Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2014 102 SE

 • Text
 • Motorex
 • Husqvarna
 • Augusti
 • Swissfel
 • Hela
 • Motorolja
 • Motoroljor
 • Tekniska
 • Bucher
 • Cirka
MOTOREX Magazine 2014 102 SE

REPORTAGE Textutdrag: ©

REPORTAGE Textutdrag: © PSI Utan modern teknik fungerar idag ingenting inom forskningen. Därför har det tvärvetenskapliga samarbetet mellan vetenskapsmän och kraftfulla industripartner en särskild relevans vid ambitiösa forskningsprojekt. Grunden för mänsklighetens alla stora landvinningar har varit vår strävan att överträffa oss själv. Det förutsätter en ständigt pågående forskning. “Paul Scherrer”-institutets (PSI) stora projekt SwissFEL kommer att ge forskarna helt nya insikter. En central framgångsfaktor för det banbrytande projektet är också de innovativa företag som tillverkar de ingående systemen. 2016 ska nästa stora anläggning tas i drift hos PSI: Röntgenlasern SwissFEL (frielektronlaser). Den alstrar mycket korta pulser av röntgenstrålning med laseregenskaper. Det ger forskarna möjlighet att följa extremt snabba förlopp, t.ex. hur nya molekyler uppstår vid kemiska reaktioner, att bestämma detaljstrukturen hos livsviktiga proteiner eller att klargöra olika materials exakta uppbyggnad. När anläggningen tas i drift kan den beteck- nas som en milstolpe för forskningen, för den öppnar inblickar som inte varit möjliga med de metoder som finns idag. EN 740 METER LÅNG ANLÄGGNING SwissFEL ska alstra extremt intensiva och extremt korta blixtar av röntgenstrålning för vetenskapliga ändamål. Röntgenstrålningen utgår i SwissFEL från mycket snab- 10

Alla mätningar utförs och protokollförs enligt noggrant definierade föreskrifter under hela produktionen och montaget. Förslipning, fräsning och slipning – när det gäller högprecisionsbearbetning satsar Max Daetwyler AG på en kraftfull kylsmörjmedelsemulsion från MOTOREX. Den exakt klimatreglerade montageavdelningen hos Max Daetwyler AG har utformats specifikt för monteringen av undulatorerna och har plats för flera system. ba elektroner, som med hjälp av starka magneter tvingas in på en smal slingrande bana. Elektroner som tvingas att ändra sin hastighet eller riktning avger elektromagnetisk strålning. Allt efter elektronernas rörelse kan det vara radiovågor, synligt ljus eller till och med röntgenstrålar. SwissFEL-anläggningen är nästan 740 meter lång. Den underjordiska anläggningen består av fyra delar: en injektor, en linjäraccelerator, en undulator och så förstås experimentanordningar. SPECIELL RÖNTGENSTRÅLNING Röntgenstrålningen börjar alstras i injektorn 1 (se ritning på sidan 12/13). Elektroner slås ut ur en metallplatta med hjälp av en ljusblixt och föraccelereras av ett elektriskt fält. Därifrån flyger de vidare till linjäracceleratorn 2, som får upp dem i nära ljusets hastighet med hjälp av starka mikrovågor. Därmed är de tillräckligt snabba för att i undulatorer 3 – fackmännens namn på den magnetanordning som används – skickas vidare längs en slingrande bana. Elektronerna alstrar då en röntgenstrålning på 6 miljarder elektronvolt, som lavinartat förstärks till den unikt intensiva röntgenstrålningen i SwissFEL. För detta finns i SwissFEL på en sträcka av 60 meter 12 undulatorer med vardera 1060 magneter i rad efter varandra. Att kunna åstadkomma den noggrannhet som behövs vid uppbyggnaden av undulatorerna är ett ingenjörsmässigt mästerstycke. Den på detta sätt alstrade röntgenstrålen leds till experimentplatsen 4 och blir där tillgänglig för forskarna och deras experiment. PAUL SCHERRER INSTITUTE, PSI, OCH SWISSFEL Paul Scherrer Institut, PSI, är det största forskningscentrat för naturvetenskap och teknik i Schweiz. Men bedriver både grundforskning och tillämpad forskning inom material, energi och miljö och hälsa. PSI bygger och driver också storskaliga forskningssystem. www.psi.ch www.psi.ch/info/film-swissfel Film: © PSI Titta på en informationsvideo om SwissFEL. MOTOREX MAGAZINE 102 I AUGUSTI 2014 11

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES