Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2013 98 SE

 • Text
 • Motorex
 • Samarbetet
 • Hela
 • April
 • Topkarmoto
 • Mattias
 • Adielsson
 • Motorcyklar
 • Perfekt
 • Produkter
MOTOREX Magazine 2013 98 SE

TEkniskt fett

TEkniskt fett FETTSORTIMENT: PERFEKT SMORT MOTOREX kan med sitt omfattande fettsortiment erbjuda den rätta lösningen för varje tillämpning. De flesta produkterna kan levereras i olika förpackningsstorlekar. Ända sedan MOTOREX startade sin verksamhet har tekniskt fett utgjort en viktig del av grundsortimentet. För närvarande omfattar fettsortimentet över 30 produkter för de mest skiftande tillämpningar. Tekniskt fett är sammansatt av tre beståndsdelar: basolja, förtjockare och tillsatser. Smörjfett kan förenklat uttryckt betecknas som förtjockad olja. Förtjockaren bildar svampartade strukturer oljan lagras i och vid behov frigörs. Man kan sedan påverka fettets egenskaper med olika tillsatser, t ex åldringsbeständighet, korrosions- och nötningsskydd samt tryckbeständighet. MULTIFETT Smörjfett ska, som namnet anger, smörja optimalt, men också skydda mot slitage och korrosion, täta och i vissa fall även underlätta montering. Kraven kan vara mycket intrikata och användningsförhållandena kunde inte vara mer mångskiftande. Därför omfattar MOTOREX fettsortiment över 30 specifika produkter, perfekt avstämda mot sina respektive uppgifter. Regelbunden smörjning enligt smörjschema och med lämplig fettspruta från MOTOREX ingår i allt ansvarsfullt underhåll. Maskinen tackar dig som användare genom hög tillförlitlighet och lång livslängd. DET RIKTIGA VALET Det tekniska fett från MOTOREX som lämpar sig bäst för din tillämpning kan bestämmas med ledning av användningsområdet och de specifikationer som maskin-/ fordonstillverkaren hänvisar till. Universalfett lämpar sig normalt bara för standardsmörjuppgifter som t ex leder – om specifika egenskaper krävs måste du välja rätt specialprodukt. Du kan då räkna med en kompetent rådgivning från MOTOREX. • 8

MOTOREX TEKNISKA FETTER Beteckning FETT 14 KOPPARPASTA FETT 112 GRAFITFETT FETT 170 M LITIUMFETT med MoS2 FETT 174 FLYTANDE TRANS- MISSIONSFETT FETT 176 GP UNIVERSALFETT FETT 177 SMÖRJFETT FETT 182 HÖGTEMPERATURFETT FETT 183 PASTA FETT 189 EP LITIUMFETT FETT 190 EP LITIUMFETT FETT 194 HÖGTEMPERATURFETT FETT 218 M LITIUMFETT, MoS2 3% FETT 219 LITIUMFETT MED PTFE FETT 223 VASELINFETT FETT 628 VITT FETT FETT 1218 VÄXEL-/VAJERFETT FETT 2000 LÅNGTIDSFETT FET 3000 HÖGTRYCKSFETT FETT 3800 TS LÅNGTIDSFETT FETT 4000 PLANTOGEL FETT 4600 BIOTÄTNINGSFETT FETT 5100 LÅGTEMPERATURFETT FETT 5200 SKIDLIFTFETT ALPINE TOP GLIDE BÄRLINEFETT ”Varvtalsparameter = n x d n = antal varv per minut d = diameter i mm” NLGI-klass Förtjockningsmedel Temperatur - område i °C Varvtalsparameter xxx = hög < 350,000 xx = medel < 150,000 x = låg < 50,000 – = ingen Lagervarvtal Användningsområde Tillsatser Rulllager Glidlager Vattenbeständighet Korrosionsskydd Tillsatser III = mycket II = medel I = lite = inget DIN 51502 Användning 2 Li –40 /+900 – I – – + ++ – Montagepasta för bultar och skruvar 2 Ca –20 /+110 – I – + ++ + KF2G-20 Påhängskopplingar, bladfjädrar och spindlar 2 Li –30 /+120 x III + ++ o o KPF2K-30 00 Li –30 /+120 xx I o o – + GP00K-30 Glidlager i byggmaskiner, kranar, jordbruksmaskiner Cylindriska och koniska kuggdrev, snäckväxlar, industriväxlar 2 Li –25 /+120 xx II + + + + KP2K-20 Glid- och rulllager i jordbruks- och entreprenadmaskiner 00/000 Li –50 /+120 x I o ++ o o GP00/000G-50 Centralsmörjsystem i lastbilar och entreprenadmaskiner 3 1) –15 /+150 x II + o + + K3P-15 Vägbeläggningsmaskiner, cementfabriker, grästorkningsanläggningar 2 Al –20 /+1100 – III – o + + – Hydrauliska och pneumatiska rivningshammare 1 Li –20 /+120 xx I ++ + + + KP1K-20 Glid- och rullager i apparater, maskiner och fordon 2 Li –30 /+120 xx I ++ + + + KP2K-30 Glid- och rulllager i apparater, maskiner och fordon 3 Li –30 /+160 xx II ++ + + ++ KP3P-30 Telma-bromsar, lastbilshjullager 2 Li –20 /+120 x III + ++ o o KPF2K-20 Entreprenadmaskiner, bra nöddriftegenskaper 2 Li –20 /+150 x II + ++ + ++ KPF2P-20 – 2) –10 /+40 – – – + + – 2 Li –30 /+120 xxx II + ++ ++ ++ KLF2K-30 2 Li –15 /+120 – II – o ++ ++ KPF2K-10 2 Ca –30 /+120 x III ++ ++ ++ ++ KP2K-30 2 Li –30 /+150 xxx III ++ ++ + ++ KP2N-30 2 Li –30 /+140 x II ++ ++ + + KP2N-30 Linbanelager Högt tryckbelastade rull- och glidlager i entreprenadmaskiner Tätningsfett, korrosionsskyddsfett, montagehjälp Rull- och glidlager i maskinelement, tvåhjulingar Öppna växlar, kuggkransar, kedjor på grävmaskiner, kranar m m Rull-, glid- och kullager, stark vidhäftning, vattenbeständigt Hjullagerfett, snabbroterande kul- och nållager 2 Li-Ca –40 /+120 xx II + + + + KPE2K-40 Avloppsreningsverk (biologiskt nedbrytbart) 2–3 Ca –20 /+100 – I – – ++ + ME2-3G-20 Tätningsfett (biologiskt nedbrytbart), lagertätningar 2 Ca –50 /+100 xxx II ++ ++ ++ + K2G-50 Rull- och glidlager med höga varvtal (elmotorer) 2 Ca –30 /+120 x II – + ++ ++ KP2K-30 Passytor och rullkedjor i linbanor 1–2 3) –30 /+180 x II – + ++ ++ MFHC1-2R-30 Bärlinesadlar i linbanor Lämplighet ++ = bäst + = bra o = betingat – = ej lämpligt Förtjockningsmedel Li = litium Ca = kalcium Al = aluminium 1) = bentonit 2) = vaselin 3) = polyuretan Frågor om de uppräknade smörjmedlen och specifika tillämpningar kan besvaras av närmaste MOTOREX-representant. motorex Magazine I April 2013 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES