Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2013 100 SE

 • Text
 • Motorex
 • Metzler
 • Mans
 • Nexus
 • Kunder
 • December
 • Morand
 • Tyska
 • Natacha
 • Karlshamn
MOTOREX Magazine 2013 100 SE

motorolja Ett rent

motorolja Ett rent mirakel: MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30 är inte bara synnerligen mångsidigt användbar, utan ger också mätbart lägre bränsleförbrukning och CO 2 -utsläpp. NEXUS FE SAE 5W/30: MÅNGFASETTERAD EKONOMI Den mångsidigt användbara lågfriktionsmotoroljan NEXUS FE SAE 5W/30 hjälper dig att spara på tre sätt samtidigt: den sänker bränslekostnaderna, CO 2 -utsläppen och tack vare sitt optimala slitageskydd också service- och reparationskostnaderna. Det är argument som ständigt biter på kunder i många olika branscher. Om en företagare ska investera i den senaste generationens fordon och maskiner ska det också återspeglas så positivt som möjligt i driftkostnaderna. Med ny teknik höjs bränslets effektivitet och utsläppen minskar. Trots detta underskattar man ofta sparpotentialen vid användning av den nya generationens lågfriktionsmotoroljor som MOTOREX NEXUS FE… FÖRBRUKNINGEN I FOKUS Bränsleförbrukningen är en variabel komponent i driftkostnadskalkylen. Idag gör både tillverkare och företagare stora ansträngningar för att optimera alla förbrukningsparametrar (körsätt, viktminskning, däcktrycksövervakning osv). Om de här faktorerna kombineras med användning av en bränsleekonomisk motorolja kan bränsleförbrukningen sänkas med ytterligare upp till 3%. Det betalar sig bokstavligen i reda pengar. Om t ex ett transportföretag med 10 lastbilar och en total körsträcka 50 000 mil per år kan spara dessa 0,06 liter per mil har man redan där en besparing på 3 000 liter diesel. Multiplicera detta med det aktuella literpriset så kan du beräkna besparingen i reda pengar. I exemplet blir det gott och väl 40 000 kronor! FRAMTIDENS FORMEL Med den syntetiska lågfriktionsmotoroljan NEXUS FE (Fuel Economy) har MOTOREX i sin motoroljepalett en 8

MÅNGSIDIG MOTOROLJA Genom att NEXUS FE SAE 5W/30 är så extremt mångsidig kan förutom nya fordon även motorer av äldre generationer utnyttja dess fördelar. På kort tid har MOTOREX övertygat kunder från samtliga branscher med sin mångsidiga lågfriktionsmotorolja. Innovativa MS Saphir på Vierwaldstättersjön: Tre dieslar av typ SISU 66 TTMIM-4V med vardera 192 kW och partikelfilter driver fram fartyget diesel-elektriskt. Företaget Berthod Transports har en av de första VOLVO Euro 6 FH 4460 som levererats i Schweiz. De använder NEXUS FE i den maskinen. NEXUS FE är anpassad för den senaste generationens skördetröskor. Ren trafik med upp till 109 passagerare: MERCEDES Citaro 0 530 G Euro 6 i lokaltrafiken i Neuenburg. Också den här MANsopmaskinen TGS 26480, specialutrustad för rengöring av oljefläckar, drivs effektivt med MOTOREX NEXUS FE. NEXUS-fördelarna kan utnyttjas av olika generationer fordon och entreprenadmaskiner: Här används oljan hos väg- och anläggningsföretaget Hagedorn AG i Pfäffikon Schwyz. LowSAPS-motorolja med den banbrytande viskositeten SAE 5W/30. Den låga viskositeten och de speciella tillsatserna ger en mätbar bränslebesparing (1–3%). Högkvalitativa basoljor och moderna tillsatser håller motorn ren under alla driftförhållanden, ger högsta möjliga skjuvningsstabilitet och ett långsiktigt slitageskydd. Ett lägre slitage slår förr eller senare igenom också i form av lägre service- och reparationskostnader. MOTOREX NEXUS FE är en av de första motoroljorna som klarar både specifikationen ACEA E6 och API CJ-4. Hittills har kunden behövt använda två oljor för att täcka in de här specifikationerna. Den nya NEXUS FE förenklar därför också lagerhållningen. FÖRDELARNA INGÅR För att dagens motorer med sina banbrytande avgasreningssystem ska kunna drivas effektivt och ekonomiskt även på låg sikt måste ägaren använda en LowSAPSmotorolja (motorolja med mycket låga halter av sulfataska, fosfor och svavel). NEXUS FE SAE 5W/30 är den allra modernaste LowSAPS-lågfriktionsoljan för transportfordon från MOTOREX och har följande egenskaper: • mätbar minskning av bränsleförbrukning och CO 2 -utsläpp • utmärkt slitageskydd • mycket brett användningsområde • mycket lämplig för EURO 6-motorer (följ tillverkarens föreskrifter) och uppfyller olika tillverkargodkännanden Byte till NEXUS FE SAE 5W/30 lönar sig trefallt: Din närmaste MOTOREX-representant visar dig gärna hur bra oljan lämpar sig för din vagnpark. • GODKÄNNANDEN MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30 ACEA E9, E7, E6 API CJ-4, CI-4/ SN MB-Approval 228.51 MAN M 3477, M 3271-1 VOLVO VDS 4, VDS 3, CNG Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD Deutz DQC IV-10LA MTU typ 3.1, Cummins CES 20081 MACK EO-M Plus, EO-O, Premium Plus, EO-N CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a Säkerhet + prestanda: MB 228.31 LÖSNING OCKSÅ FÖR SCANIA Med motoroljan POWER LD SAE 10W/40 har MOTOREX den perfekta motoroljan i sortimentet också för SCANIA, som kräver att tillverkarnormen LDF-3 följs. motorex Magazine 100 I december 2013 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES