Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2012 97 SE

 • Text
 • Motorex
 • Hess
 • Nexus
 • December
 • Bucher
 • Motorn
 • Luftfilter
 • Hela
 • Fordon
 • Ortho
MOTOREX Magazine 2012 97 SE

MOTOROLJA NÄSTA

MOTOROLJA NÄSTA GENERATION: MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30 Fram till nu har man inom sektorn för kommersiella fordon varit inriktad på att begränsa utsläppen av föroreningar. Detta ändras nu allt mer mot en minskning av CO 2 -utsläppen, vilket bara kan lösas genom lägre bränsleförbrukning. Vi har nu utvecklat lågfriktionsoljan NEXUS FE med viskositeten SAE 5W/30 och kan därför redan idag leverera en lösning som ger bättre bränsleeffektivitet. Foto: Aroitner, fotolia.com Tunga dieselmotorer utvecklas ständigt vad det gäller material och teknik. Strängare utsläppsnormer och kraven på lägre bränsleförbrukning gör att lastbilstillverkarna världen runt måste ligga flera år före med sitt tänkande och utvecklingsarbete. Det beror inte minst på det ständiga arbetet med teknikutveckling för att klara standarden EURO 6, som träder i kraft i januari Lägre bränselförbrukning betalar sig för både åkare och miljö. MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30 är en viktig komponent för att nå dit. 2014. Vi för en ständig dialog med ledande motortillverkare i vårt arbete med utveckling av morgondagens smörjmedel. En förutsättning för att dagens moderna motorer, med sina innovativa avgasreningssystem, ska kunna drivas effektivt och ekonomiskt även på lång sikt är en LowSAPS-motorolja (motorolja med mycket låga halter av sulfataska, fosfor och svavel). Dessutom måste man hela tiden tillgodose nya krav, som ofta inte fastställs förrän kort innan de ska börja tillämpas. FRAMÅTBLICKANDE FORMEL Med den syntetiska lågfriktionsoljan NEXUS FE (Fuel Economy) utvidgar vi nu vårt motoroljesortiment med en LowSAPS-olja som har den banbrytande viskositeten SAE 5W/30. Den låga viskositeten och de speciella tillsatserna ger en mätbar bränslebesparing. Högkvalitativa basoljor och tillsatser håller motorn ren under alla driftförhållanden och ger högsta möjliga skjuvstabilitet och ett långsiktigt slitageskydd. 8

FRIKTIONSKURVA ENLIGT STRIBECK låg Friktion μ = påverkar bränsleförbrukningen hög V Fn Ingen smörjning Stort slitage V Fn Viss smörjning Måttligt slitage Glidhastighet, v De avancerade tillsatserna i NEXUS FE SAE 5W/30 garanterar ett optimalt slitageskydd under gräns- och blandfriktionsfaserna. d V Fn Hydrodynamisk smörjning Inget slitage Glidytor — = Smörjfilm Fn = Normalkraft d = Avstånd mellan glidytorna Hydrodynamisk smörjning — = Standardmotorolja SAE 15W/40 — = MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30 GODKÄNNANDEN MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30 ACEA E9, E7, E6 API CJ-4, CI-4/ SN MB-godkännande 228.51 MAN M 3477, M 3271-1 VOLVO VDS 4, VDS 3, CNG Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD Deutz DQC IV-10LA MTU Type 3.1, Cummins CES 20081 MACK EO-M Plus, EO-O, Premium Plus, EO-N CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a Säkerhet + prestanda: MB 228.31 LÖSNING OCKSÅ FÖR SCANIA MOTOREX nya POWER LD SAE 10W/40 är den perfekta motoroljan också för SCANIA, som kräver att standarden LDF-3 följs. MOTOREX NEXUS FE är en av de första motoroljorna som klarar kraven i både ACEA E6 och API CJ-4. Fackmannen ser omedelbart de många möjligheter en sådan olja erbjuder. Hittills har kunden behövt använda två oljor för att täcka in de här specifikationerna. Den nya NEXUS FE är därmed banbrytande också genom att lagerhållningen förenklas. FÖRDELARNA I ETT ÖGONKAST NEXUS FE SAE 5W/30 är vår allra modernaste LowSAPSlågfriktionsolja för lastfordon och innebär väsentliga fördelar, eftersom den: • märkbart minskar bärnsleförbrukningen, och därigenom utsläppen av CO 2 , • ger enastående skydd mot vatten, • är extremt mångsidig och • perfekt för EURO6-motorerger (följ tillverkarens rekommendationer). PERFEKT FRIKTIONSFÖRLOPP Stribeck-kurvan visar hur friktionen varierar som funktion av glidhastigheten. Även i en dieselmotor uppkommer olika friktions- och smörjtillstånd. Vid stillastående ligger friktionsytorna an mot varandra, utan någon skyddande smörjfilm. När motorn startas byggs smörjfilmen upp successivt, och det vi kallar gränsfriktion och blandfriktion gör sitt tills friktionsytorna blir helt åtskilda av en hydrodynamisk smörjfilm. Tjockare oljor (t.ex. SAE 15W/40) bildar i blandfriktionsfasen en stabil smörjfilm snabbare än t.ex. en tunnare olja med viskositeten SAE 5W/30 (se diagrammet). För att slitaget under den här kritiska fasen ska minimeras har vi givit den lättflytande NEXUS FE en avancerad, slitageskyddande tillsats. Den gör att friktionskoefficienten och slitaget håller sig låga i blandfriktionsfasen. Men sedan, under smörjfasen, gör sig den lägre viskositeten gällande genom ett påfallande lägre friktionsmotstånd, vilket medför högre verkningsgrad och lägre bränlseförbrukning. Beroende på användningsområdet utvecklas i genomsnitt cirka 93 % av motorns kraft, smörjtekniskt sett, under smörjfasen. Med tanke på den önskvärda lägre bränsleförbrukningen talar detta klart till fördel för MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30. MOTOREX områdeschef svarar gärna på alla dina frågor kring NEXUS FE SAE 5W/30 och om hur den kan utnyttjas för din fordonspark. • MOTOREX MAGAZINE I DECEMBER 2012 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine 2018 113 SE
MOTOREX Magazine 2018 112 SE
MOTOREX Magazine 2018 111 SE
MOTOREX Magazine 2017 110 SE
MOTOREX Magazine 2017 109 SE
MOTOREX Magazine 2016 108 SE
MOTOREX Magazine 2016 107 SE
MOTOREX Magazine 2015 106 SE
MOTOREX Magazine 2015 105 SE
MOTOREX Magazine 2015 104 SE
MOTOREX Magazine 2014 103 SE
MOTOREX Magazine 2014 102 SE
MOTOREX Magazine 2014 101 SE
MOTOREX Magazine 2013 100 SE
MOTOREX Magazine 2013 98 SE
MOTOREX Magazine 2013 99 SE
MOTOREX Magazine 2012 97 SE
MOTOREX Magazine 2012 96 SE
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES