motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2014 101 SE

 • Text
 • Motorex
 • Alpine
 • Winn
 • April
 • Corex
 • Polar
 • Marketing
 • Schweiz
 • Garanterar
 • Hela
MOTOREX Magazine 2014 101 SE

Alla insatser avslutas

Alla insatser avslutas med ännu en kontroll av bensin- och oljenivåerna. Nästan var tredje personbil i Schweiz kör med för litet olja! Varje patrullmedlem har förutom bensin och diesel också med sig ett omfattande sortiment av lämpliga smörjmedel. • Navigeringsgifter (lämplig färdväg till assistansplatsen) • Huvuduppgifter om insatsen (stopp, olycka, stöld) • Uppgifter om fordonet och medlemmen • Eventuell extra information, erforderliga delar som reservhjul m.m. • Internetuppkoppling Hjälparna i gult har alltid med sig sådant som god människokännedom och nerver av stål. När patrullmedlemmen kommer till assistansplatsen kan han få ytterligare information, t.ex. tekniska uppgifter om fordonet, på TCS intranät och utföra funktioner som fordonsdiagnostik via sin dator. Om det exempelvis fattas en avsevärd mängd olja kan han via MOTOREX Oilfinder hitta rätt produkt för det aktuella fordonet enligt tillverkarens föreskrifter. ÄKTA MULTITALANGER Alla som jobbar för TCS som patrullmedlemmar har en imponerande mångsidig kompetens. Samtliga TCSpatrullmedlemmar är utbildade bilmekaniker, elektriker och/eller diagnostiker. De får genomgå ett omfattande utbildningsprogram som har utvecklats av TCS och som täcker in många olika områden (första hjälpen, kontakt med människor i stopp-/olyckssituationer, tekniska nyheter osv.). Med i bagaget bör de gula assistenterna också ha människokännedom och lugna nerver. För på händelseplatsen råder det ofta spänd stämning. Men genom ett strukturerat och målinriktat handlingssätt kan man nu avhjälpa 86 av 100 stopp! Det bidrar snabbt till en mer avslappad atmosfär. RULLANDE MINIVERKSTÄDER Alla TCS-patrullfordon är identiskt utrustade. De har med sig allt som normalt behövs vid stopp- och olycksassistans, både verktyg och ett grundförråd av reservdelar och drivmedel (bensin, diesel, smörjmedel, kylar skydd osv.). Till detta hör också specialverktyg för att öppna dörrar när nyckeln ligger kvar inne i fordonet. Tidigare hade TCS mest Opel Omega kombi. Idag har man förutom Peugeot 807 Van allt fler Chevrolet Captiva 4x4. Av dessa är fler än 120 ute på vägarna. Vid TCSanläggningen i Emmen förbereds assistansfordonen under ledning av René Köchli (chef för vagnparksförvaltning och logistik) för deras tuffa insatser under den genomsnittliga livstiden 8 år. De görs i ordning för gullackeringen och förses med ett skräddarsytt förvaringssystem, elektrisk/elektronisk extrautrustning och enhetliga dekaler. I Emmen utförs också underhåll och större reparationer på assistansfordonen. När det gäller smörjmedlen för den krävande användningen under i genomsnitt 25 000 till 30 000 mil förlitar sig TCS på MOTOREX. För verksamheten på vägen har patrullmedlemmarna också med sig ett omfattande sortiment med lämpliga motor- och transmissionsoljor, kylarvätska osv. 12

Vid feltankning måste hela bränslesystemet tömmas och bensin-dieselblandningen därefter omhändertas på ett miljövänligt sätt. Om det inte går att köra vidare förs fordonet till närmaste verkstad eller märkesrepresentant för reparation. STOPPKLASSIKERNA Fastän biltillverkarna hela tiden vidareutvecklar kvaliteten och tekniken i sina fordon har TCS-patrullmedlemmarna ändå alltid händerna fulla. De flesta stoppen noteras under semesterperioderna sommar och vinter. Medan mekaniska stopp som till exempel problem med koppling och växellåda blir allt sällsyntare ökar antalet insatser på grund av fel i elsystemet kontinuerligt. Knappt 60 % av stopporsakerna kan hänföras till elektrisk utrustning. Första plats på stopptopplistan intas som tidigare av batteriet. ALTERNATIVA DRIVSYSTEM På de schweiziska vägarna färdas allt fler fordon med elmotorer, som inte heller är immuna mot fel. Detta ställer i sin tur ökade krav på TCS-patrullernas tekniska kunskap och utrustning. På fordon med högspänningsystem, ibland mer än 600 volt, kan det dessutom krävas särskilda säkerhetsåtgärder. TCS vägassistans har byggt upp den kompetens som behövs för att klara även framtiden. TCS har också ett nära samarbete med biltillverkarna och andra internationella bilklubbar. TCS- patrullerna kan på så sätt hjälpa till vid stopp på både gas- och hybridfordon och även elbilar. Hjul/ däck 6,9 % Tändsystem 9,9 % Kaross 7,5 % Motor 7,2 % Bränslesystem 5,7 % Startmotor 4,6 % AC/klimatanläggning/ värmare 4,2 % Generator 4,1 % Insprutningssystem 10,0 % Batteri 31,7 % El, allmänt 0,4 % Upphängning 0,4 % Avgassystem 1.5 % Bromsar/ABS/ESP 1,9 % Koppling/växellåda/drivlina 4 % 1 MILJON MIL TCS-personalen kör tillsammans mer än en miljon mil varje år, fordonstransporter på lastbil och återtransporter inräknade. Detta visar klart behovet av en effektiv vägassistans, som i ett topografiskt krävande land som Schweiz samtidigt utförs av flera organisationer. Medan du har läst den här artikeln har otaliga fordon fått starthjälp, kopplats för bogsering, öppnats utan nycklar, fått reservhjul monterade, kortslutningar avhjälpta eller i övrigt gjorts trafikdugliga med hjälp från TCSpersonalens skicklighet. • www.tcs.ch 0800 140 140 MOTOREX MAGAZINE 101 I APRIL 2014 13

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES