Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2013 98 SE

 • Text
 • Motorex
 • Samarbetet
 • Hela
 • April
 • Topkarmoto
 • Mattias
 • Adielsson
 • Motorcyklar
 • Perfekt
 • Produkter
MOTOREX Magazine 2013 98 SE

industrI Foto: iggyphoto

industrI Foto: iggyphoto – fotolia.com Här krävs högsta precision: Exakt tillverkade klockkomponenter och tekniskt avancerade lösningar utgör grunden för Schweiz stora exportprodukt, kvalitetsuret. extrem precision: KLOCKKOMPONENTER FRÅN EASYDEC När det gäller precisionssvarvning med små mått kan metallbearbetningsföretaget Easydec i Delémont verkligen alla knepen. Som leverantör till de ledande klocktillverkarna har företaget specialiserat sig på stora serier. De viktigaste framgångsfaktorerna är enligt företagets ägare Didier Rebetez den innovativa kvalitetsstyrningen och den banbrytande företagsfilosofin. Det är inte många klocktillverkare som satsar på ett stort tillverkningsdjup i det egna företaget. Den största delen av komponenterna kommer från effektiva leverantörer inom regionen. Precis som i andra branscher begärs idag högsta kvalitet till konkurrens kraftiga priser. För detta krävs många framgångsfaktorer och en helhetssyn på produktionen. endast DET BÄSTA ÄR gott nog Easydec satsar på kontinuerlig förbättring av alla processer. Genom en exakt bestämning av kvalitet och produktionsresultat kan man snabbt spåra och gallra ut eventuella felkällor. Idag arbetar man med cirka 50 CNC-maskiner från Tornos (Tornos Deco 7/10/13/2000/ Micro8) på två våningsplan. Där används det datorstödda kvalitetskontrollsystemet QuickControlPro®. Förenklat uttryckt övervakas alla de 50 maskinerna kontinuerligt, och noggrannheten bestäms med hjälp av manuellt uttagna stickprov. För detta anlitas ”flygande” kvalitetskontrollanter inom hela företaget. Mätresultaten utvärderas med datorprogram och visas grafiskt. Resultaten visas samtidigt väl synliga på en stor bildskärm på varje våningsplan. Produktions situationen för varje enskild maskin visas längs en tidsaxel. Röda faser anger att förbättringar behöver göras. När dessa har genomförts visas stolpdiagrammet åter med grön färg. HÖGA krav I ALLA AVSEENDEN ”Om man vill höra till de bästa måste man som företagare idag ha höga krav i alla avseenden”, förklarar Didier Rebetez vid vårt samtal. För det första vill han lyfta fram personalen som en av hemligheterna bakom 18

Komponenterna mäts optiskt med den allra modernaste mättekniken, och värdena sänds för utvärdering i kvalitetskontrollsystemet med programmet QuickControlPro ® . Ett imponerande antal CNC-svarvar från Tornos, här på första våningen, går för fullt dygnet runt. Ercole Masello, områdeschef för Motorex AG Langenthal, har gett Easydec råd vid omställningen till Motorex skäroch kylvätskor och om alla smörjtekniska aspekter. Många precisionskomponenter till klockindustrin kan nästan inte urskiljas med blotta ögat, till exempel de här bara 1,19 mm långa skruvarna till mekaniska urverk. framgången. Alla Easydec-svarvare behärskar de allra modernaste bearbetnings metoderna, som t ex polygonsvarvning, fräsning, gängsvarvning, lettring osv. Självklart är maskinerna utrustade med lämpliga verktyg för de här metoderna. Maskinparken från Tornos täcker företagets behov perfekt, är igång dygnet runt och har extremt hög kapacitet. Men maskinerna måste också användas med erforderlig fackkunskap och underhållas på rätt sätt. MOTOREX PÅ FÖRSTA VÅNINGEN Under letandet efter den bästa lösningen gjorde Easydec också ett fynd på smörjteknikområdet. Tack vare det nära samarbetet mellan MOTOREX och Tornos var beslutet lätt att fatta, och när företaget expanderade fyllde man på de 22 maskinerna på det första våningsplanet med MOTOREX ORTHO TX. Det gäller här en klor- och tungmetallfri skäroljan för högt ställda krav som garanterar toppresultat även vid mycket besvärliga bearbetningsmetoder och många olika material. Personalen uppskattar i synnerhet att skäroljan från MOTOREX har så låg avdunstning och en mild lukt. Dessutom har ORTHO TX, även vid ogynnsamma arbetsförhållanden, inga tendenser till skumning eller alltför stor oljedimbildning. OMSTÄLLNINGEN LÖNAR SIG Som en särskilt positiv bieffekt av övergången till MOTOREX bör nämnas att verktygslivslängden för en storseriekomponent (en 1,19 mm lång skruv av stål 20 AP) har förlängts med nästan 80%! Stora serier innebär för Easydec serier på mellan etthundratusen och fyra miljoner komponenter. Det utomordentliga resultatet efter övergången var skäl nog att byta till MOTOREX också när det gäller glidbane- och hydraulolja. Alla industriella smörjmedel har också testats avseende deras kompatibilitet. På så sätt får kunden en absolut tillförlitlig lösning och högsta möjliga processsäkerhet. • Vill du veta mer om den nya generationen av ORTHOskäroljor och optimeringsalternativen inom ditt tilllämpningsområde? Kontakta i så fall vår närmaste representant. motorex Magazine I April 2013 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES