Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2013 100 SE

 • Text
 • Motorex
 • Metzler
 • Mans
 • Nexus
 • Kunder
 • December
 • Morand
 • Tyska
 • Natacha
 • Karlshamn
MOTOREX Magazine 2013 100 SE

AKTUELLT Den

AKTUELLT Den värmebärande vätskan MOTOREX COOLANT M2.0 ser till att samtliga parametrar säkerställs för den brinelösning som svarar för värmeöverföringen. Värmebärarvätskor för värmepumpar REKOMMENDERAS VARMT Förnybara energislag utnyttjas allt effektivare. I Schweiz används idag fler än 300 000 värmepumpar och solenergisystem. Om en värmebärarvätska används i systemet kan MOTOREX erbjuda en lämplig lösning med produkter som är exakt anpassade för ändamålet. Värmepumpen fungerar i princip på samma sätt som en välbekant hushållsapparat, nämligen kylskåpet. Medan kylskåpet tar värmen från sitt förvaringsutrymme och avger den till rumsluften, tar värmepumpen värmen från uteluften och avger den till värmesystemet. På så sätt transporteras omgivningsvärmen, t ex från en marksond, till värmepumpen med en värmebärarvätska. Ett slutet kretslopp i värmepumpen leder värmen till förångaren. Tack vare den låga kokpunkten uppnås snabbt ett ångformigt tillstånd. Ångan komprimeras sedan i kompressorn och värms då upp. Och i kondensorn avger den heta ångan till sist sin värme till värmesystemet. För att driva värmepumpen används elström – och Omgivningsvärme Värmepump Värmeenergi Evaporator Kompressor Kondesor Expansionsventil Värmepumpen betecknas i branschen gärna som systemets hjärta. I ett kretslopp genererar den ekonomisk värmeenergi. 6

då uppnår man i genomsnitt en effektfaktor på mellan 4 och 5. Det innebär att man kan utvinna fyra till fem gånger den inmatade effekten som nyttig värmeenergi. FÖR MARK- OCH SOLVÄRME Generellt kan användningen indelas i de båda områdena markvärme och solenergi. MOTOREX täcker in dessa med produkterna COOLANT M2.0 och GLYTHERMIN P44. Båda värmebärarvätskorna kan beställas som koncentrat eller som användningsklara blandningar. Båda produk terna uppfyller gällande schweziska lagbestämmelser (BAFU 2009). Foto: fotolia.com – zauberhut MOTOREX COOLANT M2.0 Den här värmebärarvätskan är uppbyggd på etylenglykolbas och är idealisk för användning i brinevattenvärmepumpar. Inom värmetekniken kallas blandningen av vatten och frysskyddsmedel för brine. Värmebärarvätskan har emellertid många andra uppgifter förutom att svara för frysskyddet. MOTOREX COOLANT M2.0 utmärker sig med följande egenskaper: • Optimalt korrosionsskydd • Värmeledningsförmåga över genomsnittet • Förhindrar kalkbildning • Hög kompatibilitet med elastomerer • Lång användningstid • Innehåller inga tungmetallbaserade inhibitorer Genom att använda MOTOREX COOLANT M2.0 –11 °C förenklar man inte bara påfyllningen av systemet, utan får samtidigt en garanti för att ett korrekt behandlat vatten används i blandningen. På så sätt tar man hänsyn till ytterligare en investeringsskyddande faktor, som i praktiken ofta orsakar dyrbara störningar. Blandningsförhållandet och det på så sätt säkerställda frysskyddet kan också ökas allt efter användningssättet och driftförhållandena. MOTOREX GLYTHERMIN P 44 Den här värmebärarvätskan är uppbyggd på propylenglykolbas och lämpar sig särskilt för solenergiteknisk användning. GLYTHERMIN P 44 blandas med dricksvatten och är inte hälsoskadlig. Det gör att den också lämpar sig för livsmedels- och dricksvattentillämpningar. Det mycket bredare drifttemperaturområdet för värmebärarvätskor i solenergisystem (–40 till +180 °C) jämfört med markvärmesonder (–15 till +30 °C) kräver särskilda tillsatser. Följande egenskaper talar för MOTOREX GLYTHERMIN P 44: Solfångare för varmvattenberedning utsätts för extrema driftförhållanden. Värmebärarvätskan säkerställer då systemets funktion och skyddar det. • Optimalt korrosionsskydd • Brett temperaturområde • Förhindrar avlagringar effektivt • Absolut ljusbeständig • Innehåller varken nitrit, fosfat eller amin • Värmeledningsförmåga över genomsnittet • Hög kompatibilitet med vanliga material • Lång användningstid Värmeöverföringen till tappvattnet eller radiatorvattnet sker via en värmeväxlare. Den temperaturbetingade volymökningen medför att solenergisystem alltid måste vara försedda med korrekt dimensionerat expansionskärl. Följande koncentrationer ska användas beroende på driftförhållandena: Solenergisystem 40 –75 och i övriga system 25–75 volymprocent MOTOREX GLYTHERMIN P 44. LÖSNINGSORIENTERAD RÅDGIVNING Har du några frågor som rör ditt system och dina specifika driftförhållanden? Vår tekniska kundtjänst och närmaste MOTOREX-representant står gärna till tjänst. • motorex Magazine 100 I december 2013 7

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES