Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2014 102 SE

 • Text
 • Motorex
 • Husqvarna
 • Augusti
 • Swissfel
 • Hela
 • Motorolja
 • Motoroljor
 • Tekniska
 • Bucher
 • Cirka
MOTOREX Magazine 2014 102 SE

REPORTAGE Textutdrag: ©

REPORTAGE Textutdrag: © PSI Utan modern teknik fungerar idag ingenting inom forskningen. Därför har det tvärvetenskapliga samarbetet mellan vetenskapsmän och kraftfulla industripartner en särskild relevans vid ambitiösa forskningsprojekt. Grunden för mänsklighetens alla stora landvinningar har varit vår strävan att överträffa oss själv. Det förutsätter en ständigt pågående forskning. “Paul Scherrer”-institutets (PSI) stora projekt SwissFEL kommer att ge forskarna helt nya insikter. En central framgångsfaktor för det banbrytande projektet är också de innovativa företag som tillverkar de ingående systemen. 2016 ska nästa stora anläggning tas i drift hos PSI: Röntgenlasern SwissFEL (frielektronlaser). Den alstrar mycket korta pulser av röntgenstrålning med laseregenskaper. Det ger forskarna möjlighet att följa extremt snabba förlopp, t.ex. hur nya molekyler uppstår vid kemiska reaktioner, att bestämma detaljstrukturen hos livsviktiga proteiner eller att klargöra olika materials exakta uppbyggnad. När anläggningen tas i drift kan den beteck- nas som en milstolpe för forskningen, för den öppnar inblickar som inte varit möjliga med de metoder som finns idag. EN 740 METER LÅNG ANLÄGGNING SwissFEL ska alstra extremt intensiva och extremt korta blixtar av röntgenstrålning för vetenskapliga ändamål. Röntgenstrålningen utgår i SwissFEL från mycket snab- 10

Alla mätningar utförs och protokollförs enligt noggrant definierade föreskrifter under hela produktionen och montaget. Förslipning, fräsning och slipning – när det gäller högprecisionsbearbetning satsar Max Daetwyler AG på en kraftfull kylsmörjmedelsemulsion från MOTOREX. Den exakt klimatreglerade montageavdelningen hos Max Daetwyler AG har utformats specifikt för monteringen av undulatorerna och har plats för flera system. ba elektroner, som med hjälp av starka magneter tvingas in på en smal slingrande bana. Elektroner som tvingas att ändra sin hastighet eller riktning avger elektromagnetisk strålning. Allt efter elektronernas rörelse kan det vara radiovågor, synligt ljus eller till och med röntgenstrålar. SwissFEL-anläggningen är nästan 740 meter lång. Den underjordiska anläggningen består av fyra delar: en injektor, en linjäraccelerator, en undulator och så förstås experimentanordningar. SPECIELL RÖNTGENSTRÅLNING Röntgenstrålningen börjar alstras i injektorn 1 (se ritning på sidan 12/13). Elektroner slås ut ur en metallplatta med hjälp av en ljusblixt och föraccelereras av ett elektriskt fält. Därifrån flyger de vidare till linjäracceleratorn 2, som får upp dem i nära ljusets hastighet med hjälp av starka mikrovågor. Därmed är de tillräckligt snabba för att i undulatorer 3 – fackmännens namn på den magnetanordning som används – skickas vidare längs en slingrande bana. Elektronerna alstrar då en röntgenstrålning på 6 miljarder elektronvolt, som lavinartat förstärks till den unikt intensiva röntgenstrålningen i SwissFEL. För detta finns i SwissFEL på en sträcka av 60 meter 12 undulatorer med vardera 1060 magneter i rad efter varandra. Att kunna åstadkomma den noggrannhet som behövs vid uppbyggnaden av undulatorerna är ett ingenjörsmässigt mästerstycke. Den på detta sätt alstrade röntgenstrålen leds till experimentplatsen 4 och blir där tillgänglig för forskarna och deras experiment. PAUL SCHERRER INSTITUTE, PSI, OCH SWISSFEL Paul Scherrer Institut, PSI, är det största forskningscentrat för naturvetenskap och teknik i Schweiz. Men bedriver både grundforskning och tillämpad forskning inom material, energi och miljö och hälsa. PSI bygger och driver också storskaliga forskningssystem. www.psi.ch www.psi.ch/info/film-swissfel Film: © PSI Titta på en informationsvideo om SwissFEL. MOTOREX MAGAZINE 102 I AUGUSTI 2014 11

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES