Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2013 100 SE

 • Text
 • Motorex
 • Metzler
 • Mans
 • Nexus
 • Kunder
 • December
 • Morand
 • Tyska
 • Natacha
 • Karlshamn
MOTOREX Magazine 2013 100 SE

Inside UTGÅVA År 01 I

Inside UTGÅVA År 01 I 1981 UPPLAGA 15 000 Språk: tyska, franska. Tidning, 2-färg. UTGÅVA År 18 I 1987 UPPLAGA 25 000 Språk: tyska, franska. Nytt: 4-färgs tabloid. UTGÅVA År 31 I 1991 UPPLAGA 30 000 Språk: tyska, franska. Nytt: 4-färgstryck. UTGÅVA År 51 I 1997 UPPLAGA 41 000 Språk: tyska, franska, engelska. Jubileumsutgåva 80 år med BUCHER MOTOREX. Nytt: nu på engelska. Du kan läsa det första numret av MOTOREX Revue online (tyska och franska) www.motorex.com/magazine1 MOTOREX MAGAZINE: MÅNGFALD, FÖR HUNDRADE GÅNGEN I juni 1981 lanserades med Edi Bucher som redaktör det första numret av den mångskiftande kundfacktidskriften MOTOREX Revue. Ett första steg för att bygga upp informationskontakten med våra då 15 000 kunder i Schweiz. När Magazine nu kommer ut för hundrade gången är det ett bevis på att MOTOREX lyckats fullt ut med detta under de senaste 32 åren. Vi skriver år 1981: IBM:s skrivmaskin med typkula hade redan funnits på marknaden i två år, och alla som fick använda den var mycket stolta. Alla mindes fortfarande med skräck den andra oljekrisen, och de tyska biltillverkarna visade upp sina första bränslesnåla småbilar på den internationella bilmässan i Frankfurt. Befolkningens ökande individuella rörlighet var en tydlig indikator på den dåvarande ekonomiskt och demografiskt positiva utvecklingen i Schweiz. KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Ny teknik och ökad användning av nytto- och privatfordon gjorde att utvecklarna hos MOTOREX fick jobba på högvarv. “I fjol utvecklade vi ju minst två nya 16

UTGÅVA År 58 I 1999 UPPLAGA 44 000 Språk: tyska, franska, engelska. Nytt: namnbyte till MOTOREX Magazine, nytt format. UTGÅVA År 88 I 2009 UPPLAGA 45 500 Språk: tyska, franska, engelska. Nytt: Ny design, nytt format. UTGÅVA År 95 I 2012 UPPLAGA 54 000 Språk: tyska, franska, engelska, svenska. Nytt: Nu på svenska. UTGÅVA År 100 I 2013 UPPLAGA 56 000 Språk: tyska, franska, engelska, svenska. Grattis! produkter i veckan…” står det i intervjun med Edi Bucher på andra sidan i det första numret av MOTOREX Revue. Som smörjteknikspecialist hade MOTOREX ständigt till uppgift att ligga steget före med att introducera de nya tekniska rönen i serietillverkningen med för ändamålet perfekt skräddarsydda smörjmedel. Komplicerade tekniska bakgrunder ska förmedlas till kunderna så att de blev lätta att förstå, och det gäller förstås många olika branscher… Då lämpade sig MOTOREX Magazine idealiskt som kommunikationsmedium. HÄR FINNS NÅGOT FÖR ALLA I kundtidskriften, som kommer ut tre gånger per år, kan läsaren hitta en brokig mångfald av klart strukturerade ämnen. Innehållen utarbetas av ett internt redaktionsteam med stöd utifrån. Genom de många bidragen från läsare och kunder kan vi också hela tiden publicera unika reportage och tidsdokument som bara i vid mening har direkt med MOTOREX att göra. De fackmässigt avancerade bidragen används gärna som referens av utbildare och elever och laddas också ofta ned från nätet (www.motorex.com). Det som började som en åttasidig, tvåspråkig (tyska och franska) tvåfärgstrycksak har blivit till en tidskrift med fyrfärgstryck på först 16 sidor, sedan 20 och idag 24 eller fler sidor. I aktuella bilagor behandlas ytterligare ämnesområden, till exempel motorsport. Här vill vi framföra vårt tack till alla, och speciellt våra trogna kunder, som bidragit till publiceringen av de första hundra numren. Något som visar på den höga kvaliteten på MOTOREX Magazine är att tidskriften sedan nummer 35 ingår i det schweiziska nationalbibliotekets samlingar och därmed alltid kommer att finnas tillgänglig för kommande generationer. • motorex Magazine 100 I december 2013 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES