MAGNUM UX 500 är universellt användbar kan alla spånavskiljande åtgärder utföras med en enda bearbetningsvätska. EN REKORDARTAD (SWISS)COOL-LÖSNING Företaget Robert Höhne Präzisionsmaschinen GmbH + Co. KG i Wagenhofen i Bayern tillverkar enskilda komponenter och hela aggregat med hög precision. Alla spånavskiljande processer utförs med kylsmörjmedlet SWISSCOOL MAGNUM UX 500 från MOTOREX. Om man vill ha kontroll över effekterna måste man först söka orsakerna. Den som använder vattenbaserade kylsmörjmedel vid metallbearbetning ställs inför många olika utmaningar (hygien, skötsel, kontroll, efterdosering m.m.). VÄRME SOM CENTRAL FAKTOR Som beteckningen “kylsmörjmedel” anger ansvarar bearbetningsvätskan för de båda huvuduppgifterna kylning och smörjning av verktygen och arbetsstycket. Emulsioner består av vatten och kylsmörjmedel (3– 10% beroende på användningssättet). Den värme som alstras vid bearbetningen och samtidigt också de uppkomna spånen förs bort av kylsmörjmedlet. En stabil temperatur är A och O för exakta bearbetningsresultat och för en lång användningstid hos emulsionen. Metallbearbetningsproffsen hos Robert Höhne tog det första steget redan när de valde ut platsen för maskinhallen. Den finns i den svala källarvåningen, som visserligen försörjs med dagsljus via lanterniner, men som inte kan värmas upp av direkt solljus. Redan ett par graders temperaturskillnad försämrar precisionen hos alla verktygsmaskiner. IDEALVÄRDET ÄR 20 °C Maskinhallen rymmer mer än ett dussin högmoderna horisontella och vertikala CNC-bearbetningsceller och CNC-svarvar i många olika storlekar. Samtliga maskiner försörjs med kylsmörjmedel från ett centralt försörjningssystem. Hela volymen på mer än 5 000 liter cirku- 18

Rekordhållare i grenen “långtidsstabilitet” under mer än fem år: Frank Waldhart vet vilken central betydelse en exakt inreglerad värmehushållning med emulsionen har. Maskinhallen finns i den svala källarvåningen och får på så sätt en naturligt stabil grundtemperatur. En idealisk förutsättning för högsta möjliga precision. Företaget Robert Höhne Präzisionsmaschinen betraktar alla faktorer som påverkar produktionsprocessen som en helhet och det har gett utmärkta resultat. Aktiva dotterbolag: Med ett CAD/CAM-program från Geovision och ett ledningssystem för verkstaden från Toolflakes blir alla parametrar rätt avstämda sinsemellan. lerar genom ett exakt dimensionerat system med filteroch värmeväxlare. Spillvärmen från maskinerna räcker för att värma upp hela industribyggnaden, så att emulsionen oavsett årstid alltid kan ha den eftersträvade temperaturen. “Ju mindre temperaturvariationerna är, desto stabilare blir hela systemet” berättar Frank Waldhart, som ansvarar för underhållet inom företaget. REKORDARTADE RESULTAT “Grepp om precisionen” – det är den slogan fler än 45 anställda i företaget idag arbetar efter när de tillverkar detaljer och även hela aggregat med tyngdpunkt på hydraulikkomponenter. I övrigt har företaget sedan ungefär 25 år kunder inom flyg- och rymdteknik, elektronik och medicinsk teknik. Långsiktigheten aviseras också med kylsmörjmedlet MOTOREX MAGNUM UX 500. Emulsionen har använts i mer än 5 år med gott resultat. Utströmmande volymer blandas i centralsystemet automatiskt med rent vatten och kylsmörjmedelskoncentrat i rätta proportioner och återförs till kretsloppet. Där sker också en kontinuerlig upparbetning och påfyllning av viktiga tillsatser. Förutom det registrerade temperaturförloppet kontrolleras och protokollförs också koncentrationen, pH-värdet och vattnets hårdhet två gånger per vecka, enligt en föreskriven kontrollprocess. Emulsionens färg och lukt granskas också. Dessutom tar den ansvariga försäljningspartnern, i det här fallet företaget Bürk-Kauffmann GmbH i Schwenningen, prover två gånger per år och analyserar dem grundligt vid MOTOREX laboratorier i Langenthal. Hittills har svaret alltid blivit: Grönt ljus för fortsatt arbete med den aktuella emulsionen. FÖRDELAR I PRAKTIKEN Med valet av SWISSCOOL MAGNUM UX 500 ligger det innovativa Wagenhofen-företaget helt rätt även med dagens mått. Utnyttjandet av maskinernas spillvärme ger dessutom ännu en meningsfull extra fördel för människa och miljö. Helt enligt VDMA:s (det tyska maskin- och anläggningstillverkarförbundet) riktlinjer Blue Competence®. • På följande adresser kan du läsa mer om dessa intressanta företag: www.hoehne-gmbh.de www.geovision.de www.toolflakes.de MOTOREX MAGAZINE 102 I AUGUSTI 2014 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES