motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2014 101 SE

 • Text
 • Motorex
 • Alpine
 • Winn
 • April
 • Corex
 • Polar
 • Marketing
 • Schweiz
 • Garanterar
 • Hela
MOTOREX Magazine 2014 101 SE

REPORTAGE Foton: TCS I

REPORTAGE Foton: TCS I Schweiz kan man räkna med hjälp på vägen av de s k TCS-patrullerna dygnet runt – varje år gör de mer än 300 000 insatser. Då måste allt gå som smort, även i bakgrunden. TCS-PATRULLEN: HJÄLP PÅ TELEFON Alla som kör på de schweiziska vägarna känner igen TCS väl synliga assistansfordon. De ständigt beredda patrullmedlemmarna utför varje år i genomsnitt cirka 300 000 hjälpinsatser. Då gäller det att ha alla sinnen i behåll och en perfekt organisation i bakgrunden … När 205 cyklister år 1896 startade Touring Club Schweiz i Genève med syfte att främja cykelturismen hade bilismen inte ens fått på sig barnskorna, den var ännu bara en vision. Detsamma gällde för TCS betydelse, men idag har man ungefär 1,6 miljoner medlemmar och är Schweiz största trafikantförening. Med sin finmaskiga struktur kan denna icke vinstdrivande organisation idag erbjuda ett brett spektrum av tjänster, för att tillgodose medlemmarnas mångskiftande intressen. MÅL: ATT KÖRA VIDARE TCS är inte och kan inte bli en konkurrent till verkstadsföretagen – istället är alla strukturerna inom TCS inställda på att bilen ska kunna köras vidare. Detta högt ställda mål uppnås i 86 % av alla fall – för ofta är det små orsaker som för med sig ett stopp. Den som en gång med fullt semesterbagage och fulltalig familj kunnat köra vidare mot Rimini efter att ha bytt ett bensinpumpsrelä eller en råttgnagd tändkabel litar blint på nummer 10

“Touring Club Schweiz, Nina Meister” – varje dag tar medarbetarna vid TCS call center i Schönbühl emot mellan 80 och 100 samtal. I de centrala verkstäderna i Emmen byggs alla fordonen om och specialutrustas för vägassistans. Högmodern kommunikationsutrustning är avgörande för snabb och effektiv assistans. ett inom vägassistansen. Om någon trots allt inte kan få hjälp på platsen kan TCS också bogsera fordonet eller köra det med bärgningsbil till närmaste verkstad eller märkesrepresentant. ALLTID REDO (ATT HJÄLPA) TCS vägassistans kan anropas dygnet runt, 365 dagar om året. När du på grund av ett stopp, en olycka eller till och med en stöld ringer numret 0800 140 140 kan du föreställa dig det som upptakten för en perfekt samövad orkester med flera hundra musiker. På tyska, franska, italienska eller engelska tar medarbetarna vid TCS callcenter strukturerat emot ditt samtal. De som ringer får snabbt veta att de gärna och inom kort tid kommer att få hjälp. Kompetens har ofta också en lugnande verkan på de som befinner sig i en besvärlig situation. Varje år kommer det i genomsnitt in över 500 000 samtal. “Naturligtvis finns det många fall som liknar varandra, men trots det har varje insats sina individuella komponenter” berättar Michael Flury, chef för fordonsassistanscentralen. Efter att en anmälan har gjorts vidarebefordrar trafikledningen insatsen till en ledig patrull, om möjligt i närheten. TCS vägassistans finns på plats dygnet runt, 365 dagara om året. FINMASKIGT VÄGASSITANSNÄT TCS syselsätter sammanlagt 620 patrullmedlemmar. Av dessa är 220 direkt engagerade av TCS och ytterligare 400 kan kallas in genom avtal med så kallade partnerverkstäder. Med hjälp av en genomtänkt insatskarta, som under åren ständigt anpassas till senaste erfarenheter, får patrullmedlemmen alla uppgifter för insatsen direkt till sin Toughbook (laptop/surfplatta). Denna är ständigt uppkopplad mot assistanscentralen och av stor vikt för att hjälpinsatsen ska bli snabb och framgångsrik. Den robusta apparaten visar följande information: MOTOREX MAGAZINE 101 I APRIL 2014 11

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES