Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2013 98 SE

 • Text
 • Motorex
 • Samarbetet
 • Hela
 • April
 • Topkarmoto
 • Mattias
 • Adielsson
 • Motorcyklar
 • Perfekt
 • Produkter
MOTOREX Magazine 2013 98 SE

TEkniskt fett

TEkniskt fett FETTSORTIMENT: PERFEKT SMORT MOTOREX kan med sitt omfattande fettsortiment erbjuda den rätta lösningen för varje tillämpning. De flesta produkterna kan levereras i olika förpackningsstorlekar. Ända sedan MOTOREX startade sin verksamhet har tekniskt fett utgjort en viktig del av grundsortimentet. För närvarande omfattar fettsortimentet över 30 produkter för de mest skiftande tillämpningar. Tekniskt fett är sammansatt av tre beståndsdelar: basolja, förtjockare och tillsatser. Smörjfett kan förenklat uttryckt betecknas som förtjockad olja. Förtjockaren bildar svampartade strukturer oljan lagras i och vid behov frigörs. Man kan sedan påverka fettets egenskaper med olika tillsatser, t ex åldringsbeständighet, korrosions- och nötningsskydd samt tryckbeständighet. MULTIFETT Smörjfett ska, som namnet anger, smörja optimalt, men också skydda mot slitage och korrosion, täta och i vissa fall även underlätta montering. Kraven kan vara mycket intrikata och användningsförhållandena kunde inte vara mer mångskiftande. Därför omfattar MOTOREX fettsortiment över 30 specifika produkter, perfekt avstämda mot sina respektive uppgifter. Regelbunden smörjning enligt smörjschema och med lämplig fettspruta från MOTOREX ingår i allt ansvarsfullt underhåll. Maskinen tackar dig som användare genom hög tillförlitlighet och lång livslängd. DET RIKTIGA VALET Det tekniska fett från MOTOREX som lämpar sig bäst för din tillämpning kan bestämmas med ledning av användningsområdet och de specifikationer som maskin-/ fordonstillverkaren hänvisar till. Universalfett lämpar sig normalt bara för standardsmörjuppgifter som t ex leder – om specifika egenskaper krävs måste du välja rätt specialprodukt. Du kan då räkna med en kompetent rådgivning från MOTOREX. • 8

MOTOREX TEKNISKA FETTER Beteckning FETT 14 KOPPARPASTA FETT 112 GRAFITFETT FETT 170 M LITIUMFETT med MoS2 FETT 174 FLYTANDE TRANS- MISSIONSFETT FETT 176 GP UNIVERSALFETT FETT 177 SMÖRJFETT FETT 182 HÖGTEMPERATURFETT FETT 183 PASTA FETT 189 EP LITIUMFETT FETT 190 EP LITIUMFETT FETT 194 HÖGTEMPERATURFETT FETT 218 M LITIUMFETT, MoS2 3% FETT 219 LITIUMFETT MED PTFE FETT 223 VASELINFETT FETT 628 VITT FETT FETT 1218 VÄXEL-/VAJERFETT FETT 2000 LÅNGTIDSFETT FET 3000 HÖGTRYCKSFETT FETT 3800 TS LÅNGTIDSFETT FETT 4000 PLANTOGEL FETT 4600 BIOTÄTNINGSFETT FETT 5100 LÅGTEMPERATURFETT FETT 5200 SKIDLIFTFETT ALPINE TOP GLIDE BÄRLINEFETT ”Varvtalsparameter = n x d n = antal varv per minut d = diameter i mm” NLGI-klass Förtjockningsmedel Temperatur - område i °C Varvtalsparameter xxx = hög < 350,000 xx = medel < 150,000 x = låg < 50,000 – = ingen Lagervarvtal Användningsområde Tillsatser Rulllager Glidlager Vattenbeständighet Korrosionsskydd Tillsatser III = mycket II = medel I = lite = inget DIN 51502 Användning 2 Li –40 /+900 – I – – + ++ – Montagepasta för bultar och skruvar 2 Ca –20 /+110 – I – + ++ + KF2G-20 Påhängskopplingar, bladfjädrar och spindlar 2 Li –30 /+120 x III + ++ o o KPF2K-30 00 Li –30 /+120 xx I o o – + GP00K-30 Glidlager i byggmaskiner, kranar, jordbruksmaskiner Cylindriska och koniska kuggdrev, snäckväxlar, industriväxlar 2 Li –25 /+120 xx II + + + + KP2K-20 Glid- och rulllager i jordbruks- och entreprenadmaskiner 00/000 Li –50 /+120 x I o ++ o o GP00/000G-50 Centralsmörjsystem i lastbilar och entreprenadmaskiner 3 1) –15 /+150 x II + o + + K3P-15 Vägbeläggningsmaskiner, cementfabriker, grästorkningsanläggningar 2 Al –20 /+1100 – III – o + + – Hydrauliska och pneumatiska rivningshammare 1 Li –20 /+120 xx I ++ + + + KP1K-20 Glid- och rullager i apparater, maskiner och fordon 2 Li –30 /+120 xx I ++ + + + KP2K-30 Glid- och rulllager i apparater, maskiner och fordon 3 Li –30 /+160 xx II ++ + + ++ KP3P-30 Telma-bromsar, lastbilshjullager 2 Li –20 /+120 x III + ++ o o KPF2K-20 Entreprenadmaskiner, bra nöddriftegenskaper 2 Li –20 /+150 x II + ++ + ++ KPF2P-20 – 2) –10 /+40 – – – + + – 2 Li –30 /+120 xxx II + ++ ++ ++ KLF2K-30 2 Li –15 /+120 – II – o ++ ++ KPF2K-10 2 Ca –30 /+120 x III ++ ++ ++ ++ KP2K-30 2 Li –30 /+150 xxx III ++ ++ + ++ KP2N-30 2 Li –30 /+140 x II ++ ++ + + KP2N-30 Linbanelager Högt tryckbelastade rull- och glidlager i entreprenadmaskiner Tätningsfett, korrosionsskyddsfett, montagehjälp Rull- och glidlager i maskinelement, tvåhjulingar Öppna växlar, kuggkransar, kedjor på grävmaskiner, kranar m m Rull-, glid- och kullager, stark vidhäftning, vattenbeständigt Hjullagerfett, snabbroterande kul- och nållager 2 Li-Ca –40 /+120 xx II + + + + KPE2K-40 Avloppsreningsverk (biologiskt nedbrytbart) 2–3 Ca –20 /+100 – I – – ++ + ME2-3G-20 Tätningsfett (biologiskt nedbrytbart), lagertätningar 2 Ca –50 /+100 xxx II ++ ++ ++ + K2G-50 Rull- och glidlager med höga varvtal (elmotorer) 2 Ca –30 /+120 x II – + ++ ++ KP2K-30 Passytor och rullkedjor i linbanor 1–2 3) –30 /+180 x II – + ++ ++ MFHC1-2R-30 Bärlinesadlar i linbanor Lämplighet ++ = bäst + = bra o = betingat – = ej lämpligt Förtjockningsmedel Li = litium Ca = kalcium Al = aluminium 1) = bentonit 2) = vaselin 3) = polyuretan Frågor om de uppräknade smörjmedlen och specifika tillämpningar kan besvaras av närmaste MOTOREX-representant. motorex Magazine I April 2013 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine 2018 113 SE
MOTOREX Magazine 2018 112 SE
MOTOREX Magazine 2018 111 SE
MOTOREX Magazine 2017 110 SE
MOTOREX Magazine 2017 109 SE
MOTOREX Magazine 2016 108 SE
MOTOREX Magazine 2016 107 SE
MOTOREX Magazine 2015 106 SE
MOTOREX Magazine 2015 105 SE
MOTOREX Magazine 2015 104 SE
MOTOREX Magazine 2014 103 SE
MOTOREX Magazine 2014 102 SE
MOTOREX Magazine 2014 101 SE
MOTOREX Magazine 2013 100 SE
MOTOREX Magazine 2013 98 SE
MOTOREX Magazine 2013 99 SE
MOTOREX Magazine 2012 97 SE
MOTOREX Magazine 2012 96 SE
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES