motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2014 101 SE

 • Text
 • Motorex
 • Alpine
 • Winn
 • April
 • Corex
 • Polar
 • Marketing
 • Schweiz
 • Garanterar
 • Hela
MOTOREX Magazine 2014 101 SE

INDUSTRI Foton: KIF

INDUSTRI Foton: KIF Parechoc Företaget KIF Parechoc i Le Sentier i den schweiziska “klockdalen” tillverkar två komponenter som är synnerligen relevanta för precisionen hos mekaniska urverk, med bearbetningsvätska från MOTOREX. KLOCKORNAS SKYDDSÄNGEL KIF Parechoc SA har specialiserat sig på att utveckla och tillverka högprecisionskomponenter till klockor i Schweiz. “Parechoc” är franska och betyder “stötdämpare”, och det är just med sådana man skyddar det stötkänsliga, mekaniska urverket i klockor av många ledande märken. Den mekaniska klockan föddes på 1200-talet – och vid mitten av 1400-talet uppfanns sedan fjädern, som kunde lagra drivkraften. Därmed öppnades många nya möjligheter för tidmätning, och dessa återspeglas tydligt i dagens moderna klockindustri. Spiralfjädrar är en fast komponent i mekaniska urverk. De driver den så kallade oron, ett mycket exakt tillverkat metallsvänghjul med lagringstappar i axeländarna. Spiralfjädern bildar då ett svängningssystem tillsammans med hjulets massa. Valet av bearbetningsvätska påverkar direkt produktiviteten och verktygens livslängd. I MÅNGA KLOCKORS HJÄRTAN KIF Parechoc grundades 1944 och ingår sedan 2007 i Acrotec-gruppen. Vid huvudanläggningen i urmakarhögborgen Le Sentier i Vallée de Joux i Schweiz arbetar idag cirka 120 personer. Som ett klassiskt metallbearbetningsföretag i diameterområdet upp till 20 mm har KIF Parechoc med sina båda kärnkompetenser finreglering (på franska raquetterie) och stötsäkring (på franska 18

Detaljerna mäts upp med hjälp av ultramodern mätteknik, och värdena utvärderas i kvalitetskontrollsystemet. Det är inte bara smörjmedlen som lagras i oljetillförselutrymmet. Spån centrifugeras också bort och bearbetningsvätska filtreras. antichoc) gjort sitt namn känt som en banbrytande leverantör åt renommerade klocktillverkare, långt utanför Schweiz gränser. FINREGLERINGEN Systemet med oro och spiralfjäder utgör en enhet för finreglering. Oron fungerar som svänghjul och är utformad som en ring. Den bärs upp av orons axel och drivs av spiralen, varvid den vibrerar med ett visst tröghetsmoment. Med detta system kan urmakaren ställa in det mekaniska urverkets gångnoggrannhet exakt. 1 Minskad friktion och därmed förbättrade gångegenskaper, samtidigt som slitaget på tappen minskar. 2 Skyddsmekanism mot stötar som kan uppträda både radiellt och axiellt eller i kombination. DEL AV LÖSNINGEN När KIF Parechoc letade efter den bästa lösningen gjorde företaget också ett fynd på smörjteknikområdet. Genom det nära samarbetet mellan MOTOREX och Tornos låg avgörandet nära till hands, och man fyllde omkring 50 maskiner med MOTOREX ORTHO TX 15. Det är en kloroch tungmetallfri skärolja för mycket högt ställda krav, som garanterar toppresultat även vid mycket besvärliga bearbetningsmetoder med många olika material. VERKTYGETS LIVSLÄNGD, DEL NR 250265.2 INOX 4C27A STÖTSÄKRINGEN Det är lätt att inse att finregleringen, som också kallas “klockans hjärta”, är mycket känslig för störningar. Den här komplicerade reglermekanismen måste därför skyddas alldeles särskilt noga mot stötar. För att kunna förstå den här känsligheten ännu bättre bör man ha dimensionerna klart för sig. Orons axeltappar är i genomsnitt 0,07 mm tjocka, alltså bara något grövre än ett hårstrå! Därför har man med stötsäkringen utvecklat ett system som samtidigt fyller flera funktioner: Livslängd i % 100 % 148 % 0 500 1 428 enheter 2 113 enheter 1000 1500 2000 2500 Livslängd i enheter Tack vare det universella användningsområdet för MOTOREX ORTHO TX kunde flexibiliteten i produktionen ökas, och tack vare dess kapacitetsegenskaper kunde verktygens användningstid förlängas. • www.acrotec.ch www.kif-parechoc.ch MOTOREX ORTHO TX Standardskärvätska MOTOREX MAGAZINE 101 I APRIL 2014 19

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES