Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2013 99 SE

 • Text
 • Motorex
 • Juli
 • Islands
 • Hela
 • Ecopress
 • Konvojen
 • Ekosynt
 • Reform
 • Snabbt
 • Biologiskt
MOTOREX Magazine 2013 99 SE

kOMPRESSORolja Den

kOMPRESSORolja Den biologiskt snabbt nedbrytbara kompressoroljan MOTOREX ECOPRESS lämpar sig både för kolv- och skruvkompressorer och imponerar med sina enastående egenskaper. BIO-KOMPRESSOROLJA: ECOPRESS SÄTTER GRÖNT TRYCK En effektiv tryckluftsförsörjning ses idag som grundläggande inom många olika branscher. Med den biologiskt snabbt nedbrytbara och mångsidigt användbara kompressoroljan ECOPRESS går MOTOREX vidare med sitt engagemang för människa och miljö. Antingen det gäller tryckluftsarbeten i ett hantverksföretag, drift av en konstsnöanläggning i Alperna eller tryckluftsproduktion på byggplatsen gör oljesmorda kompressorer ett viktigt arbete, inte sällan dygnet runt. Baserat på de goda ekonomiska och miljömässiga erfarenheterna från våra beprövade biovätskor (t ex hydraulvätskan EKOSYNT HEES) kompletterar vi nu det aktuella kompressoroljesortimentet med den banbrytande oljan ECOPRESS. kompressorn – systemets HJÄRTa En eller ibland flera kompressorer är centralpunkten i alla tryckluftsanläggningar. Man skiljer i princip mellan två kompressortyper: skruv- och kolvkompressorer. Om de är oljesmorda har den kompressorolja som fylls på tre olika huvuduppgifter: 1. Att smörja alla oljeberörda komponenter 2. Att täta i kompressionsområdet (skruv/kolv) 3. Att skydda mot slitage och korrosion En vanlig kompressor kan innehålla upp till 100 liter smörjmedel, beroende på hur stor den är. För mobila kompressorer, som t ex ofta används på byggplatser, är vår biologiskt snabbt nedbrytbara olja särskilt lämplig, eftersom de flesta byggmaskiner idag smörjs med biologiskt nedbrytbar olja. 8

100 BIOLOGISK NEDBRYTBARHET 90 80 70 — MOTOREX ECOPRESS (syntetiska estrar/HEES) 60 Nedbrytning (%) 50 40 30 MOTOREX KOMPRESSOROLJOR MOTOREX ECOPRESS – biologiskt snabbt nedbrytbar syntetisk kompressorolja, ISO 46 MOTOREX SYNPRESS – helsyntetisk kompressorolja med hög kapacitet, ISO 32, 46 och 68 MOTOREX UNIPRESS – mineralkompressorolja med hög kapacitet, ISO 46, 68, 100 och 150 20 10 0 -10 0 — Standard kompressorolja (mineralolja) 7 14 21 28 Dagar KVALITETSSAMMANSÄTTNING Den biologiskt snabbt nedbrytbara oljan MOTOREX ECOPRESS (se diagrammet) har utvecklats i samarbete med kompressortillverkare och testats grundligt i praktiken. Våra experter har valt mättade syntetiska estrar (HEES) som basvätska och därigenom utnyttjat erfarenheterna från MOTOREX redan kända HEES-teknik. Tillsammans med ett zinkfritt tillsatspaket lämpar sig MOTOREX ECOPRESS till alla vanliga förekommande skruv- och kolvkompressorer (följ tillverkarnas godkännanden). Den garanterar också högsta kapacitet vid tuff långtidsanvändning, t ex inom gruvindustrin. Tack vare sin högkvalitativa sammansättning ger ECOPRESS följande fördelar: • Biologiskt snabbt nedbrytbar (överträffar OECD 301B) • Hög oxidations- och åldringsstabilitet • Utmärkt skydd mot korrosion och slitage • Mycket låg halt av restprodukter • Enastående viskositets- och temperaturegenskaper EXCEPTIONELLT EKONOMISK Den uppmärksamme företagaren ser vid en analys av MOTOREX ECOPRESS att drifttiden ökar jämfört med en traditionell mineralkompressorolja, beroende på användningssättet. ECOPRESS betalar sig alltså tack vare sina kapacitetsreserver genom högre driftsäkerhet och längre drifttid. Dessutom blir riskerna avsevärt mindre vid läckage på underlag utan beläggning. Frågor om de uppräknade smörjmedlen och de specifika tillämpningarna kan besvaras av närmaste MOTOREXkontakt. • Foto: www.ecotech.at Foto: hastra – fotolia.com MOTOREX ECOPRESS uppfyller kraven för Performance Level DIN 51506 VDL och HLP DIN 51524/T2 och levereras i viskositetsklassen ISO VG 46. Fackfolk rekommenderar användning av snabbt nedbrytbar kompressorolja i applikationer ute i naturen. MOTOREX ECOPRESS har redan nu visat sig vara den perfekta lösningen i många olika fall. motorex Magazine 99/05 I JULi 2013 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES