Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2013 99 SE

 • Text
 • Motorex
 • Juli
 • Islands
 • Hela
 • Ecopress
 • Konvojen
 • Ekosynt
 • Reform
 • Snabbt
 • Biologiskt
MOTOREX Magazine 2013 99 SE

NORDEN Fotos: Istone

NORDEN Fotos: Istone Rego, Mattias Ingeman För att kunna lägga de 20 km långa ledningarna mellan Öland och den planerade vindkraftparken i Östersjön måste man först bygga en specialfräs, som kan arbeta i upp till 5 meter djupt vatten. MILJÖLÖSNING FÖR KÅREHAMN 1997 var kapaciteten för vindenergiproduktion i Sverige bara 127 MW, men redan 2012 hade den vuxit till hela 3 745 MW! För att uppföra de här kraftverken, som ofta är hårt geografiskt exponerade, krävs ständigt nya banbrytande lösningar. Läs här om hur MOTOREX blev en del av lösningen för vindkraftparken Kårehamn. Maskinens komplexa styrsystem är ingen lätt sak att hantera. Med hjälp av en extremt noggranna GPS-koordinater kan positionen bestämmas på 5 cm när. Sammanlagt 16 vindturbiner ska från slutet av året försörja cirka 50 000 hushåll med elström. Den havsförlagda vindkraftparken Kårehamn tillhör energikoncernen E.ON och imponerar genom sina moderna Vestas-turbiner, som har mycket hög verkningsgrad. Vindturbinernas tornhöjd är 80 meter, och de står i en svagt krökt båge mitt ute i Östersjön på ett vattendjup på mellan 8 och 20 meter. På grund av risken för isbildning i de grunda vattnen utanför Öland har kablarna till vindkraftparken lagts i ett 80 cm djupt dike. Den dikesfräs som behövdes för detta fanns inte i Sverige, utan MOTOREX-distributören Växjö Hydraulservice AB fick i uppdrag av Baltic Offshore att utveckla och tillverka en sådan. KÅREHAMNSFRÄSEN Konstruktionen var så speciell att fräsen genast blev uppkallad efter projektet. Utgångspunkten för det uppfinningsrika teamet hos Växjö Hydraulservice AB var Volvos bandgrävare EC460. Den byggdes hos Älmeboda Svets & Maskin AB för att tillgodose kundens önskemål. En positiv faktor var att fräsens samtliga funktioner är hydrauldrivna. Motor, hydraulsystem, elsystem och tankar placerades tillsammans med förarhytten på en hydrauliskt höj- och sänkbar plattform. Allt efter vattendjupet kan man med en styrspak lyfta den till upp till 16

Stockholm ESTONIA SWEDEN Göteborg LATVIA Windfarm Kårehamn LITHUANIA Driftsäkerhet och miljöskydd står främst vid användning i havet, där avståndet till stranden kan vara upp till 5 km. KÅREHAMNSFRÄSEN Längd: 10,5 meter Bredd: 4 meter Vattendjup: 5 meter Vikt: 40 ton Omkring 380 liter EKOSYNT HEES pumpas runt i undervattensfräsens hydraulsystem av Rexroth-pumpar, med tryck på upp till 280 bar. sex meter över havsbottnen, så att den hela tiden befinner sig ovanför vattenytan. Den på detta sätt anpassade arbetskapaciteten överförs elegant från plattformen via hydraulledningar till hydraulmotorerna, fräsen och de övriga hydraulkomponenterna på havsbottnen. 380 LITER EKOSYNT HEES Eftersom fräsen arbetar direkt i vattnet var det ett ofrånkomligt krav att använda en biologiskt snabbt nedbrytbar hydraulvätska. MOTOREX löste uppgiften med hydraulvätskan EKOSYNT HEES. Kraven enligt OECD-testet 301B för biologisk nedbrytbarhet, som föreskriver 60 % nedbrytning inom 28 dygn, överträffas med god marginal av EKOSYNT HEES. Förutom miljökompatibiliteten medför den ännu en avgörande fördel: Produkten, som är baserad på mättade syntetiska estrar, har en avsevärt längre användningstid än vad mineralhydraulvätskan har. Tack vare specialtillsatserna har EKOSYNT HEES stora kapacitetsreserver, den minskar slitaget och skyddar på så sätt mot de besvärliga hydraulhaverierna. När fräsen inte används är hela hydraulsystemet dessutom optimalt korrosionsskyddat. Växjö Hydraulservice AB är officiell MOTOREX-distributör och kan i samarbete med MOTOREX också erbjuda sina kunder värdefulla tjänster som t ex oljeanalys. ”MOTOREX EKOSYNT HEES är den praktiska och ekonomiska lösningen för oss.” Christian Almerin, Växjö Hydraulservice AB ETT DEMONSTRATIONSPROJEKT För Växjö Hydraulservice ABs team står MOTOREX tekniska kompetens och rådgivningsinsatser definitivt i första rummet. Förutom dessa förutsättningar har MOTOREX med EKOSYNT HEES också visat att det finns en övertygande lösning för varje smörjuppgift. Genom byggandet av den specialutvecklade Kårehamnsfräsen och alla krav på hydraulvätskorna uppfyllda har vi gemensamt skapat ett fascinerande demonstrationsprojekt. • www.vaxjohydraulservice.se motorex Magazine 99/05 I JULi 2013 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES