Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2014 101 SE

 • Text
 • Motorex
 • Alpine
 • Winn
 • April
 • Corex
 • Polar
 • Marketing
 • Schweiz
 • Garanterar
 • Hela
MOTOREX Magazine 2014 101 SE

AKTUELLT Vid borrningen

AKTUELLT Vid borrningen av de omkring 115 hålen för sprängningen måste jumboborren uppbåda all sin kraft. I hydraulsystemet överförs de enorma krafterna med hydrauloljan MOTOREX OEKOSYNT HEES. TUNNELBYGGNAD: STÄNDIGT FRAMÅT Väg- och järnvägstunnlar är viktiga delar i trafikinfrastrukturen i alpländerna. Mellan Bern och Neuchâtel byggs nu en ny dubbelspårig tunnel för det schweiziska järnvägsföretaget BLS. Där får specialutbildade tunnelbyggare ge prov på sina kunskaper och färdigheter. MOTOREX bidrar där med sitt heltäckande smörjmedelssortiment. BLS-sträckan mellan Rosshäusern och Mauss har många kurvor och är en flaskhals på järnvägslinjen Bern- Neuchâtel. Med den nya 2 km långa dubbelspåriga Rosshäuserntunneln försvinner nu denna flaskhals. EXTREMA BELASTNINGAR Tunnelbyggnad innebär alltid ett kraftprov för både människor och maskiner. Arbetet under jord är hårt och kräver full fysisk och psykisk insats av tunnelbyggarna. Arbetsstyrkan hos konsortiet Rosshäuserntunneln består av 48 yrkesmän från många olika områden. Man arbetar i treskift under veckorna. Arbetet i den oftast spröda sandstenen sker på traditionellt sätt. Som på alla byggplatser gäller även här mycket stränga säkerhetsåtgärder. BORRNING, LADDNING OCH SPRÄNGNING Omkring 180 000 kubikmeter (cirka 5000 öppna järnvägsvagnar) sten ska brytas ut ur tunneln innan den står färdig 2016. I Rosshäusern jobbar man enligt en genomtänkt arbetscykel: 1. Borrning och fyllning av injektionsskärmen i tunnelns takområde (29 rör, längd 16 m) och därmed “säkring” av framdrivningen. 2. Borrning med jumboborr i toppen för sprängning (cirka 115 hål för 2 meter), laddning med flytande sprängmedel och sprängning. 3. Utlastning – tunnelbyggarspråk för bortforsling av det utbrutna materialet till deponin, samt ges tunneltoppen (se skissen) rätt profil. 6

Påfyllning av skärmborrmaskinen med den synnerligen välbeprövade och biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan OEKOSYNT HEES 46 Den tryckluftsdrivna bergborren måste kontrolleras regelbundet. Den smörjs med MOTOREX ROTAC 100, med hjälp av tryckluft. Diagram: BLS Tak och renas, normalt används miljövänliga material och överallt där det är möjligt används biologiskt snabbt nedbrytbara smörjmedel. Vägg Golv 4. Säkringsanordningarna monteras, först ett takskydd av stålfiberarmerad sprutbetong, därefter monteras HEB-bågar och bakfyllningsgaller, varefter bågarna bakfylls med betong. TEKNIK Många maskiner och fordon som särskilt utvecklats för tunnelbyggnad går dygnet runt på byggplatsen: Antingen det gäller borrmaskinen för injektionsskärmen, jumboborren, hjullastarna, schaktmaskinerna, dumpervagnarna, lastbilarna, terrängfordonen eller minibussarna som transporterar arbetarna sätter den tuffa användningen sina spår hos alla de värdefulla hjälpmedlen. Just därför är det så viktigt med ett samvetsgrant underhåll och användning av beprövade smörjmedel, anser konsortiets erfarne verkstadschef Walter Bühler. Speciell uppmärksamhet ägnas generellt åt miljöskyddet: Avloppsvattnet samlas in SMÖRJMEDEL FÖR TUNNELBYGGEN Motorolja Transmissionsolja Hydrauloljan OEKOSYNT HEES Kompressorolja Borrhammarolja Biologiskt betongsläppmedel Smörjfett Borrsläppmedel Rengöringsmedel Sprayer SMÖRJMEDEL FRÅN MOTOREX Med sitt extra mångsidiga produktsortiment kan MOTOREX med hög kompetens tillgodose samtliga behov hos konsortiet Rosshäuserntunnelns brokigt blandade maskin- och fordonspark. De tre viktigaste orsakerna till beställningen var den höga miljökompatibiliteten hos många produkter, kapaciteten under extrema förhållanden och den ständigt garanterade servicen från MOTOREX specialister. Eftersom arbetet är igång dygnet runt inrättade MOTOREX en egen reparationsoch underhållsverkstad på byggplatsen. Ofta genomförs olika smörjarbeten också med hänsyn till skiftbyten och enligt tillverkarnas smörjscheman. För bergfolket vet alltför väl att utan maskinkraft fungerar ingenting på en byggplats med de här dimensionerna. På: www.bls.ch kan du läsa mer om tunnelbygget. MOTOREX MAGAZINE 101 I APRIL 2014 7

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES