motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2014 101 SE

 • Text
 • Motorex
 • Alpine
 • Winn
 • April
 • Corex
 • Polar
 • Marketing
 • Schweiz
 • Garanterar
 • Hela
MOTOREX Magazine 2014 101 SE

AKTUELLT Vid borrningen

AKTUELLT Vid borrningen av de omkring 115 hålen för sprängningen måste jumboborren uppbåda all sin kraft. I hydraulsystemet överförs de enorma krafterna med hydrauloljan MOTOREX OEKOSYNT HEES. TUNNELBYGGNAD: STÄNDIGT FRAMÅT Väg- och järnvägstunnlar är viktiga delar i trafikinfrastrukturen i alpländerna. Mellan Bern och Neuchâtel byggs nu en ny dubbelspårig tunnel för det schweiziska järnvägsföretaget BLS. Där får specialutbildade tunnelbyggare ge prov på sina kunskaper och färdigheter. MOTOREX bidrar där med sitt heltäckande smörjmedelssortiment. BLS-sträckan mellan Rosshäusern och Mauss har många kurvor och är en flaskhals på järnvägslinjen Bern- Neuchâtel. Med den nya 2 km långa dubbelspåriga Rosshäuserntunneln försvinner nu denna flaskhals. EXTREMA BELASTNINGAR Tunnelbyggnad innebär alltid ett kraftprov för både människor och maskiner. Arbetet under jord är hårt och kräver full fysisk och psykisk insats av tunnelbyggarna. Arbetsstyrkan hos konsortiet Rosshäuserntunneln består av 48 yrkesmän från många olika områden. Man arbetar i treskift under veckorna. Arbetet i den oftast spröda sandstenen sker på traditionellt sätt. Som på alla byggplatser gäller även här mycket stränga säkerhetsåtgärder. BORRNING, LADDNING OCH SPRÄNGNING Omkring 180 000 kubikmeter (cirka 5000 öppna järnvägsvagnar) sten ska brytas ut ur tunneln innan den står färdig 2016. I Rosshäusern jobbar man enligt en genomtänkt arbetscykel: 1. Borrning och fyllning av injektionsskärmen i tunnelns takområde (29 rör, längd 16 m) och därmed “säkring” av framdrivningen. 2. Borrning med jumboborr i toppen för sprängning (cirka 115 hål för 2 meter), laddning med flytande sprängmedel och sprängning. 3. Utlastning – tunnelbyggarspråk för bortforsling av det utbrutna materialet till deponin, samt ges tunneltoppen (se skissen) rätt profil. 6

Påfyllning av skärmborrmaskinen med den synnerligen välbeprövade och biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan OEKOSYNT HEES 46 Den tryckluftsdrivna bergborren måste kontrolleras regelbundet. Den smörjs med MOTOREX ROTAC 100, med hjälp av tryckluft. Diagram: BLS Tak och renas, normalt används miljövänliga material och överallt där det är möjligt används biologiskt snabbt nedbrytbara smörjmedel. Vägg Golv 4. Säkringsanordningarna monteras, först ett takskydd av stålfiberarmerad sprutbetong, därefter monteras HEB-bågar och bakfyllningsgaller, varefter bågarna bakfylls med betong. TEKNIK Många maskiner och fordon som särskilt utvecklats för tunnelbyggnad går dygnet runt på byggplatsen: Antingen det gäller borrmaskinen för injektionsskärmen, jumboborren, hjullastarna, schaktmaskinerna, dumpervagnarna, lastbilarna, terrängfordonen eller minibussarna som transporterar arbetarna sätter den tuffa användningen sina spår hos alla de värdefulla hjälpmedlen. Just därför är det så viktigt med ett samvetsgrant underhåll och användning av beprövade smörjmedel, anser konsortiets erfarne verkstadschef Walter Bühler. Speciell uppmärksamhet ägnas generellt åt miljöskyddet: Avloppsvattnet samlas in SMÖRJMEDEL FÖR TUNNELBYGGEN Motorolja Transmissionsolja Hydrauloljan OEKOSYNT HEES Kompressorolja Borrhammarolja Biologiskt betongsläppmedel Smörjfett Borrsläppmedel Rengöringsmedel Sprayer SMÖRJMEDEL FRÅN MOTOREX Med sitt extra mångsidiga produktsortiment kan MOTOREX med hög kompetens tillgodose samtliga behov hos konsortiet Rosshäuserntunnelns brokigt blandade maskin- och fordonspark. De tre viktigaste orsakerna till beställningen var den höga miljökompatibiliteten hos många produkter, kapaciteten under extrema förhållanden och den ständigt garanterade servicen från MOTOREX specialister. Eftersom arbetet är igång dygnet runt inrättade MOTOREX en egen reparationsoch underhållsverkstad på byggplatsen. Ofta genomförs olika smörjarbeten också med hänsyn till skiftbyten och enligt tillverkarnas smörjscheman. För bergfolket vet alltför väl att utan maskinkraft fungerar ingenting på en byggplats med de här dimensionerna. På: www.bls.ch kan du läsa mer om tunnelbygget. MOTOREX MAGAZINE 101 I APRIL 2014 7

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES