Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2013 100 SE

 • Text
 • Motorex
 • Metzler
 • Mans
 • Nexus
 • Kunder
 • December
 • Morand
 • Tyska
 • Natacha
 • Karlshamn
MOTOREX Magazine 2013 100 SE

produktion Den nya

produktion Den nya blandaren av kromstål har alla de egenskaper vad gäller kraft och energioptimering som ligger till grund för den avancerade tillverkningsprocessen för MOTOREX senaste smörjmedelsgeneration. SMARTARE BLANDNING Att tillverka innovativa smörjmedel med hög kvalitet kräver en infrastruktur som är perfekt avstämd mot den avancerade framställningsprocessen. Därför tillverkas utvalda MOTOREX-produkter i egna specialkonstruerade blandningssystem, till exempel den nya blandaren av kromstål med inbyggd konisk omrörare. Förädlingsprocesserna för våra många MOTOREX-produkter är komplexa. Dessutom kräver nya smörjmedel med avancerade recept exakt definierade produktionsmetoder, som nuvarande infrastruktur inte medger. Utvecklingen går framåt med stormsteg. AVANCERAD BLANDNINGSPROCESS Blandningsprocessen kräver i flera avseenden högsta möjliga precision, men också petrokemisk kunskap. Tidpunkten och ordningsföljden för inblandning av tillsatser och basoljor måste stämma exakt. Den basolja som redan finns i blandaren måste till exempel ha en exakt och jämn temperatur i hela blandaren. De verksamma ämnena och basvätskorna måste ha blandats samman fullständigt inom den tid som föreskrivs i receptet. Bara med hjälp av en infrastruktur som är exakt utformad för det aktuella smörjmedlet kan man idag framställa så avancerade sammansättningar med hög kvalitetssäkerhet. MOTOREX har i nära samarbete med sina partner inom anläggningsområdet utvecklat och tagit i drift en modern blandare av kromstål, med följande egenskaper: • en modern konisk omrörare • effektivare inblandning med kortare omrörningstider • exakt och snabbare uppvärmning och avkylning • jämn temperatur i hela blandaren • inget luftinsug och därmed ingen skumbildning • inga skjuvkrafter • upp till 70% lägre energiågång 18

Omrörningen kan göras synnerligen skonsam och effektiv med extremt låg energitillförsel. Detta gäller särskilt blandare med stor volym. De accelererade laminära flödena vid utloppet ur konen och den turbulens i motsatt riktning vid koninloppet som alstras av det statiska trycket möter varandra under omrörarens cirkelrörelse och orsakar då egendynamiska blandningsrörelser. TRATT ISTÄLLET FÖR PROPELLER Om man tittar in i blandaren tycker man vid första anblicken att tanken ser ut att sitta fast på omröraren. Omrörarsystemet i den nya blandaren består inte av en propeller, så som det oftast varit i många blandargenerationer, utan av konformade omrörare med speciell geometri. Den långsamtgående omröraren skapar då en extra skonsam och genomgripande blandning och homogenisering. Tekniken har framför allt visat sig fungera bra för avancerade recept. INVESTERINGAR SOM LÖNAR SIG Som vid all modernisering av produktionsanläggningar lönade det sig också i det här fallet att satsa på den för tillfället mest energieffektiva lösningen, särskilt som den generellt ger kortare produktionstid. Eftersom blandningssystemen också ansluts till det befintliga, miljövänliga systemet för rengöring av ledningar får man också en varaktigt bättre flexibilitet hos produktionen. Detta ökar ytterligare den redan idag mycket höga leveranskapaciteten, vilket ju också gagnar kunderna. Med sin senaste blandningsanläggning gör MOTOREX än en gång en investering i produktionsanläggningen Langenthal och befäster på så sätt sin ledande ställning inom högkvalitativa smörjmedel. • FUNKTIONSPRINCIPEN Den verkliga styrkan hos den omrörare som är inbyggd i den nya kromstålsblandaren ligger i de koniska omrörarnas speciella geometri. Tack vare de utstuderade volymoch vinkelförhållandena åstadkommer omröraren själv en optimal blandningsprocess vid mycket låga omrörningshastigheter. Den nya blandaren är tillverkad helt av kromstål och har en omrörare med mycket god kapacitet som samtidigt är synnerligen energibesparande. motorex Magazine 100 I december 2013 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES