Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2013 99 SE

 • Text
 • Motorex
 • Juli
 • Islands
 • Hela
 • Ecopress
 • Konvojen
 • Ekosynt
 • Reform
 • Snabbt
 • Biologiskt
MOTOREX Magazine 2013 99 SE

BRANSCHREPORTAGE Fotos:

BRANSCHREPORTAGE Fotos: REFORM REFORM MULI T10 X är flaggskeppet i den aktuella MULI-serien. MOTOREX övertygade den österrikiske tillverkaren med sin syntetiska högprestandaolja PRISMA ZX 75W/80 för växellådor och axelväxlar och är nu förstahandsleverantör till produktionsanläggningen i Wels. HAT TRICK I VÄXELLÅDSOLJOR HOS REFORM ➊ När det gäller smörjtekniska utmaningar söker många olika tillverkare gärna och ofta råd hos MOTOREX. Kravet, som bestod i att täcka in hela drivlinan i REFORM MULI S/X-serien med ett enda smörjmedel, kunde MOTOREX uppfylla perfekt med den syntetiska oljan PRISMA ZX SAE 75W/80. REFORM har gjort sig ett namn som specialist på jordbruksoch parkmaskiner. Företaget har ungefär 400 anställda och utvecklar, tillverkar och marknadsför sedan 1910 fordon, maskiner och påbyggnadsanordningar för dessa marknader. Det mest kända är REFORM MULI, ett transportoch utrustningsfordon som används i extrem terräng över hela världen. Den kontinuerliga vidareutvecklingen och den praktiskt inriktade, robusta tekniken, har fram till idag gett MULI ett långt liv och ett mycket gott anseende bland fackfolk. Många tusen tillverkade fordon gör dagligen sin tjänst i många olika utrustningsvarianter. PERFEKT FÖRDELAD Flerhjulsdriften i REFORM MULI utgår från portalaxlar och en serietillverkad, helsynkroniserad reverseringsväxellåda med åtta växlar framåt. De kan med en knapptryckning i splitgruppen delas upp i 16 halvväxlar. Om så önskas kan också diverse krypväxlar (24/8 eller på MULI T10 X upp till 32 växlar) och ett kraftuttag på sidan levereras som tillval. Utan tvivel ger de här växellåds- och kraftuttagsvarianterna idealiska förutsättningar även för mycket besvärliga användningsförhållanden. 22

De allt snävare toleranserna gör att egenskaperna hos smörjmedlen måste förbättras ytterligare. Här ställer man in det koniska kugghjulets läge i kraftuttagsaxelväxeln. Fabrikspåfyllning med PRISMA ZX förenklar logistiken och ser till REFORM MULI har de reserver som behövs. ➋ ➌ TRE ENHETER – EN OLJA Utmaningen att försörja huvud-, fördelnings- och reduk - tionsväxellådorna (➊), längsdifferentialen (➋) och bakaxelväxeln (➌) med en och samma växellådsolja hade fastställts i en omfattande kravspecifikation. Dessutom måste man på grund av de starkare motorerna i den nya serien också klara ännu högre vridmoment. Vi löste uppgiften med GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/80, som lämpligt nog följer specifikationerna API GL 4- och API GL 5. Det gör det möjligt att använda oljan både i synkroniserade växellådor och i axlar med inbyggd differential. Det fanns fler fördelaktiga egenskaper som talade för användningen i REFORM, till exempel: • mycket god skjuvstabilitet • perfekt högtrycksstabilitet • smörjfilm med hög belastningsförmåga • optimalt slitageskydd • beständighet inom ett mycket brett temperaturområde • kompatibilitet med synkroniseringar • utmärkta kallväxlingsegenskaper (idealiskt vid vinterkörning) • mycket god bullerdämpning MOTOREX FRÅN FABRIKEN Som självständig smörjteknikspecialist kan MOTOREX erbjuda den perfekta lösningen för alla smörjuppgifter – rådgivning och laboratoriearbeten utgör en integrerande del av varje produkt. MOTOREX systematiska tillvägagångssätt att utvärdera det bäst lämpade smörjmedlet på uppdrag av fordonstillverkaren innebär en märkbar avlastning för kunden och skapar utrymme för långsiktiga partnerskap. Ytterligare ett motiv för REFORM att fylla på de nämnda enheterna med MOTOREX PRISMA ZX vid fabriken i Wels. Lösningen att försörja de tre nämnda enheterna med en och samma växellådsolja minskar också risken för förväxlingar och förenklar logistiken. Omkring 70 % av REFORM-produkterna exporteras, och ett ändamålsenligt och effektivt underhållskoncept ingår i REFORMs bästsäljare MULI. MOTOREX PRISMA ZX SAE 75W/80 levereras via REFORMs försäljningspartner eller landsspecifika MOTOREX-partner. • www.reform.at www.agromont.ch motorex Magazine 99/05 I JULi 2013 23

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES