motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2014 101 SE

 • Text
 • Motorex
 • Alpine
 • Winn
 • April
 • Corex
 • Polar
 • Marketing
 • Schweiz
 • Garanterar
 • Hela
MOTOREX Magazine 2014 101 SE

NORDEN Kunderna är

NORDEN Kunderna är imponerade av Winn Marketings breda maskinsortiment och innovativa lösningar, t.ex. pistmaskinen PistenBully med lyftplattform. SIKTA HÖGT MED WINN MARKETING SWEDEN Det kan vara en PistenBully pistmaskin som preparerar alpina backar och längdskidspår eller en ismaskin som skapar perfekt hockeyis, maskinerna från Winn Marketing finns alltid på plats. Sedan 30 år tillbaka svarar det norrländska familjeföretaget Winn Marketing AB för att de här tunga specialmaskinerna gör sitt jobb effektivt och utan störningar, både i Norden och i andra europeiska länder. FRAMGÅNGSRIK STRATEGI Winn Marketing är ett import- och exportföretag som sedan 1983 är generalagent för pistmaskinerna Pisten- Bully och av ismaskinerna Olympia och Icebear. De 14 anställda utgör kärnan på försäljnings- och eftermarknadsföretagets huvudkontor i Umeå. För att kunna ge sina kunder optimal service samarbetar Winn Marketing med flera försäljnings- och servicepartner i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna och Schweiz. Samarbetsavtalen är en viktig framgångsfaktor för företagets långsiktiga winwin-strategi. Winn har sålt och utfört underhåll på pistmaskiner under hela 30 år. Med MOTOREX får man säkerhet och tillförlitlighet. GENERATIONSVÄXLING Winn Marketing startades av Roger Strandberg och Glenn Bergström, som också är de enda aktieägarna. De är båda än idag verksamma i företaget, även om en 14

Nya maskiner färdigställs för leverans i Winn Marketings verkstad, där även begagnade maskiner får en genomgång. Icebear-maskinerna används i många svenska ishockeyarenor (Globen i Stockholm, Malmö Arena osv.). Den eldrivna modellen Icebear Electric har redan sålts av Winn i fler än 200 exemplar. Företagets grundare Roger Strandberg och Glenn Bergström tillsammans med andra generationens VD, Joakim Bergström. Mega E-Worker leder revolutionen inom eldrivna, lätta nyttofordon. Typiska kunder för dessa fordon kan vara kommuner och park- och kyrkoförvaltningar. generationsväxling nyligen har skett. 2011 överlämnade Glenn Bergström sin befattning som VD till sonen Joakim Bergström. Också andra nyckelpositioner i företaget har undan för undan besatts med yngre medarbetare. Detta innebär ett viktigt steg för att säkra företagets framtid. KVALITETSMÄRKEN Förutom pistmaskinerna PistenBully och ismaskinerna Olympia och Icebear är företaget också generalagent för varumärket Mega, som tillhör företaget Aixam-Mega (el- och dieselfordon), samt återförsäljare för det schweiziska traktormärket Aebi Terratrac. Genom att MOTOREX-smörjmedel har införts i produktsortimentet kan Winn Marketing ekonomiskt, effektivt och enligt alla gällande tillverkarföreskrifter tillgodose samtliga smörjtekniska behov hos de ganska varierande maskinkategorierna. ATT VINNA MED MOTOREX “Här hos Winn Marketing har vi alltid enbart arbetat med ledande varumärken och högkvalitativa produkter. Efter vårt första samtal med de svenska MOTOREXrepresentanterna fick vi genast känslan av att samarbetet än en gång skulle bli en verklig winwin-situation för alla berörda” säger Joakim Bergström och tillfogar: “Eftersom många av våra maskiner, bl.a. PistenBully, är beroende av smörjmedel med hög kvalitet kunde vårt utbud bara bli ännu bättre med rätt smörjmedelsleverantör. Dessutom kan MOTOREX erbjuda snabb teknisk rådgivning och har ända sedan början av vårt partnerskap bidragit med utbildning i smörjteknik.” Partnerskapet med MOTOREX är en idealisk förutsättning för att Winn Marketing också i framtiden ska kunna behålla en ledande ställning på de olika marknaderna. • www.winnmarketing.com FAKTA OCH SIFFROR Företaget Huvudkontor Grundat Anställda Verksamhet Försäljning Winn Marketing AB Umeå, 70 mil norr om Stockholm 1983 14 (plus externa leverantörer) Ensamimportör av tunga specialmaskiner, till exempel pistmaskiner, ismaskiner, traktorer och eldrivna nyttofordon, till Sverige och andra nordiska och europeiska länder 10 miljoner euro MOTOREX MAGAZINE 101 I APRIL 2014 15

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES