Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2013 99 SE

 • Text
 • Motorex
 • Juli
 • Islands
 • Hela
 • Ecopress
 • Konvojen
 • Ekosynt
 • Reform
 • Snabbt
 • Biologiskt
MOTOREX Magazine 2013 99 SE

NORDEN Fotos: Istone

NORDEN Fotos: Istone Rego, Mattias Ingeman För att kunna lägga de 20 km långa ledningarna mellan Öland och den planerade vindkraftparken i Östersjön måste man först bygga en specialfräs, som kan arbeta i upp till 5 meter djupt vatten. MILJÖLÖSNING FÖR KÅREHAMN 1997 var kapaciteten för vindenergiproduktion i Sverige bara 127 MW, men redan 2012 hade den vuxit till hela 3 745 MW! För att uppföra de här kraftverken, som ofta är hårt geografiskt exponerade, krävs ständigt nya banbrytande lösningar. Läs här om hur MOTOREX blev en del av lösningen för vindkraftparken Kårehamn. Maskinens komplexa styrsystem är ingen lätt sak att hantera. Med hjälp av en extremt noggranna GPS-koordinater kan positionen bestämmas på 5 cm när. Sammanlagt 16 vindturbiner ska från slutet av året försörja cirka 50 000 hushåll med elström. Den havsförlagda vindkraftparken Kårehamn tillhör energikoncernen E.ON och imponerar genom sina moderna Vestas-turbiner, som har mycket hög verkningsgrad. Vindturbinernas tornhöjd är 80 meter, och de står i en svagt krökt båge mitt ute i Östersjön på ett vattendjup på mellan 8 och 20 meter. På grund av risken för isbildning i de grunda vattnen utanför Öland har kablarna till vindkraftparken lagts i ett 80 cm djupt dike. Den dikesfräs som behövdes för detta fanns inte i Sverige, utan MOTOREX-distributören Växjö Hydraulservice AB fick i uppdrag av Baltic Offshore att utveckla och tillverka en sådan. KÅREHAMNSFRÄSEN Konstruktionen var så speciell att fräsen genast blev uppkallad efter projektet. Utgångspunkten för det uppfinningsrika teamet hos Växjö Hydraulservice AB var Volvos bandgrävare EC460. Den byggdes hos Älmeboda Svets & Maskin AB för att tillgodose kundens önskemål. En positiv faktor var att fräsens samtliga funktioner är hydrauldrivna. Motor, hydraulsystem, elsystem och tankar placerades tillsammans med förarhytten på en hydrauliskt höj- och sänkbar plattform. Allt efter vattendjupet kan man med en styrspak lyfta den till upp till 16

Stockholm ESTONIA SWEDEN Göteborg LATVIA Windfarm Kårehamn LITHUANIA Driftsäkerhet och miljöskydd står främst vid användning i havet, där avståndet till stranden kan vara upp till 5 km. KÅREHAMNSFRÄSEN Längd: 10,5 meter Bredd: 4 meter Vattendjup: 5 meter Vikt: 40 ton Omkring 380 liter EKOSYNT HEES pumpas runt i undervattensfräsens hydraulsystem av Rexroth-pumpar, med tryck på upp till 280 bar. sex meter över havsbottnen, så att den hela tiden befinner sig ovanför vattenytan. Den på detta sätt anpassade arbetskapaciteten överförs elegant från plattformen via hydraulledningar till hydraulmotorerna, fräsen och de övriga hydraulkomponenterna på havsbottnen. 380 LITER EKOSYNT HEES Eftersom fräsen arbetar direkt i vattnet var det ett ofrånkomligt krav att använda en biologiskt snabbt nedbrytbar hydraulvätska. MOTOREX löste uppgiften med hydraulvätskan EKOSYNT HEES. Kraven enligt OECD-testet 301B för biologisk nedbrytbarhet, som föreskriver 60 % nedbrytning inom 28 dygn, överträffas med god marginal av EKOSYNT HEES. Förutom miljökompatibiliteten medför den ännu en avgörande fördel: Produkten, som är baserad på mättade syntetiska estrar, har en avsevärt längre användningstid än vad mineralhydraulvätskan har. Tack vare specialtillsatserna har EKOSYNT HEES stora kapacitetsreserver, den minskar slitaget och skyddar på så sätt mot de besvärliga hydraulhaverierna. När fräsen inte används är hela hydraulsystemet dessutom optimalt korrosionsskyddat. Växjö Hydraulservice AB är officiell MOTOREX-distributör och kan i samarbete med MOTOREX också erbjuda sina kunder värdefulla tjänster som t ex oljeanalys. ”MOTOREX EKOSYNT HEES är den praktiska och ekonomiska lösningen för oss.” Christian Almerin, Växjö Hydraulservice AB ETT DEMONSTRATIONSPROJEKT För Växjö Hydraulservice ABs team står MOTOREX tekniska kompetens och rådgivningsinsatser definitivt i första rummet. Förutom dessa förutsättningar har MOTOREX med EKOSYNT HEES också visat att det finns en övertygande lösning för varje smörjuppgift. Genom byggandet av den specialutvecklade Kårehamnsfräsen och alla krav på hydraulvätskorna uppfyllda har vi gemensamt skapat ett fascinerande demonstrationsprojekt. • www.vaxjohydraulservice.se motorex Magazine 99/05 I JULi 2013 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES