Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2013 98 SE

 • Text
 • Motorex
 • Samarbetet
 • Hela
 • April
 • Topkarmoto
 • Mattias
 • Adielsson
 • Motorcyklar
 • Perfekt
 • Produkter
MOTOREX Magazine 2013 98 SE

inside GRÖNT, SOLItt

inside GRÖNT, SOLItt och JUST-IN-TIME Beställningen görs kvällen innan, och inom 45 minuter från produktionsstarten hos tillverkaren går de gröna kvalitetsfaten ut i en strid ström och levereras just-in-time till Langenthal. Hos fattillverkaren är det liv och rörelse. Här produceras sedan flera år kvalitetsförpackningar för MOTOREX. Man lägger särskilt märke till det avancerade produktionsförloppet, som är fascinerande inte bara ur logistiksynpunkt. I synnerhet eftersom företaget inte har någon lager hållning av färdiga förpackningar. MANTELN tillverkas Klockan 13.34: De tunga stålplåtrullarna bredvid kapen vid produktionsanläggningens början drar blicken till sig (1). Utan avbrott skärs plåtar ut ur det material som är avsett för den aktuella produktionssatsen (2). STUKNING, VALSNING OCH HOPSÄTTNING Bottnarna skärs till exakt i separata produktions-anläggningar (5) och förses med avtappningshål. Under- och övergavlarna produceras kontinuerligt och mellanlagras kortvarigt för att föras in i produktionslinjen i exakt rätt tidpunkt och sättas ihop med fatmanteln. Mångfalden är gigantisk (6). Nu rullas fatmanteln in i valsen. Först får den en kantstukning nedtill och upptill och därefter valsas falsar i manteln exakt efter kundens föreskrifter (7). Falsarna fördelar vikten vid rullning av ett fullt fat. Fatgavlarna sätts nu ihop med manteln och falsas fast (8). Fatet är nu så gott som färdigt och redan funktionsdugligt. Det enda som återstår är färgsättningen. Variationen är enorm. Fatmanteln körs nu in i valsarna. Därefter packas de på pallar och förs till maskinen för vidarebearbetning (3). Faten får sin runda form i en helautomatisk vals- och svets anläggning. Skarven mellan de båda plåt ändarna utförs sömlöst med motståndssvetsning (4). Fatmanteln är därmed nästan färdig. GRÖNA åker de in I VÄRMEN Faten transporteras nu in i lackerings anläggningen där de får sin gröna färg (9). Allt efter modellen kan färgsättningen ändras till och med när transportlinjen är igång. Sedan förs faten under 30 minuter genom ugnen för härdning av termolacken (10). Mantlarna på de ännu varma faten får nu automatiskt ett produktspecifikt screentryck (11). Därefter skruvas propparna på fatet (12). Fatets övre gavel får också ett manuellt tryck (13). Vid transport bandets ände lastar speditionsarbetarna de ännu varma faten på den framkörda lastbilen, som sedan punktligt klockan 14.40 kör iväg i riktning mot Langenthal. • 16

motorex Magazine I April 2013 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES