Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2014 101 SE

 • Text
 • Motorex
 • Alpine
 • Winn
 • April
 • Corex
 • Polar
 • Marketing
 • Schweiz
 • Garanterar
 • Hela
MOTOREX Magazine 2014 101 SE

INSIDE Transportsystemet

INSIDE Transportsystemet för tomma förpackningar fylls på i god tid för hand, under vaksamma blickar. Exakt kalibrerade flödesmätare garanterar jämn fyllning i alla flaskor. Lock och garantiring dras auto moment. TAPPNING MED STÖ Korta serier och många olika förpackningar och behållare kräver maximal flexibilitet i en produktionsanläggning. Genom att investera i ytterligare en modern tappningsanläggning bygger MOTOREX också systematiskt ut sin produktionskapacitet för småförpackningar. Flexibel produktion i egna produktionsanläggningar är en grundsten i MOTOREX företagsfilosofi. Efter den egentliga tillverkningsprocessen förs de tappningsklara oljorna direkt eller via lagret till tappningsanläggningen för småförpackningar. Den 15 meter långa tappningsanläggningen kan tappa upp till 2000 enlitersflaskor per timma. FLEXIBEL TAPPNING Den nya tappningslinjen täcker doseringsområdet 1,5 dl till 10 liter. Just nu är anläggningen inrättad för att hantera småförpackningar med volym upp till 5 liter. Man gör då i ordning de kärl, lock, etiketter och kartonger som är exakt fastställda i stycklistan i produktionsprocessens styrsystem. Varje timma kan då den ungefär 15 meter långa tappningslinjen fylla upp till 2000 enlitersflaskor. Anläggningen är försedd med fyra flödesmätare som garanterar en exakt dosering under fyllningen. Ett kort och lättömt ledningssystem förkortar rengöringsarbetet och minskar inställningstiden till bara 15 minuter. SÄKER FÖRSLUTNING När förpackningarna är fyllda förs de på transportbandet till förslutningssystemet. Locken hämtas från en behållare. Maskinen sätter skruvlocket med garantiringen på flaskgängan och drar sedan fast det med 16

matiskt med föreskrivet De ännu neutrala flaskorna får sina etiketter i ett robotiserat etiketteringssystem. Efter avsyningen packas förpackningarna i kartonger och staplas på pall. RSTA FLEXIBILITET föreskrivet moment. Några av de färdiga förpackningarna tas från tappningsanläggningen för kontroll av vikt och annat enligt ett kontrollschema. SMART ETIKETTERING Nu förs de ännu neutrala flaskorna till etiketteringsstationen, som är särskilt utformad för den mångsidiga användningen. Förpackningarnas fram- och baksidor kan var för sig kontinuerligt förses med etiketter på rulle. De exakta tryckrullarna sätter fast etiketterna utan blåsor. En bläckstråleskrivare skriver dessutom ut datum och satsnummer på varje flaska. Sedan förs den färdiga produkten till sorteringsbordet, där flinka händer packar den i för ändamålet iordningställda kartonger. PERFEKT SAMSPEL Personalen på tappningsanläggningen samarbetar nästan som ett team – alltid i rätt tid på rätt plats för att säkra avbrottsfri produktion. Ett skickligt handgrepp här, ett Kartongerna staplas slutligen på pall, exakt enligt produktionsföreskrifterna, och lämnas över till logistiken. telefonmeddelande till truckföraren där. Resultaten övertygar – både kvalitativt och kvantitativt. • MOTOREX MAGAZINE 101 I APRIL 2014 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES