Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2013 98 SE

 • Text
 • Motorex
 • Samarbetet
 • Hela
 • April
 • Topkarmoto
 • Mattias
 • Adielsson
 • Motorcyklar
 • Perfekt
 • Produkter
MOTOREX Magazine 2013 98 SE

industrI Foto: iggyphoto

industrI Foto: iggyphoto – fotolia.com Här krävs högsta precision: Exakt tillverkade klockkomponenter och tekniskt avancerade lösningar utgör grunden för Schweiz stora exportprodukt, kvalitetsuret. extrem precision: KLOCKKOMPONENTER FRÅN EASYDEC När det gäller precisionssvarvning med små mått kan metallbearbetningsföretaget Easydec i Delémont verkligen alla knepen. Som leverantör till de ledande klocktillverkarna har företaget specialiserat sig på stora serier. De viktigaste framgångsfaktorerna är enligt företagets ägare Didier Rebetez den innovativa kvalitetsstyrningen och den banbrytande företagsfilosofin. Det är inte många klocktillverkare som satsar på ett stort tillverkningsdjup i det egna företaget. Den största delen av komponenterna kommer från effektiva leverantörer inom regionen. Precis som i andra branscher begärs idag högsta kvalitet till konkurrens kraftiga priser. För detta krävs många framgångsfaktorer och en helhetssyn på produktionen. endast DET BÄSTA ÄR gott nog Easydec satsar på kontinuerlig förbättring av alla processer. Genom en exakt bestämning av kvalitet och produktionsresultat kan man snabbt spåra och gallra ut eventuella felkällor. Idag arbetar man med cirka 50 CNC-maskiner från Tornos (Tornos Deco 7/10/13/2000/ Micro8) på två våningsplan. Där används det datorstödda kvalitetskontrollsystemet QuickControlPro®. Förenklat uttryckt övervakas alla de 50 maskinerna kontinuerligt, och noggrannheten bestäms med hjälp av manuellt uttagna stickprov. För detta anlitas ”flygande” kvalitetskontrollanter inom hela företaget. Mätresultaten utvärderas med datorprogram och visas grafiskt. Resultaten visas samtidigt väl synliga på en stor bildskärm på varje våningsplan. Produktions situationen för varje enskild maskin visas längs en tidsaxel. Röda faser anger att förbättringar behöver göras. När dessa har genomförts visas stolpdiagrammet åter med grön färg. HÖGA krav I ALLA AVSEENDEN ”Om man vill höra till de bästa måste man som företagare idag ha höga krav i alla avseenden”, förklarar Didier Rebetez vid vårt samtal. För det första vill han lyfta fram personalen som en av hemligheterna bakom 18

Komponenterna mäts optiskt med den allra modernaste mättekniken, och värdena sänds för utvärdering i kvalitetskontrollsystemet med programmet QuickControlPro ® . Ett imponerande antal CNC-svarvar från Tornos, här på första våningen, går för fullt dygnet runt. Ercole Masello, områdeschef för Motorex AG Langenthal, har gett Easydec råd vid omställningen till Motorex skäroch kylvätskor och om alla smörjtekniska aspekter. Många precisionskomponenter till klockindustrin kan nästan inte urskiljas med blotta ögat, till exempel de här bara 1,19 mm långa skruvarna till mekaniska urverk. framgången. Alla Easydec-svarvare behärskar de allra modernaste bearbetnings metoderna, som t ex polygonsvarvning, fräsning, gängsvarvning, lettring osv. Självklart är maskinerna utrustade med lämpliga verktyg för de här metoderna. Maskinparken från Tornos täcker företagets behov perfekt, är igång dygnet runt och har extremt hög kapacitet. Men maskinerna måste också användas med erforderlig fackkunskap och underhållas på rätt sätt. MOTOREX PÅ FÖRSTA VÅNINGEN Under letandet efter den bästa lösningen gjorde Easydec också ett fynd på smörjteknikområdet. Tack vare det nära samarbetet mellan MOTOREX och Tornos var beslutet lätt att fatta, och när företaget expanderade fyllde man på de 22 maskinerna på det första våningsplanet med MOTOREX ORTHO TX. Det gäller här en klor- och tungmetallfri skäroljan för högt ställda krav som garanterar toppresultat även vid mycket besvärliga bearbetningsmetoder och många olika material. Personalen uppskattar i synnerhet att skäroljan från MOTOREX har så låg avdunstning och en mild lukt. Dessutom har ORTHO TX, även vid ogynnsamma arbetsförhållanden, inga tendenser till skumning eller alltför stor oljedimbildning. OMSTÄLLNINGEN LÖNAR SIG Som en särskilt positiv bieffekt av övergången till MOTOREX bör nämnas att verktygslivslängden för en storseriekomponent (en 1,19 mm lång skruv av stål 20 AP) har förlängts med nästan 80%! Stora serier innebär för Easydec serier på mellan etthundratusen och fyra miljoner komponenter. Det utomordentliga resultatet efter övergången var skäl nog att byta till MOTOREX också när det gäller glidbane- och hydraulolja. Alla industriella smörjmedel har också testats avseende deras kompatibilitet. På så sätt får kunden en absolut tillförlitlig lösning och högsta möjliga processsäkerhet. • Vill du veta mer om den nya generationen av ORTHOskäroljor och optimeringsalternativen inom ditt tilllämpningsområde? Kontakta i så fall vår närmaste representant. motorex Magazine I April 2013 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine 2018 113 SE
MOTOREX Magazine 2018 112 SE
MOTOREX Magazine 2018 111 SE
MOTOREX Magazine 2017 110 SE
MOTOREX Magazine 2017 109 SE
MOTOREX Magazine 2016 108 SE
MOTOREX Magazine 2016 107 SE
MOTOREX Magazine 2015 106 SE
MOTOREX Magazine 2015 105 SE
MOTOREX Magazine 2015 104 SE
MOTOREX Magazine 2014 103 SE
MOTOREX Magazine 2014 102 SE
MOTOREX Magazine 2014 101 SE
MOTOREX Magazine 2013 100 SE
MOTOREX Magazine 2013 98 SE
MOTOREX Magazine 2013 99 SE
MOTOREX Magazine 2012 97 SE
MOTOREX Magazine 2012 96 SE
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES