Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2013 98 SE

 • Text
 • Motorex
 • Samarbetet
 • Hela
 • April
 • Topkarmoto
 • Mattias
 • Adielsson
 • Motorcyklar
 • Perfekt
 • Produkter
MOTOREX Magazine 2013 98 SE

inside GRÖNT, SOLItt

inside GRÖNT, SOLItt och JUST-IN-TIME Beställningen görs kvällen innan, och inom 45 minuter från produktionsstarten hos tillverkaren går de gröna kvalitetsfaten ut i en strid ström och levereras just-in-time till Langenthal. Hos fattillverkaren är det liv och rörelse. Här produceras sedan flera år kvalitetsförpackningar för MOTOREX. Man lägger särskilt märke till det avancerade produktionsförloppet, som är fascinerande inte bara ur logistiksynpunkt. I synnerhet eftersom företaget inte har någon lager hållning av färdiga förpackningar. MANTELN tillverkas Klockan 13.34: De tunga stålplåtrullarna bredvid kapen vid produktionsanläggningens början drar blicken till sig (1). Utan avbrott skärs plåtar ut ur det material som är avsett för den aktuella produktionssatsen (2). STUKNING, VALSNING OCH HOPSÄTTNING Bottnarna skärs till exakt i separata produktions-anläggningar (5) och förses med avtappningshål. Under- och övergavlarna produceras kontinuerligt och mellanlagras kortvarigt för att föras in i produktionslinjen i exakt rätt tidpunkt och sättas ihop med fatmanteln. Mångfalden är gigantisk (6). Nu rullas fatmanteln in i valsen. Först får den en kantstukning nedtill och upptill och därefter valsas falsar i manteln exakt efter kundens föreskrifter (7). Falsarna fördelar vikten vid rullning av ett fullt fat. Fatgavlarna sätts nu ihop med manteln och falsas fast (8). Fatet är nu så gott som färdigt och redan funktionsdugligt. Det enda som återstår är färgsättningen. Variationen är enorm. Fatmanteln körs nu in i valsarna. Därefter packas de på pallar och förs till maskinen för vidarebearbetning (3). Faten får sin runda form i en helautomatisk vals- och svets anläggning. Skarven mellan de båda plåt ändarna utförs sömlöst med motståndssvetsning (4). Fatmanteln är därmed nästan färdig. GRÖNA åker de in I VÄRMEN Faten transporteras nu in i lackerings anläggningen där de får sin gröna färg (9). Allt efter modellen kan färgsättningen ändras till och med när transportlinjen är igång. Sedan förs faten under 30 minuter genom ugnen för härdning av termolacken (10). Mantlarna på de ännu varma faten får nu automatiskt ett produktspecifikt screentryck (11). Därefter skruvas propparna på fatet (12). Fatets övre gavel får också ett manuellt tryck (13). Vid transport bandets ände lastar speditionsarbetarna de ännu varma faten på den framkörda lastbilen, som sedan punktligt klockan 14.40 kör iväg i riktning mot Langenthal. • 16

motorex Magazine I April 2013 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine 2018 113 SE
MOTOREX Magazine 2018 112 SE
MOTOREX Magazine 2018 111 SE
MOTOREX Magazine 2017 110 SE
MOTOREX Magazine 2017 109 SE
MOTOREX Magazine 2016 108 SE
MOTOREX Magazine 2016 107 SE
MOTOREX Magazine 2015 106 SE
MOTOREX Magazine 2015 105 SE
MOTOREX Magazine 2015 104 SE
MOTOREX Magazine 2014 103 SE
MOTOREX Magazine 2014 102 SE
MOTOREX Magazine 2014 101 SE
MOTOREX Magazine 2013 100 SE
MOTOREX Magazine 2013 98 SE
MOTOREX Magazine 2013 99 SE
MOTOREX Magazine 2012 97 SE
MOTOREX Magazine 2012 96 SE
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES