Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2012 97 SE

 • Text
 • Motorex
 • Hess
 • Nexus
 • December
 • Bucher
 • Motorn
 • Luftfilter
 • Hela
 • Fordon
 • Ortho
MOTOREX Magazine 2012 97 SE

MOTOROLJA NÄSTA

MOTOROLJA NÄSTA GENERATION: MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30 Fram till nu har man inom sektorn för kommersiella fordon varit inriktad på att begränsa utsläppen av föroreningar. Detta ändras nu allt mer mot en minskning av CO 2 -utsläppen, vilket bara kan lösas genom lägre bränsleförbrukning. Vi har nu utvecklat lågfriktionsoljan NEXUS FE med viskositeten SAE 5W/30 och kan därför redan idag leverera en lösning som ger bättre bränsleeffektivitet. Foto: Aroitner, fotolia.com Tunga dieselmotorer utvecklas ständigt vad det gäller material och teknik. Strängare utsläppsnormer och kraven på lägre bränsleförbrukning gör att lastbilstillverkarna världen runt måste ligga flera år före med sitt tänkande och utvecklingsarbete. Det beror inte minst på det ständiga arbetet med teknikutveckling för att klara standarden EURO 6, som träder i kraft i januari Lägre bränselförbrukning betalar sig för både åkare och miljö. MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30 är en viktig komponent för att nå dit. 2014. Vi för en ständig dialog med ledande motortillverkare i vårt arbete med utveckling av morgondagens smörjmedel. En förutsättning för att dagens moderna motorer, med sina innovativa avgasreningssystem, ska kunna drivas effektivt och ekonomiskt även på lång sikt är en LowSAPS-motorolja (motorolja med mycket låga halter av sulfataska, fosfor och svavel). Dessutom måste man hela tiden tillgodose nya krav, som ofta inte fastställs förrän kort innan de ska börja tillämpas. FRAMÅTBLICKANDE FORMEL Med den syntetiska lågfriktionsoljan NEXUS FE (Fuel Economy) utvidgar vi nu vårt motoroljesortiment med en LowSAPS-olja som har den banbrytande viskositeten SAE 5W/30. Den låga viskositeten och de speciella tillsatserna ger en mätbar bränslebesparing. Högkvalitativa basoljor och tillsatser håller motorn ren under alla driftförhållanden och ger högsta möjliga skjuvstabilitet och ett långsiktigt slitageskydd. 8

FRIKTIONSKURVA ENLIGT STRIBECK låg Friktion μ = påverkar bränsleförbrukningen hög V Fn Ingen smörjning Stort slitage V Fn Viss smörjning Måttligt slitage Glidhastighet, v De avancerade tillsatserna i NEXUS FE SAE 5W/30 garanterar ett optimalt slitageskydd under gräns- och blandfriktionsfaserna. d V Fn Hydrodynamisk smörjning Inget slitage Glidytor — = Smörjfilm Fn = Normalkraft d = Avstånd mellan glidytorna Hydrodynamisk smörjning — = Standardmotorolja SAE 15W/40 — = MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30 GODKÄNNANDEN MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30 ACEA E9, E7, E6 API CJ-4, CI-4/ SN MB-godkännande 228.51 MAN M 3477, M 3271-1 VOLVO VDS 4, VDS 3, CNG Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD Deutz DQC IV-10LA MTU Type 3.1, Cummins CES 20081 MACK EO-M Plus, EO-O, Premium Plus, EO-N CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a Säkerhet + prestanda: MB 228.31 LÖSNING OCKSÅ FÖR SCANIA MOTOREX nya POWER LD SAE 10W/40 är den perfekta motoroljan också för SCANIA, som kräver att standarden LDF-3 följs. MOTOREX NEXUS FE är en av de första motoroljorna som klarar kraven i både ACEA E6 och API CJ-4. Fackmannen ser omedelbart de många möjligheter en sådan olja erbjuder. Hittills har kunden behövt använda två oljor för att täcka in de här specifikationerna. Den nya NEXUS FE är därmed banbrytande också genom att lagerhållningen förenklas. FÖRDELARNA I ETT ÖGONKAST NEXUS FE SAE 5W/30 är vår allra modernaste LowSAPSlågfriktionsolja för lastfordon och innebär väsentliga fördelar, eftersom den: • märkbart minskar bärnsleförbrukningen, och därigenom utsläppen av CO 2 , • ger enastående skydd mot vatten, • är extremt mångsidig och • perfekt för EURO6-motorerger (följ tillverkarens rekommendationer). PERFEKT FRIKTIONSFÖRLOPP Stribeck-kurvan visar hur friktionen varierar som funktion av glidhastigheten. Även i en dieselmotor uppkommer olika friktions- och smörjtillstånd. Vid stillastående ligger friktionsytorna an mot varandra, utan någon skyddande smörjfilm. När motorn startas byggs smörjfilmen upp successivt, och det vi kallar gränsfriktion och blandfriktion gör sitt tills friktionsytorna blir helt åtskilda av en hydrodynamisk smörjfilm. Tjockare oljor (t.ex. SAE 15W/40) bildar i blandfriktionsfasen en stabil smörjfilm snabbare än t.ex. en tunnare olja med viskositeten SAE 5W/30 (se diagrammet). För att slitaget under den här kritiska fasen ska minimeras har vi givit den lättflytande NEXUS FE en avancerad, slitageskyddande tillsats. Den gör att friktionskoefficienten och slitaget håller sig låga i blandfriktionsfasen. Men sedan, under smörjfasen, gör sig den lägre viskositeten gällande genom ett påfallande lägre friktionsmotstånd, vilket medför högre verkningsgrad och lägre bränlseförbrukning. Beroende på användningsområdet utvecklas i genomsnitt cirka 93 % av motorns kraft, smörjtekniskt sett, under smörjfasen. Med tanke på den önskvärda lägre bränsleförbrukningen talar detta klart till fördel för MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30. MOTOREX områdeschef svarar gärna på alla dina frågor kring NEXUS FE SAE 5W/30 och om hur den kan utnyttjas för din fordonspark. • MOTOREX MAGAZINE I DECEMBER 2012 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES