Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2013 99 SE

 • Text
 • Motorex
 • Juli
 • Islands
 • Hela
 • Ecopress
 • Konvojen
 • Ekosynt
 • Reform
 • Snabbt
 • Biologiskt
MOTOREX Magazine 2013 99 SE

norden Fotos: Gisela

norden Fotos: Gisela Schliefer MOTOREX deltog från den 5 till den 8 juni på ElmiaWood, världens största skogsfackmässa, som ägde rum i Bratteborg, med en inspirerande monter . ELMIA WOOD 2013: TRÄFFPUNKT SKOG Idén bakom skogsfackmässan ElmiaWood är enkel och genialisk: Besökarna får se en internationell kapacitetsuppvisning på temat skogsbruk i en passande miljö – i skogen. Ett perfekt tillfälle att presentera MOTOREX för de omkring 50 000 besökarna. ElmiaWood är världens största skogsfackmässa. Den hålls vart fjärde år, byggs upp direkt i ett mässområde med egen skog och har även internationellt ett mycket gott anseende inom branschen, med omkring 80 000 m 2 bokad utställningsyta. Det låg nära till för MOTOREX att delta i den här skogsfackmässan. Mässan innebär ett idealiskt tillfälle att under personliga samtal diskutera behoven med fackmän från många olika områden inom skogsbruket. MOTOREX-montern med sitt attraktiva gröna välvda tält, tillsammans med skogsmaskintillverkaren MALWA (www.malwa.se), på den 300 m 2 stora monterytan gick knappast att missa. TA I TRÄ! Helt i utställarnas och besökarnas anda jobbas det riktigt hårt på ElmiaWood. Under de fyra mässdagarna användes omkring 3000 m 3 timmer. för demonstration. På så sätt fick besökarna se all utrustning i praktisk användning och studera produkter och problemlösningar under drift. Eftersom skogsbruk som bekant inte bara är en fråga om maskiner, verktyg, smörjmedel och metoder, demonstrerade erfarna experter för skogsägare och skogsföretag hur effektivitet, lönsamhet och miljöskydd idag kan förenas. MER ÄN EN MÄSSA De som besöker ElmiaWood har en nära relation till skogen och till råvaran trä. Förutom fackinformation har mässan också mycket att erbjuda för trivseln. I år anordnades på utställningen också VM för skotarförare, finalen i SM i motorsåg och uppträdanden med äventyrliga, klassiska motorsågar. Man träffas, diskuterar och trotsar väder och vind. För att man ska få i sig tillräckligt med kalorier står givetvis också ElmiaWoods rejäla ”skogshuggarkorv” på varje besökares meny. 24

Många intresserade besökare blev imponerade av det extremt breda MOTOREX-sortimentet och de internationellt mycket uppmärksammade tävlingsaktiviteterna. Något som väckte stor entusiasm var också den nylagade racletten – den schweiziska ostspecialiteten blev MOTOREXmonterns kulinariska höjdpunkt och uppskattades mycket av besökarna. MOTOREX NORDIC-teamet (från vänster): R. Konvalina (VD), T. Grymark (marknadsföring/kundservice), L. Reimelid (försäljningschef) och P.A. Fontannaz (eventmanager). Det inte mindre än 150 hektar stora, parkliknande och delvis tätt skogsbevuxna mässområdet finns i Bratteborg, söder om Jönköping. Dit tar man sig bekvämt med bil, buss, tåg eller flyg. Infrastrukturen är allmänt sett mycket väl utbyggd. FRAMGÅNG PÅ VÄG Med MOTOREX NORDIC AB i Göteborg och ett kraftfullt logistikcenter finns MOTOREX sedan hösten 2011 representerat med en egen filial i Sverige. De första framgångarna inom hittills inte bearbetade kundsegment visar att MOTOREX har stor utvecklingspotential med sitt mångsidiga produktsortiment och sin företagsfilosofi, som passar väl in på den nordiska marknaden. Redan nu kan många tillverkare och ett ständigt ökande antal användare inom skogsbruks-, transport-, bygg- och bilbranscherna räknas in bland MOTOREX NORDIC AB:s nöjda kunder. bidrag till alla smörjuppgifter. En ytterligare höjdpunkt var den mycket imponerande racermaskinen från KTM. Den framgångsrika österrikiska motorcykeltillverkaren samarbetar med MOTOREX som partner över hela världen. Teamet från MOTOREX NORDIC AB kunde verkligen glädja sig åt de många besöken av intresserade och kunder i MOTOREX-montern på ElmiaWood. • www.elmia.se MED KTM GP Hela MOTOREX NORDIC-teamet fanns i montern under mässan. Det mycket omfångsrika sortimentet smörjmedel och underhållsprodukter visade klart för alla besökare att MOTOREX driver sin verksamhet högst professionellt och i egenskap av smörjteknikspecialist kan ge värdefulla Med den biologiskt snabbt nedbrytbara hydraulvätskan EKOSYNT HEES presenterade MOTOREX på mässan den perfekta lösningen för skogsmaskiner. motorex Magazine 99/05 I JULi 2013 25

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES