Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2014 102 SE

 • Text
 • Motorex
 • Husqvarna
 • Augusti
 • Swissfel
 • Hela
 • Motorolja
 • Motoroljor
 • Tekniska
 • Bucher
 • Cirka
MOTOREX Magazine 2014 102 SE

REPORTAGE 1. Injektor

REPORTAGE 1. Injektor Elektronerna alstras och föraccelereras. 2. Linjär accelerator Elektronerna accelereras till nästan ljusets hastighet. Kvadrupelmagnet Den här komponenten leder elektronstrålen längs dess bana. Hålrum Linjäracceleratorn består av 104 hålrum med vardera 113 ringformiga kopparbrickor. Dess totala längd är 335 meter. EXAKT, EXAKTARE, UNDULATOR För att vetenskapsmännen ska kunna göra framstötar in i nya dimensioner behövs förutom teoretiska kunskaper också en tillräcklig infrastruktur. I fallet SwissFEL är detta ytterligare en krävande utmaning ur både konstruktions- och anläggningsteknisk synvinkel. Bara på undulatorerna har man till exempel lagt ner ett enormt arbete för att nå den föreskrivna noggrannheten i tusendelsområdet hos de trots allt 4 meter långa, 1,4 meter höga, 2 meter breda och cirka 20 ton tunga komponenterna! Det nära samarbetet mellan specialisterna hos PSI och de kompetenta leverantörsföretagen gjorde det möjligt också för de sistnämnda att göra produktionsmässiga framstötar in i nya dimensioner. AMBITION EFTERFRÅGAS Projekt som SwissFEL kan generellt förverkligas bara genom hög ambition hos alla berörda. För att tillverka prototyperna och de tolv undulatorerna anlitade PSI företaget Max Daetwyler AG, som har hög profil inom tillverkning av precisionsmaskiner. Det var år 2010. Nyligen färdigställdes den första serietillverkade undulatorn vid Daetwyler Industries fabrik i Ursenbach och levererades till Villigen i en klimatreglerad och luftfjädrad specialcontainer. För detta krävdes många unika konstruktions- och produktionstekniska speciallösningar. Med lasermätning kan man konstatera exakt hur mätvärdena för en monterad del skiljer sig från en ej monterad del. SPECIALISTER I ARBETE Daetwyler Industries har flera årtiondens erfarenhet av tillverkning av precisionsmaskiner. Till kärnkompetenserna hör fräsning och slipning av maskinstommar och arbetsstycken med en vikt på upp till 30 ton och mått på upp till 12×2,5×2 meter. För att de flera ton tunga maskinbäddarna ska kunna precisionsbearbetas står alla verktygsmaskiner på ett extremt kraftigt dimensionerat och spänningsfritt betongfundament (40×20×25 meter) i den klimatreglerade fabrikshallen. Till SwissFEL-undu- 12

Undulatorn finns i en vakuumkammare, för att magneterna ska kunna föras så nära elektronstrålen som möjligt. Textutdrag © PSI 4. Experiment De extremt korta och intensiva röntgenblixtarna leds av optiska element fram till mätplatserna, där många olika experiment kan utföras. Neodymmagneter 3. Undulator Undulatorerna är sammansatta av ultrastarka neodymmagneter. Magneterna har omväxlande polaritet (nord/syd) och tvingar in elektronerna i en slalombana så att röntgenstrålning uppstår. latorernas maskinbäddar har mineraliskt kompositmaterial använts, eftersom det bäst uppfyller kraven på hållfasthet, vikt och temperatur- och formstabilitet. Bara att vrida runt de mer än 6 ton tunga arbetsstyckena som måste bearbetas på båda sidor kräver stor skicklighet… Fräs- och slipspecialisterna tar under ständig mätning fram undulatorns byggdelar i flera steg, med föreskrivna precisionsmått. tillämpningar som exempelvis nya läkemedel, effektivare processer i kemisk industri, nya material i elektroniken eller alternativa energialstringsmetoder. Dessa briljanta framtidsutsikter visar vilket värde PSIs forskningsinsatser har för hela vårt samhälle. Och lika klart framstår det att spetsforskningen är beroende av industripartner som också kan omsätta de spektakulära projekten i praktiken med helt nya dimensioner. • KOMPLETT KLIMATREGLERING Ursenbach-fabriken har en egen för ändamålet utrustad och fullständigt klimatreglerad montageavdelning för monteringen av undulatorerna. Temperaturskillnaden på alla nivåer i rummet får vara högst ±0,3 °C. Undulatorprofilernas avvikelse i horisontalled får enligt föreskrifterna vara högst 20 µm (0,02 mm) på 4 meters längd. Därför är rumstemperaturen och undulatorernas uppbyggnadsposition centrala faktorer för en exakt mätning under monteringen. PSI har utvecklat särskilda mätmetoder och apparater för detta. Fram till hösten 2015 kommer man att på detta sätt tillverka de sammanlagt 12 undulatorerna som behövs till SwissFEL. MÅNGSIDIG NYTTA SwissFEL kommer att öppna nya dörrar, öka vår förståelse för naturen och därmed leda fram till praktiska www.psi.ch www.daetwyler.com HUR SNABBT ÄR ULTRASNABBT? För att kunna observera ultrasnabba processer krävs ultrakorta röntgenblixtar, som de som SwissFEL kommer att alstra. En sådan blixt varar under cirka 10 femtosekunder (0,00000000000001 s). Exponeringstiden i en normal kamera är 10 millisekunder (0,01 s) – SwissFEL har med sina 10 femtosekunder alltså en tusen miljarder (en biljon) gånger kortare exponeringstid! Med SwissFEL kommer man att kunna “fotografera” hur molekyler bildar en ny förening. Textutdrag © PSI MOTOREX MAGAZINE 102 I AUGUSTI 2014 13

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES