motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2014 101 SE

 • Text
 • Motorex
 • Alpine
 • Winn
 • April
 • Corex
 • Polar
 • Marketing
 • Schweiz
 • Garanterar
 • Hela
MOTOREX Magazine 2014 101 SE

INSIDE Transportsystemet

INSIDE Transportsystemet för tomma förpackningar fylls på i god tid för hand, under vaksamma blickar. Exakt kalibrerade flödesmätare garanterar jämn fyllning i alla flaskor. Lock och garantiring dras auto moment. TAPPNING MED STÖ Korta serier och många olika förpackningar och behållare kräver maximal flexibilitet i en produktionsanläggning. Genom att investera i ytterligare en modern tappningsanläggning bygger MOTOREX också systematiskt ut sin produktionskapacitet för småförpackningar. Flexibel produktion i egna produktionsanläggningar är en grundsten i MOTOREX företagsfilosofi. Efter den egentliga tillverkningsprocessen förs de tappningsklara oljorna direkt eller via lagret till tappningsanläggningen för småförpackningar. Den 15 meter långa tappningsanläggningen kan tappa upp till 2000 enlitersflaskor per timma. FLEXIBEL TAPPNING Den nya tappningslinjen täcker doseringsområdet 1,5 dl till 10 liter. Just nu är anläggningen inrättad för att hantera småförpackningar med volym upp till 5 liter. Man gör då i ordning de kärl, lock, etiketter och kartonger som är exakt fastställda i stycklistan i produktionsprocessens styrsystem. Varje timma kan då den ungefär 15 meter långa tappningslinjen fylla upp till 2000 enlitersflaskor. Anläggningen är försedd med fyra flödesmätare som garanterar en exakt dosering under fyllningen. Ett kort och lättömt ledningssystem förkortar rengöringsarbetet och minskar inställningstiden till bara 15 minuter. SÄKER FÖRSLUTNING När förpackningarna är fyllda förs de på transportbandet till förslutningssystemet. Locken hämtas från en behållare. Maskinen sätter skruvlocket med garantiringen på flaskgängan och drar sedan fast det med 16

matiskt med föreskrivet De ännu neutrala flaskorna får sina etiketter i ett robotiserat etiketteringssystem. Efter avsyningen packas förpackningarna i kartonger och staplas på pall. RSTA FLEXIBILITET föreskrivet moment. Några av de färdiga förpackningarna tas från tappningsanläggningen för kontroll av vikt och annat enligt ett kontrollschema. SMART ETIKETTERING Nu förs de ännu neutrala flaskorna till etiketteringsstationen, som är särskilt utformad för den mångsidiga användningen. Förpackningarnas fram- och baksidor kan var för sig kontinuerligt förses med etiketter på rulle. De exakta tryckrullarna sätter fast etiketterna utan blåsor. En bläckstråleskrivare skriver dessutom ut datum och satsnummer på varje flaska. Sedan förs den färdiga produkten till sorteringsbordet, där flinka händer packar den i för ändamålet iordningställda kartonger. PERFEKT SAMSPEL Personalen på tappningsanläggningen samarbetar nästan som ett team – alltid i rätt tid på rätt plats för att säkra avbrottsfri produktion. Ett skickligt handgrepp här, ett Kartongerna staplas slutligen på pall, exakt enligt produktionsföreskrifterna, och lämnas över till logistiken. telefonmeddelande till truckföraren där. Resultaten övertygar – både kvalitativt och kvantitativt. • MOTOREX MAGAZINE 101 I APRIL 2014 17

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES